Matul din il-Ġimgħa

Matul din il-Ġimgħa se nibdew l-ewwel parti tat-Tberik tal-Familji. Huwa mument importanti fejn is-saċerdot jiltaqa’ mal-Familja Kollha. B’differenza mis-snin ta’ qabel, ħassejna l-ħtieġa li nbidlu l-ħinijiet, biex b’hekk ikun aktar possibbli li niltaqgħu mal-membri kollha tal- familja. Għaldaqstant se niltaqgħu magħkom wara s-6.00pm. Tifhmu li l-ħin huwa limitat – imma se nagħmlu ħilitna biex ikun ħin ta’ kwalità.

Din is-sena, is-saċerdot se jkun qed jieħu xi informazzjoni biex b’hekk nistgħu naġġornaw id-data base tal-parroċċa tagħna. Mhuwiex l-iskop li niġbru l-flus imma kull għotja tmur b’risq il-ħidma pastorali tal-parroċċa.

It-Tnejn 21
Nhar it-Tnejn Nibdew fis-6.00pm – Triq Fisher.

 Fil-10.45 am se ssir  il-laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija fl-Uffiċju Parrokkjali.

 Fis-7.30pm jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali.

L-Erbgħa 23
Minħabba t-tberik, għalissa: l-Grupp EBDA se jibda jiltaqa’ kull nhar ta’ Erbgħa fis-7.15pm, fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan.

Il-Ħamis 24
Inkompli bi tberik fis-6.00pm f’Wesgħat il-Ġublew u Triq il-Kbira (mill-Knisja sa Għelejjel)

Wara l-quddiesa tas-6.30pm isir ftit ħin ta’ Adorazzjoni.

Il-Ġimgħa 25
Jsir it-Tqarbin tal-Morda, ir-4 grupp minn saċerdot.

Fil-5.00pm, issir siegħa ta’ Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Sant’ Anna ż-Żebbiegħ.

Nhar il-Ġimgħa, il-laqgħa taż-Żgħażagħ, iż-żewġ gruppi se ssir fis-7.30pm fl-Oratorju. Iż-żgħażagħ tal-form 1 ukoll huma mistiedna biex wara l-laqgħa tagħhom fil-5.00pm, jibqgħu l-oratorju biex jieħdu sehem f’din il-laqgħa speċjali. 

Qedgħdin inħeġġu biex iż-żgħażagħ ittellgħu attività flimkien b’risq l-oratorju. Inħeġġu l-impenn taż-żgħażagħ kollha, il-Ġimgħa fis-7.30pm fl-Oratorju.

Avviżi oħra
Nitlob lil dawk li jqasmu l-Flimkien fit-Toroq Konkorsi Teatrali, San Pietru (sħiħa) u Ħaġrat biex jiġbru mis-sagristija l-istediena tat-Tberik tal-familji li se jsir il-ġimgħa d-dieħla.

Biex inkunu ċari ma’ kulħadd: Il-Kappillan huwa responasabbli mill-Festa. L-Għaqda Patrimonju u Festa hija għaqda li tieħu ħsieb, f’isem l-parroċċa, l-armar tal-Festa Esterna. Nirringrazzjaw lil kull min qiegħed jikkopera biex flimkien naħdmu għal festa ta’ Santa Marija.

Matul l-w’end li ġej (mill-Ġimgħa sal-Ħadd) Grupp ta’ Żgħażagħ fi ħadma l-Agostinjani Maltin, se jagħmlu bażaar fil-Maħżen tal-Knisja b’risq ix-xogħol Volontarju li se jagħmlu fil-Kenja, is-Sajf li ġej. Inħeġġukom tittawlu ftit u tgħinnu.