KULJUM

Il-Knisja Parrokkjali qed tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għal talb privat. Aħna s-saċerdoti disposti għalikom.

 
IL-ĠIMGĦA 27

Minflok il-Purċissjoni tar-Redentur, se jkollna live fuq Facebook tal-Parroċċa xi Riflessjonijiet mill-Knisja Parrokkjali li jkomplu jgħinnuna nidħlu fl-Ispirtu tar-Randan. Qed issir fid-9.00pm, għax dak huwa ħin fejn bosta nies jidħlu fuq facebook, għaldaqstant jkun aktar faċli li nilħqu n-nies.

 
Avviżi Ġenerali

Għal min hu interessat, permezz tal-Internet se ningħaqdu flimkien biex naqsmu l-esperjenzi tal-fidi. Min hu interessat jibgħat email fuq parrocca.mgarr@maltadiocese.org

Ġejna infurmati minn Mons Isqof Joseph Galea Curmi li minħabba ċ-ċirkustanzi preżenti, għal din is-sena 2020, mhux se jsiru l-manifestazzjonijiet pubbliċi tad-Duluri u dawk tul il-Gimgħa Mqaddsa.

Infakkru li matul dawn il-ġimgħat fil-Parroċċa tagħna, fuq direttivi tal-Isfqijiet Maltin, MHUX se jsir Quddies jew attivitajiet oħra bħal l‑katekeżi tat‑tfal, eżerċizzi u laqgħat.

Is-Saċerdoti jkomplu tal-parroċċa qed joffru l-intenzzjonijiet tal-quddiesa skont kif kien ippjanat. 

Inħeġġu lil kulħadd biex ma nieqfux nitolbu b’mod speċjali fil-familja. Ejjew nitolbu għal dawk kollha mill-parroċċa tagħna li qed jaħdmu fil-qasam tas-saħħa biex il-Mulej jgħinnhom fil-ħidma tagħhom u jħarishom mill-mard tar-ruħ u tal-ġisem.  Tajjeb li nħeġġu għat-talba tar-Rużarju, għall-qari mill-Kelma t’Alla u għall-għarfien li nkabbru fina imħabba lejn Ġesù Ewkaristija f’adorazzjoni silenzjuża.