It-Tnejn 23 ta’ Mejju, l-Azzjoni Kattolika Nisa tagħmel l-Festa ta’ Santa Rita. Għall-Quddiesa ta’ filgħaxija nistiednu l-membri nisa tal-Azzjoni Kattolika u lil dawk li jisimhom Rita. Imbgaħad nhar l-Erbgħa 25 ta’ Mejju, l-Azzjoni Kattolika Nisa se tagħmel ħarġa li tinkludi quddiesa fil-kunvent tal-Agostinjani Fluerdesles. Min se jattendi, javża sa Tnejn lil ġej.   

Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qegħdin nkomplu nagħmlu ż-żjajjar u tberik tal-Familji:

  • It-Tnejn, 23 ta’ Mejju: Triq Il-Konkorsi Teatrali.
  • Il-Ħamis, 26 ta’ Mejju: Triq Santa Pietru (minn Sir H. Luke sas-Triq San Filippu)

Il-Ħamis 26 ta’ Mejju, nibdew in-Novena tal-Ispirtu s-Santu bi tħejjija għall-Festa tal-Pentekoste. Kuljum, wara il-quddiesa se nkunu qed nagħmlu ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija.

Din il-Ġimgħa mhux se jkollna Katekeżi għat-Tfal.  

Nhar is-Sibt  28 ta’ Mejju, wara l-Quddiesa tas-7.00pm, se nagħmlu BBQ fil-Bitħa tal-Oratorju. Nixtiequ nistiednu lill-Familji u ħbieb biex flimkien ninġabru fl-oratorju għall-ħin ta’ rekreazzjoni. Id-dħul minn din l-attività se tkun b’risq il-ħidma ta’ voluntarjat li se jagħmlu grupp mill-Parroċċa tagħna f’Albanija.

Avviżi oħra

Infakkru fil-Programm ta’ Tħejjija għall-Ewwel Tqarbina 2022. Infakkru fil-laqgħa Importanti għall-ġenituri ta’ dawk li għandhom uliedhom se jersqu għall-Ewwel Tqarbina, li se ssir nhar it-Tnejn, 30 ta’ Mejju, fis-7.30pm, Fil-Knisja Parrokkjali. Dawk l-ġenituri li jixtiequ jieħdu r-ritratti u video tal-Ewwel Tqarbina 2022 għandhom jirreġistraw onlajn jew mall-Kappillan, fl-Uffiċċju Parrokkjali, bi ħlas minn qabel sat-8 ta’ Ġunju.

Fis-sajf li ġej se nerġgħu norganizzaw Klabb Sajf Flimkien. Nistiednu lit-tfal kollha minn Year 1 sa Year 6 sabiex kull nhar ta’ Erbgħa fil-5.00pm, fl-Oratorju, jinġabru flimkien. Dan il-klabb se jibda mill-Erbgħa 6 ta’ Lulju 2022. Nixtiequ ukoll li nibdew inlaqgħu tfal żgħar (minn sena sa 5 snin) flimkien ma’ ġenituri/nanniet tagħhom fl-Oratorju. Dawk interessati ikellemu lill-Kappallan. Ukoll kull nhar ta’ Tlieta, fl-Oratorju se jsir il-kors tal-ħjata. Aktar dettalji joħorġu aktar ’ quddiem.     

Ħareġ il-proġramm taż-ŻAK Imġarr għas-Sajf li ġej, għal dawk li għamlu l-Griżma s-sena li għaddiet. Nirrikomandaw lill-ġenituri biex iħeġġu liż-żgħażagħ tagħna jieħdu sehem.