It-Tlieta 23 ta’ Jannar ser issir laqgħa tal-abbatini fil-5pm fil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ħamis 25 ta’ Jannar fid-9am issir il-laqgħa tal-azzjoni kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni.

Fit-8pm issir il-laqgħa għaż-Żgħażagħ 18+, niltaqgħu id-Dar Parrokkjali.

Il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar fil-5.00pm issir l-adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ.

Il-Ħadd 28 ta’ Jannar fl-10.30am issir il-Quddiesa għat-tfal u l-familji. Inħeġġukom tattendu.

Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jagħti daqqa t’id fil-preparazzjoni għal din il-Quddiesa jista’ jkellem lil Fr. Noel jew Fr. Sean.

Dakinhar huwa wkoll l-50 anniversarju mill-ewwel Quddiesa fiż-Żebbiegħ, fil-quddies ta’ dakinhar fil-Knisja taż-Żebbiegħ ser jitfakkar dan l-anniversarju.

Bejn it-30 ta’ Jannar u l-1 ta’ Frar ser tiġi organizzata l-Ġimgħa Familja fl-Oratorju, mistiedna diversi kelliema li ser jitkellmu dwar il-Komunikazzjoni fil-familja. Inħeġġu lill-Koppji u l-miżżewġin jattendu, ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Aktar dettalji fin-notice board jew fuq il-paġna tal-facebook.

Is-Sibt 3 ta’ Frar ser issir Pasta Night fl-Oratorju b’risq il-Maratona sports. Bookings ma’ Anthea Vella.

Nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Frar waranofsinhar ser jiġi organizzat Party tal-Karnival għat-tfal fil-maħżen tal-Knisja. Dettalji joħorġu aktar tard din il-ġimgħa.

Dan il-Ħadd u l-Ħadd li ġej qed jiġu organizzati taħdidiet dwar l-Imġarr fil-binja tal-Kunsill Lokali fl-10.15am.

Matul din il-ġimgħa għadda għall-ħajja ta’ dejjem Mike Beerman. Agħtih O Mulej…