Il-Kumissjoni Familja qegħda torganizza Ġimgħa Familja li se ssir fl-Oratorju, fis-7.30pm, f’dan il-programm:

It-Tlieta 24 ta’ Jannar laqgħa dwar il-familja fl-iskrittura immexxija minn Dr Joseph Ciappara, espert Bibbliku.

L-Erbgħa 25 ta’ Jannar il-konflitti fil-familja u fir-relazzjonijiet immexxija mill-psikjatra Dr Joe Cassar u Dr Annamaria Cassar.

Il-Ħamis 26 ta’ Jannar l-ispiritwalità fil-Familja immexxija min Fr Martin Cilia MSSP.

Inħeġġu l-Koppji għarajjes u miżżewwġin biex jattendu, ser jkun min jieħu ħsieb it-tfal.

Infakrukhom li s-Sibt wara l-Katekeżi jkun hemm il-quddies għat-tfal u Familji fl-Oratorju.

Avviżi oħra

Nhar 11 u 12 ta’ Frar ser issir il-Maratona Sports fl-Oratorju b’risq d-dar tal-Providenza u l-Oratorju. Inħeġġukom tieħdu sehem.