Jum il-Missjoni – Il-ġbir kollu li se jsir matul il-quddies tal-weekend li ġej se jmur b’risq il-Missjoni. Inkunu Ġenerużi.

Matul din il-Ġimgħa, se nerġgħu nibdew ż-żjajjar u tberik tal-Familji:

  • It-Tnejn, 24 t’Ottubru: Ras il-Ġebel u Ġnien Dwieli.

It-Tnejn, 24 t’Ottubru jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi wara l-quddiesa tas-7pm.  It-Tnejn ukoll, fit-8.00pm, jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju.

It-Tlieta, 25 t’Ottubru ssir l-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju u wara jkompli bil-quddiesa tas-7pm.

Il-Ħamis, 27 t’Ottubru filgħodu se ssir ħarġa tal-Azzjoni Kattolika tluq mid-9am minn fuq iz-zuntier.

Il-Ħamis, 27 t’Ottubru Se ssir laqgħa ta’ formazzjoni għal-letturi u l-ministri straordinarji tat-Tqarbin fl-Oratorju fis-7.30pm.  Dawk li jixtiequ jkomplu jagħmlu dan s-servizz iridu jattendu għal din il-laqgħa importanti; minn ma jkunx jista għar-raguni partikulari għandu jinforma lil Kappillan jew lil Dun Sean.

Il-Ġimgħa, 28 t’Ottubru, Se ssir Adorazzjoni fil-Knisja taż-żebbiegħ siegħa qabel il-Quddiesa ta’ filgħaxija.

Fl-aħħar Sibt tax-xahar , nhar is-Sibt 29 t’Ottubru, se ssir attivita għallfamilji tagħhom, organizzata mill-Kummisjoni Familja ġewwa l-Oratorju li tinkludi quddiesa. Inħeġġu lill-koppji biex jattendu.

Avviżi oħra

Infakkru li l-Katekeżi tas-Sibt tinkludi quddiesa għall-familja kollha fl-Oratorju fis-6pm. Fis-7pm issir bħas-soltu l-Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.

Infakkarkom li matul x-xahar t’Ottubru fis-6:30pm isir r-rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

Matul tmiem il-ġimgħa se jkun organizzat bejgħ ta’ Pjanti u Fjuri; is-Sibt u l-Ħadd, matul l-jum se jsir bejgħ minn fejn iċ-Ċimiterju u fil-ħinijiet tal-Quddies minn fuq iż-Żuntier. Il-Qliegħ immur b’risq il-Parroċċa. Inkun ġenerużi.