It-Tnejn 24

Nibdew niċċelebraw it-Twelid tal-Mulej, billi nersqu għall-qrar. Filgħodu se jkun hawn saċerdot għall-qrar fil-ħinijiet tal-Quddiesa. Fil-5.00pm se jkun hawn saċerdot barrani għall-qrar. Inħeġġukom biex nieħdu l-opportunità u nersqu lejn is-sagrament tal-Qrar.

Fis-6.15pm niċċelebraw il-Liturġija tas-Sigħat u wara ssir l-Quddiesa.

Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejl tal-Milied tibda b’għanjiet mill-Kor Parrokkjali, Drama riflessiv fuq il-Misteru tal-Milied miż-żgħażagħ u l-Prietka tat-Tifel. Fl-12.00am toħroġ il-Quddiesa. Il-Knisja tiftaħ fl-10.00pm tiftaħ il-Knisja. Inħeġġu lil kulħadd biex niċċelebraw il-Milied hawnhekk fil-Knisja, billi nkunu flimkien gaħċ-ċelebrazzjonjiet.

 It-Tlieta 25
Jum il-Milied: Il-Quddies ikun bħal Ħadd. Il-Quddiesa tal-5.30am ma ssirx.

Il-Ħamis 27
Issir l-Adorazzjoni wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija.

Il-Ġimgħa 28
Isir it-Tqarbin tal-Morda, ir-4 grupp minn saċerdot. 

Mal-Quddiesa ta’ Filgħodu nibdew jiem ta’ Adorazzjoni – il-Kwaranturi. Inħġeġġu ħafna biex ikollna ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija. Il-Knisja tkun Miftuħa l-Ġurnata kollha. Inħeġġu lill-kulħadd b’mod speċjali lill-membri tal-għaqdiet u l-lajċi impenjati kollha biex niġu fis-skiet nitolbu quddiem Ġesù. Il-Quddiesa ta’ figħaxija tkun animata mill-katekisti u l-Ministri straordinarji tat-Tqarbin.

 Filgħaxija, fil-Knisja taż-Żebbiegħ issir il-Quddiesa taż-żmien il-festi tal-Milied, bil-prietka tat-tifel u l-Play miż-żgħażagħ.

Is-Sibt

Wara l-Quddiesa ta’ filgħodu nkomplu bl-adorazzjoni fis-skiet sal-12.00pm. fil-11.30am, niltaqgħu s-saċerdoti tal-parroċċa il-Knisja fejn isir xi talb flimkien u wara ikla għall-kleru biex niċċelebraw l-għeluq id-90 sena ta’ Mons. Alwiġ Deguara. Inwegħduh talbna u nuru l-apprezzament tagħna għas-snin ta’ ħidma li wettaq fostna.

 Fil-6.15 niċċelebraw il-Liturġija tas-Sigħat u wara ssir l-Quddiesa bil-magħmudija animata mill-Kummissjoni Familja fejn fiha se nistiedna lill-familji kollha, fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Familja Mqaddsa.

Il-Ħadd

Niċċelebraw il-Festa tal-Familja Mqaddsa. Fil-Quddiesa tal-10.30am, niċċelebraw is-sagrament tal-Magħmudija. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jkollna wkoll iċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-magħmudija.

 Il-Jiem tal-Kwaranturi jkompli t-Tnejn 31 ta’ Diċembru.

Avviżi oħra

Mill-Karus tal-Imħabba li t-tfal preżentaw iġabret is-somma sabiħa ta’ €551.38. Grazzi mill-Qalb lilkom it-tfal. Dawn il-flus se jingħaqdu mal-kampanja ta’ Karità b’risq id-Dar tal-Providenza.

Infakkarkom li matul il-jiem tal-festi tal-Milied ħdejn l-artal ta’ San Ġużepp hawn kaxxa apposta fejn wieħed jagħti d-donazzjoni tiegħu. Inkunu Ġenerużi. Ejjew inkunu ġenerużi.