Illum, qegħdin niċċelebraw il-Ħadd tal-Kelma t’Alla; il-Papa Franġisku jfakkarna dwar l-isfida kbira li għandna f’ħajjitna: li nisimgħu l-Iskrittura Mqaddsa u nipprattikawha. Il-Kelma t’Alla għandha l-qawwa li tiftħilna għajnejna.

Sa nhar it-Tlieta 25 ta’ Jannar, nkomplu niċċelebraw il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost il-Knejjes Insara.

Il-Ħamis, 27 ta’ Jannar, issir laqgħa tal-Kummissjoni Liturġija fil-5.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.  Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ssir l-adorazzjoni, b’riflessjonijiet mill-Kelma t’Alla.

Il-Ġimgħa, 28 ta’ Jannar, issir l-adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.00pm   

Avviżi oħra

Infakkrukom fil-kors dwar Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, organizzat mill-Istitut tal-Formazzjoni Permanenti b’kollaborazzjoni mal-Parroċċa tagħna. Dan illum huwa l-aħħar ċans biex tinkiteb għalih. Il-kors se jsir fl-Oratorju, kull nhar tat-Tlieta u jibda mill-25 ta’ Jannar. Min hu interessat jkellem lill-Kappillan jew japplika Online.

Il-Katekeżi għat-tfal se tibda mit-tielet ġimgħa ta’ Frar (il-Ħamis, 17 ta’ Frar għall-1 u 2 sena; il-Ġimgħa, 18 ta’ Frar għas-sena tal-Griżma; Is-Sibt, 19 għat-3 sas-6 sena). Aktar dettalji nikkomunikawhom lill-ġenituri aktar ’il quddiem.

Tistgħu takkwistaw it-Tielet pubblikazzjonijiet tal-mixja tal-formazzjoni Nisranija għal kulħadd Ngħożżu f’qalbna, minn għand il-helpers minn ħdejn il-bibien tal-Knisja. Inħeġġukom biex takwistaw koppja b’xejn! Min jixtieq kopji tal-ġimgħat li għaddew, fejn il-bieb tal-knisja fadal xi ftit.