Illum/Għada l-Ħadd hija l-ġurnata missjunarja. Filwaqt li nħeġġukom biex nitolbu għall-missjunarji li qegħdin iwettqu l-ħidma tagħhom f’pajjżi oħra, il-ġabra ta’ dan il-weekend tmur għall-bżonnijiet tal-missjoni. Inħeġġukom biex inkunu ġenerużi.

Għada/Illum il-Ħadd tiġi ċċelebrata l-festa tal-Kappella ta’ Binġemma. Fl-4.30pm ikun hemm purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna u fil-5pm Quddiesa.

It-Tnejn 23 t’Ottubru jibdew il-provi tal-Kor Parrokkjali wara l-Quddiesa ta’ figħaxija.

Nhar il-Ħamis 26 ta’ Ottubru ser issir ħarġa għall-Baħrija organizzata mill-Azzjoni Kattolika tan-nisa. Tluq fid-9.30am, ikun hemm Quddiesa u wara ikel flimkien. Dawk li jixtiequ jibbukkjaw jistgħu jitkellmu ma’ xi membru tal-azzjoni mhux aktar tard mit-Tnejn li ġej.

Filgħaxija jibdew laqgħat għal żgħażagħ 18+. Il-laqgħat ser jibdew ikunu darbtejn f’xahar. Inħeġġu żgħażagħ ġodda biex jingħaqdu magħna. Aktar dettalji fuq il-facebook.

Nhar il-Ġimgħa 27 t’Ottubru ser issir adorazzjoni ż-Żebbiegħ fil-5.30pm.

Nhar is-Sibt 28 t’Ottubru ser niċċelebraw il-75 anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Fis-7pm Quddiesa u wara taħdita qasira marbuta ma’ dan l-anniversarju mis-Sur Mario Vassallo.

Avviżi Oħra:

Infakkru fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Nirringrazzjawkom dejjem tas-sostenn kontinwu tagħkom. Tistgħu ssewgu aktar fuq il-midja soċjali.

Nixtiequ ninfurmawkom li mit-Tnejn 30 t’Ottubru għax-xhur li ġejjin, il-ħin tal-Quddies ta’ filgħaxija ser jibda jkun fis-6.30pm u mhux fis-7pm mit-Tnejn sas-Sibt. Fis-6pm ikun hemm ir-rużarju ħlief f’xi okkażjonijiet fejn dan mhux ser ikun possibli. Meta jaqleb il-ħin tax-Xitwa, fil-Knisja taż-Żebbiegħ matul il-ġimgħa tkun fis-6pm.

Nhar l-1 ta’ Novembru Festa tal-Qaddisin kollha, ser issir Quddiesa għat-tfal fl-4.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġu lit-tfal biex jiġu lebsin tal-Qaddis favorit tagħhom u jġibu magħhom bott tal-preserves jew xi ħaġa tal-ikel biex tingħata karità.

Ser jingħaqad kor ġdid tat-tfal minn 6 snin ‘il fuq biex jieħu sehem qabel il-Quddiesa ta’ nofsillejl tal-Milied. Dawk li huma nteressati jistgħu ikellmu lil Dun Sean jew jibgħatu messaġġ fuq il-paġna tal-facebook mhux aktar tard mill-aħħar t’Ottubru.