Illum se ssir il-ġabra speċjali b’risq il-festa. Inkunu ġenerużi.  

Nhar it-Tnejn 25 ta’ Lulju l-quddiesa tas-7pm se ssir fiċ-ċimiterju fl-okkazzjoni tat-tifkira tal-Madonna tal-Karmenu li għaliha huwa ddedikat iċ-ċimiterju. Fil-Knisja Parrokkjali ma jkunx hawn il-quddiesa tas-7pm.

Nhar it-Tlieta 26 ta’ Lulju huwa s-60 anniversarju mill-mewt ta’ San Ġorġ Preca. Dakinhar il-Kappella ta’ Sidtna Marija tal-Midalja Mirakoluża fil-Blata l-Bajda, tkun miftuħa bejn is-7.00 am u 12.00 pm u bejn l-4.00 pm u l-10.00 pm. Kulħadd mistieden li jsib ħin biex mmur jitlob quddiem il-fdalijiet ta’ San Ġorġ Preca.

Nhar it-Tlieta, 26 ta’ Lulju, ssir l-laqgħa għaż-żgħażagħ li se jiċċelebraw l-Griżma tal-Isqof mal-grupp ZAK fis-7pm fl-Oratorju . Iż-żgħażagħ huma mistennija li jattendu. Fis-7.30pm se ssir laqgħa għall-ġenituri u l-parrini tal-griżma fil-Knisja Parrokkjali.

Erbgħa, 27 ta’ Lulju jsir l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, u wara issir il-quddiesa tas-7.00pm animata għat-tfal, fil-Knisja Parrokkjali.

Mill-Ħamis sal-Ħadd, se jkunu Qiegħed issir il-live-in annwali taż-żgħażagħ li jiġu l-Oratorju ġewwa d-Dar De La Sale l-Mellieħa. Nitolbu għaż-żgħażagż tagħna biex minn din l-attivita’ joħroġ tant ġid.

Il-Ħamis, 28 ta’ Lulju wara l-quddiesa ta’ filgħodu se naħslu l-Knisja Parrokkjali bi tħejjija għall-Festa ta’ Santa Marija. Qiegħdin nitolbu l-għajnuna ta’ kulħadd.  

Avviżi oħra.

Tqassam fi djarkom l-envelope tal-festa biex nagħmlu ġabra speċjali għall-Festa ta’ Santa Marija. Nixtiequ nitolbu l-ġenerożita’ tagħkom. Nitolbu lill-Helpers biex jgħinnuna fil-ġbir envelopes; nifhem li mhix l-aktar ħaġa komda imma tifhmu ukoll li jekk ma niġbrux ikollna diffikultajiet finanzjarji biex inkomplu nagħmlu l-festa.

Qiegħdin noħorġu ritratt (poster) uffiċjali tal-istatwa ta’ Santa Marija għas-sena taċ-ċentinarju, edizzjoni limitata. Wieħed jista jikseb kopja mingħand il-Kappillan jew Dun Sean għall-prezz speċjali ta’ €5. Infakkru ukoll li baqgħalna Pavaljuni għall-Gallarija; inħeġġukom biex tgħinnu lill-Parroċċa tagħna  

Nixtiequ infakkru fl-attivita’ il-Bidu l-Festa li ser issir il-Ħadd 7 t’Awwissu fil-pjazza. Ser isir kunċert minn kantanti u band lokali fost attivitajiet oħra. Infakkru ukoll li l-Ikla l-Kbira tal-Festa se ssir nhar l-Erbgħa, 10 t’Awwissu fuq iz-zuntier, li fiha se niċċelebraw ukoll l-50 sena mill-Ordinazzjoni ta’ Dun Lawrenz Gauci.   

Ngħidu Grazzi kbira lil kull minn ta s-sapport tiegħu biex l-esperjenza ta’ Voluntarjat organizzata mill-Parroċċa tagħna fil-missjoni tal-Patrijiet Dumnikani fl-Albanija. Mingħajr ma nsemmi ismijiet nixtieq nirringrazzja lill-benefatturi kollha li taw sehemhom biex din il-ħidma sseħħ. Grazzi lil kull min għen finanzjarjament; is-somma preżentata kienet ta’ €23,000. Grazzi lill-komunita Dumnikana f’Durrës ukoll lil dawk li sostnewna  bit-talb tagħhom.