It-Tnejn 27 ta’ Marzu Lectio Divina reflessjoni fuq il-Kelma t’Alla fis 6.25pm, fil-Knisja Parrokkjali. Wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid.

It-Tlieta 28 ta’ Marzu fil-5.30pm Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ.

Nhar Il-Ħamis 30 ta’ Marzu, wara il-Quddiesa tas-7.00pm ser jkollna Ċelebrazzjoni Penitenzjali li tgħinna nersqu għas-Sagrament tal-qrar, ikun hemm diversi Saċerdoti għal Qrar.

Il-Ġimgħa 31 ta’ Marzu fil-5.00pm quddiesa u wara puċissjoni bl-statwa tal-Pietà li tgħaddi mit-toroq Dun Orazju Vella, Vitale, San Pawl, Dun Edgar għall-Knisja Parrokkjali. Wara jkun hemm quddiesa oħra fis-7.00pm

Is-Sibt 1 t’April, Ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm għat-tfal, fis 6.45pm it-tfal jinġabru fuq iz-zuntier għaċ-ċelebrazzjoni tad-daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm, bit-tberik taż-Żebbuġ u wara tkompli l-quddiesa tal-Passjoni tal-Mulej.

Il-Ħadd 2 t’April, fl-10.00am ċelebrazzjoni solenni tad-daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalem, bit-tberik taż-żebbuġ li tibda minn ħdejn is-sorijiet, u wara tkompli l-quddiesa tal-Passjoni tal-Mulej.

Ser isir Irtir bil-Mixi, tluq fis 2.30pm min ħdejn il-Knisja ta’ Sant’Anna iż-Żebbiegħ.

Avviżi Oħra

Dawk kollha li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Via Crucis li ser issir it-Tlieta tal-Ġimgħa Imqaddsa 4 t’April  javviċinaw lill-membri tal-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira. It-Tfal li diġa tqassmitilhom l-applikazzjoni jistgħu jġibuha magħhom waqt il-Katekeżi.

Il-Knisja f’Malta tinforma li mix-xahar id-dieħel, fiċ-ċelebrazzjoni tal-funerali, is-saċerdot jibda jilqa’ l-korteo funebri fil-bieb tal-knisja, fejn isir it-tberik qabel il-quddiesa, minflok jakkumpanja l-korteo mill-kamra mortwarja sal-knisja. Is-saċerdoti se jibqgħu jieħdu sehem fil-purċissjoni mill-knisja saċ-ċimiterju fejn issir id-difna.