Matul din il-ġimgħa nkunu qed niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa. Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għat-talb fil-privat, bħas-soltu, minn nhar it-Tnejn sal- Erbgħa, fil-Għodu u fil-għaxija. Ħamis ix-Xirka l-Knisja se tkun miftuħa wara l-Quddiesa ta’ fil-għaxija, u nhar il-Ġimgħa l-Kbira, matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu. Sibt il-Għid il-Knisja tkun magħluqa l-ġurnata kollha.

Għada/Illum, il-Ħadd 28 ta’ Marzu niċċelebraw Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Il-Knisja tagħlaq fl-10.00am biex inxandru l-Quddiesa ta’ Ħadd il-Palm Online. Fejn il-bibien tal-Knisja se ssibu ż-żebbuġ imbierek biex tieħduh magħkom id-dar. 

It-Tlieta, fuq Facebook, se jixxandru siltiet qosra ta’ kant u riflessjonijiet li ġew irrekordjati qabel, għal żmien l-Ġimgħa Mqaddsa mill-grupp tal-Kant JAM.

Il-Ħamis, 1 t’ April – Ħamis Ix-Xirka –  Nitolbu għas-Saċerdoti u għall-Vokazzjonijiet. Filgħodu l-Knisja tkun magħluqa. Filgħodu, fil-Katidral tal-Imdina, fid-9.30 a.m. Mons Arċisqof se jkun qed imexxi quddiesa li fiha jiġi kkonsagrati ż-Żjut Imqaddsa. Tistgħu ssegwu live fuq il-Website tal-Arċidjoċesi u fuq TVM2. Fis-6.30pm ssir il-Quddiesa tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej li se tixxandar live mill-Knisja Parrokkjali u wara tinfetaħ il-Knisja għall-adorazzjoni fis-skiet.

Il-Ġimgħa, 2 t’ April – Il-Ġimgħa l-Kbira – Jum ta’ Sawm u Astinenza. Filgħodu l-knisja tkun miftuħa għall-adorazzjoni fis-skiet. Fit-3.00pm tibda l-Azzjoni Liturġika tal-Mewt tal-Mulej, li tkun imxandra live fuq Facebook.

Is-Sibt, 3 t’April –  Sibt il-Għid – Jum ta Ġabra u Skiet – il-Knisja tkun magħluqa l-ġurnata kollha.

Fit-8.00pm tibda l-Liturġija qaddisa tas-Sahra tal-Lejl Qaddis tal-Għid il-Kbir li tkun imxandra live fuq Facebook.

Il-Ħadd, 4 t’April – Ħadd il-Għid – Jum Kristu Rxoxt – Jum in-Nisrani. Fl-10.00am issir Quddiesa li tkun imxandra live fuq Facebook.

Matul din il-Ġimgħa l-Knisja taż-Żebbiegħ se tkun miftuħa nhar l-Erbgħa fis-6.30pm u nhar il-Ġimgħa l-Kbira fis-7.30am.

Dawk li jixtiequ jġibu bella donna u fjuri bojod għall-artal tal-adorazzjoni, mitluba li tagħmlu dan sat-Tlieta 30 ta’ Marzu.

Nitolbu lil dawk li se jżuru l-Knisja Parrokkjali fil-ġranet li ġejjin, biex jiftakru fil-bżonnijiet tal-parroċċa f’dan iż-żmien ta’ pandemija, issa li l-quddies huwa wieqaf. Min irid jagħti xi għajnuna, hemm kaxxa apposta fejn l-bieb il-kbir għall-offerti tagħkom. Grazzi ħafna ta’ kull għajnuna.