Qegħdin nibdew iż-żmien tal-Avvent; tajjeb li nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw il-festa tal-Milied. Il-Parroċċa qed tagħmel programm għal dan iż-żmien, tajjeb li nieħdu sehem.

Għada/ illum Il-Ħadd 28 ta’ Novembru, Dawk kollhali huma letturi, Ministri tat-Tqarbin u membri fil-korijiet, kemm fil-Knisja Parrokkjali kif ukoll fiż-Żebbiegħ, se nagħmlu ħin ta’ Riflessjoni mit-3.00pm sas-6.00pm, fl-Oratorju, l-attendenza hija importanti.

It-Tnejn 29 ta’ Novembru Il-Parroċċa tagħna hija mistiedna għall-quddiesa fil-Katidral tal-Imdina fl-okkazzjoni tas-sena Ġużeppina fis-6.00pm, tluq minn fuq iz-zuntier fil-5.10pm minn ħdejn il-Knisja. Dawk li jixtiequ jiġu jinkitbu fis-Sagristija.

Nhar l-Erbgħa 1 ta’ Diċembru, se ssir katekeżi Marjana bi tħejjija għall-Milied u wkoll bħala parti mis-sena taċ-Ċentinarju. Il-laqgħa se tkun immexxija minn Dun Peter Ellul, fis-7.30pm fil-KnisjaParrokkjali. Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi, b’mod speċjali lil lajċi impenjati u lil dawk membri fl-għaqdiet.

Nhar il-Ħamis 2 ta’ Diċembru, huwa l-ewwel Ħamis tax-xahar għaldaqstant se jkollna l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Il-Ħamis filgħaxija se mmorru s-Seminarju tal-Arċisqof biex flimkien nitolbu għall-Vokazzjonijiet permezz ta’ adorazzjoni u quddiesa mal-Komunita’  tas-Seminarju; tluq minn fuq iz-zuntier fis-5.45pm. Dawk li jixtiequ jiġu jinkitbu fis-Sagristija, jew javzaw lil Marija Camilleri.

Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Diċembru wara il-quddiesa ta’ filgħaxija, fil-Knisja Parrokkjali, se jsir kunċett ta’ mużika sagra tal-Milied organizzat mir-Reġjun tat-Tramuntana. Inħeġġukom biex tattendu

Matul weekend li ġej, il-parroċċa se tkun qed torganizza suq tal-Milied, fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali. Inħeġġukom ħafna biex tgħinnu lill-Parroċċa tagħna. Ngħidu grazzi lil helpers li qed jieħdu ħsieb din l-attività.

Il-Kunsil lokali qed jiġbor xi oġġetti tajbin u li jistgħu jinbiegħu fis-Suq tal-Milied. Jekk hawn min għandu xi oġġetti jista’ joħodhom il-Kunsil sa nhar l-Erbgħa li ġejjin. Il-qliegħ immur b’risq il-parroċċa.

Ix-Xahar ta’ Diċembru huwa xahar ta’ Karità fil-parroċċa tagħna. Se nkunu qed nagħmlu kampanja b’risq id-dar tal-Providenza. Fejn l-artal ta’ San Ġużepp tistgħu tħallu d-donazzjoni tagħkom, jekk inkella tagħduha lill-Kappillan.  

Matul dan il-weekend fuq iz-zuntier se norganizzaw bejgħ ta’ ħelu. Naprezzaw ħafna l-ġenerożità tagħkom.

Nhar Il-Ħadd 5 ta’ Diċembru se jkunu hawn il-mobile blood donation unit maġenb il-Knisja Parrokkjali. Il-ħin huwa mit-8:30am sas-1:00pm. Trid tiġi ppreżentata l-karta tal-identità. Importanti ħafna li dawk li għamlu s-swab test, sew jekk ta’ rutina, sew jekk minħabba safar, huma mitluba biex jistennew sal-waqt li joħroġ riżultat COVID-19 Negative. Min jieħu t-tilqima booster tal-COVID-19 jew it-tilqima tal-influenza staġjonali jrid iħalli 7 ijiem qabel jersaq biex jagħti d-demm.

Il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għalhekk issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.