It-Tnejn 29, it-Tlieta 30 ta’ Awwissu u l-Ħamis 1 ta’ Settembru se jsiru r-reġistrazzjonijiet tat-tfal li se jiġu l-Oratorju għall-Katekeżi minn Ottubru li ġej għal min se jibda jiġi l-ewwel darba, fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri. Minn isib xi diffikulta jkellem lill-Kappillan. Dawk it-tfal li ġa kienu jattendu l-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra, jistgħu japplikaw onlajn. L-Applikazzjonijiet onlajn isiru sal-25 ta’ Settembru: L-Ewwel Tqarbina, Mill-Year 3 sal-Year 4 u is-Sena tal-Griżma

Nhar il-Ħamis 1 ta’ Settembru wara l-quddiesa ta’ filgħodu  se ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.

Avviżi oħra

Fil-Parroċċa tagħna se jsir il-Kors ta’ Kana f’Ottubru u Novembru li ġej. Tistgħu tapplikaw onlajn, jew kellmu lill-Kappillan.

Ngħidu Grazzi lil kull minn ta’ sehmu fil-festa. 

Il-Ġbir mill-envelopes tal-festa ġbarna €3500. Il-Ġabra Speċjali fil-ġurnata tal-Festa kienet ta’ €1200, u l-ġabra wara l-purċissjoni tal-festa kienet €525. Matul dawn il-jiem daħlu donazzjoni ta’ €10,000 u oħra ta’ €5,000 b’risq il-Parroċċa u donazzjoni oħra b’risq l-Oratorju ta’ €5,000. Matul il-Ġranet tal-Festa il-Parroċċa tagħna għenet lil Hospice Malta flimkien mal-Parroċċa ta’ Ħad Dingli, u mill-Offerti tal-Vara u L-Offerta li taw in-Nisa Mġarrin għenna lid-Dar tal-Providenza u lil St Jeanne Antide Foundation. Grazzi lil Kulħadd.