Illum l-ewwel Ħadd tax-xhar u għaldaqstant issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa

It-Tnejn 6 ta’ Frar, wara il-quddiesa ta’ filgħaxija jkomplu l-provi tal-kor parrokkjali.

It-Tlieta 7 ta’ Frar, fil-5.30pm ser jiltaqgħu l-abbatini fl-Oratorju u wara ninżlu flimkien għal quddiesa tas – 7pm.

L-Erbgħa 8 ta’ Frar se issir laqgħa għal dawk kollha ser jieħdu sehem fit-table tennis u Billiard waqt il-Maratona Sports fl-Oratorju fit 8pm.

Il-Ħamis 9 ta’ Frar il-quddiesa tas 7pm tkun tgħodd għall-għada.

Il-Ġimgħa 10 ta’ Frar, Jum San Pawl, Festa Kmandata inħeġġukom biex nieħdu sehem fil-quddies li ser jkun bħal tal-Ħadd.

Is-Sibt 11 ta’ Frar, Jum il-Morda – tifkira tal-Madonna ta’ Lourdes, Nitolbu għal morda tagħna.

Fis 7pm ta’ filgħaxija issir quddiesa li permezz tagħha nagħtu bidu għall- Maratona Sports.  Wara sa l-għada l-Ħadd diversi attivitajiet għal familja kollha fl-Oratorju, il-qliegħ ta’ din il- Maratona immur għal Oratorju u Dar tal-Providenza, inħeġġukom tieħdu sehem.

Matul din il-Ġimgħa m’hemmx Katekeżi.

Avviżi oħra

L-Ewwel Qrara għat-tfal ser tkun fis- 16 ta’ Frar fil-Knisja Parrokkjali.

Fil- 15 ta’ Frar fit 3pm ser issir laqgħa għall-anzajni mill-Kummissjoni djakonija.