Il-Ħamis 2 ta’ Frar wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Fid 9am issir il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fl-Oratorju.

Nhar il-Ħamis niċċelebraw il-Gandlora fil-quddiesa ta’ filgħaxija imbierku x-xemgħa bħala simbolu li Ġesù hu d-dawl tagħna.

Il-Ħamis ukoll, ser ikun hawn konfessur barrani għall-Qrar.

Infakrukhom li s-Sibt wara l-Katekeżi jkun hemm il-quddies għat-tfal u Familji fl-Oratorju.

Avviżi oħra

Nhar 11 u 12 ta’ Frar ser issir il-Maratona Sports fl-Oratorju b’risq d-dar tal-Providenza u l-Oratorju. Inħeġġukom tieħdu sehem. Nixtiequ aktar voluntiera biex jagħtu sehemhom fl-għajnuna għal din il-Maratona.

l-Ewwel Qrara għat-tfal ser tkun fis- 16 ta’ Frar fil-Knisja Parrokkjali.

Għada/Illum ser isir laqgħa b’laqta Mġarrija fil- binja tal-Kunsill Lokali fl-10.30am.

Il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar u għaldaqstant isir il-ġabra speċjali tax-xahar.