il-Ħadd
Fis-6.30pm, fis-Sala Gianni Cilia tal-Iskola, se ssir serata Mużiko-Letterarja fl-Okkazzjoni ta’ Ġieħ l-Imġarr. Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi.

It-Tnejn
L-Ufficju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ.

L-Erbgħa
Fis-7.15 laqgħa għal Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof.

 l-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-7.30pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan.

Il-Ħamis
Fl-10.30am issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Il-Ħamis mistednin mmorru nagħmlu Quddiesa u mument ta’ Adorazzjoni fis-Seminarju tal-Arċisqof. Fil-5.45pm niltaqgħu quddiem il-Knisja ħa mmorru flimkien bit-Transport. Min hu interessat li jiġi, iniżel ismu fis-Sagristija. Nistieden b’mod speċjali lil gruppi u l-Laċji mpenjanti.

Il-Ġimgħa
Jsir it-Tqarbin tal-Morda, It-2 grupp minn saċerdot.

Is-Sibt
Is-Sibt li ġej se ssir l-adorazzjoni għall-Qdusija tal-Kleru. Tluq mill-pjazza fit-8.00pm.

Il-Ħadd
Niċċelebraw l-Festa tan-Naffraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl.

Il-Quddiesa tal-10.30 tkun animata għat-Tfal. Dan ix-xahar ukoll qiegħdin naħsbu biex ikollna attività għall-Familja kollha fl-Oratorju, nhar il-Ħadd 24 ta’ Frar. Żommu din il-ġurnata libera.

Avviżi oħra
Il-ġbir s’issa mit-Tberik tal-Familji huwa ta’ €897. Grazzi mill-Qalb

Dawk li jixtiequ jinvolvu ruħhom fil-Maratona b’risq l-Oratorju u d-Dar tal-Providenza, b’mod speċjali żgħażagħ u familji, jinkitbu fis-sagristija jew javviċinaw lil kappillan.

Sar bdiel f’xi sistema tad-dawl tal-Knisja. Min jixtieq jagħti donazzjoni jista’ ikellem lil Kappillan.