Infakkrukom lil-ħinijiet tal-Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali huma mill-5.30pm sas-7.30pm għat-talb privat. Il-Ħadd il-Knisja tkun miftuħa mis-7.00am sal-10.30am u mill-4.00pm sas-6.00pm.

Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw Jum it-Talb għall-Vokazzjonijiet.
fid-9.30am – Quddiesa minn Mons. Arċisqof mill-Kappella tal-Vokazzjonijiet fuq TVM2 u live fuq Facebook u Youtube – Archdiocese of Malta. fis-6.30pm – Quddiesa minn Mons. Arċisqof (bl-Ingliż) mill-Kappella tal-Vokazzjonijiet fuq TVM2. 

Inkomplu nilħqukom ukoll permezz tal-facebook.

Nhar il-Ħamis, fit-8.30pm, live fuq il-Facebook spjega tal-Kelma t’Alla.

Se ssir laqgħa ONLINE għall-ġenituri tal-Klassijiet tal-Griżma, nhar L-Erbgħa 13 ta’ Mejju fit- 8.30 biex lil nkomplu nħejju t-tfal mill-dar għas-Sagrament tal-Griżma. Aktar dettalji aktar ‘il quddiem.

F’isem is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm  ngħidu grazzi lil dawk kollha li resqu jagħtu d-demm fl-Imġarr.