Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għalhekk issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Inkunu Ġenerużi.

Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Lulju jibda jiltaqa’ l-KLABB SAJF FLIMKIEN, b’attivita’ fl-Oratorju mill-5pm sal-Quddiesa tas-7pm fil-Knisja Parrokkjali li tkun animata apposta għat-tfal.

Il-Ħamis, 7 ta’ Lulju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Nhar Is-Sibt 9 ta’ Lulju, tibda l-esperjenza ġewwa l-Albanija ta’ grupp mill-Parroċċa tagħna f’din is-sena speċjali taċ-ċentinarju. Nitolbu għalihom ħalli din l-esperjenza tħalli l-frott.  

Il-Ħadd, 10 ta’ Lulju, fil-Bażilika ta’ San Pawl tar-Rabat, fis-6.00pm, Dun Sean Abela, se jiċċelebra l-quddiesa ta’ ringrazzjament għad-Don tas-saċerdozzju. Inħeġġukom biex nattednu u nitolbu miegħu.  

Avviżi oħra.

Nixtiequ ngħidu grazzi lil dawk li għennu fl-attivita’ b’risq il-Missjoni Dumnikana fl-Albanija li saret it-Tlieta li għaddiet u li fiha nġabret is-somma sabiħa ta’ €12,000. Grazzi mill-Qalb. Jekk xi ħadd irid jagħti xi donazzjonijiet jista’ jagħmel dan billi javviċina l-Kappillan. Grazzi mill-qalb. Nixtieq ninfurmawkom li mhux qed jiġbru aktar oġġetti b’risq l-missjoni fl-Albanija.