It-Tnejn 4, it-Tlieta 5 u l-Ebgħa 6 se jsiru L-Eżerċizzi Spiritwali għaż-Żgħażagħ 16+ fit-7.45pm fil-Oratorju. Imexxi ir-riflessjoni l-Kappillan. Inħeġġu ħafna liż-żgħażagħ 16+ jattendu.

Il-Ħamis 7 t’April, wara il-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina.  Il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se tibda fid-8.45am fl-Oratorju. Fil-għaxija, fis-7.30pm se ssir Ċelebrazzjoni Penitenzjali u Qrar, li għalih se jkollna konfessuri barranin. Iċ-Ċelebrazzjoni Penitenzjali se tkun animata miż-żgħażagħ. Inħeġġu ħafna biex nieħdu sehem: nersqu niċċelebraw is-sagrament tal-qrar.

Il-Ġimgħa, 8 t’April – TIFKIRA DEVOZZJONALI TA’ MARIJA ADDOLORATA. Fis-7.00am nitolbu l-Via Sagra u wara quddiesa. Fil- 5.00pm se tkun iċċelebrata Quddiesa u talb quddiem ix-xbieha tal-Madonna fuq iz-zuntier, b’riflessjonijiet mill-Kelma t’Alla.  Fis-7.00pm issir Quddiesa.

Is-Sibt, 9 T’ April fis-6.45pm it-tfal jinġabru fuq iz-zuntier għaċ-ċelebrazzjoni tad-daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm, bit-tberik taż-żebbuġ u wara tkompli l-quddiesa tal-Passjoni tal-Mulej, animata għat-tfal.

Il-Ħadd, 10 t’April – niċċelebraw ĦADD IL-PALM U C-ĊELEBRAZZJONI TAL-PASSJONI TAL-MULEJ fl-10.00am ċelebrazzjoni solenni tad-daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm, bit- tberik taż-żebbuġ u waratkompli l-quddiesa tal-Passjoni tal-Mulej. (Ara l-Programm tal-Ġimgħa Mqaddsa)

Matul din il-ġimgħa ssir il-katekeżi għat-tfal bħas-soltu, minn barra ż-żgħażagħ tal-Griżma.

Avviżi oħra

Kif tafu tajjeb, il-Parroċċa tagħna qed tiċċelebra l-100 sena mill-miġja tal-vara ta’ Santa Marija, għaldaqstant se jsiru ċelebrazjonijiet speċjali nhar it-18 u id-19 t’April. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.

  • Nhar it-Tnejn, 18 t’April se jsir pellegrinaġġ mat-toroq tal-Parroċċa bil-vara ta’ Santa Marija.    Dawk il-gruppi/persuni  li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ Santa Marija fil-Pellegrinaġġ għandhom ikellmu lill-Kappillan mhux aktar tard mis-Sibt 16 t’April.
  • Nhar it-Tlieta, 19 t’April fis-7.00pm se ssir quddiesa solenni immexxija minn Mons. Arċisqof u li għaliha se nagħmlu stedienna lil parroċċa kollha. Inħġeġġukom minn issa għad dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.
  • Min jixtieq jaqkwista pavaljun għal mal-gallarija, jista’ jagħmel dan mill-Uffiċċju Parrokkjali, mill-ġimgħa d-dieħla.   

Nhar Ħadd, 10 t’April mit-8:30am sas-1:00pm il-mobile blood donation unit ser ikun maġenb il-Knisja Parrokkjali tal-Imġarr. Biex wieħed jagħti d-demm jrid jippreżentata l-karta tal-identità. Sadanittant Nixtiequ ninfurmawkom li sa’ssa mill-bidu tas-sena ’l hawn ġbarna 65 borża demm mill-Imġarr biex infakkru l-mitt sena ċentinarju. Grazzi mill-qalb.