Il-Ħamis 7, Filgħodu wara l-Quddiesa ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.  
Mill-Ġimgħa 8, Jerġgħu jibdew il-laqgħat għaż-żgħażagħ fl-Oratorju.  
Matul l-vaganzi tal-Milied kompla x-xogħol fl-Oratorju. Nhar is-Sibt 9 ta’ Jannar, fid-9.00am, se jsir il-ħasil tal-Oratorju. Kull għajnuna hija apprezzata.  
Aviżżi oħra

Grazzi Kbira f’isem id-Dar tal-Providenza għas-somma ta’ €8100 miġbura mill-Parroċċa Tagħna.  

Il-Katekeżi għat-tfal tal-Year 1 u 2 terġa’ tibda l-Ħamis 14 ta’ Jannar, tas-sena tal-Griżma terġa’ tibda il-Ġimgħa 15 ta’ Jannar, u l-Katekeżi għat-tfal tat-3 sas-6 sena terġa tibda nhar is-Sibt 16 ta’ Jannar fl-Oratorju.  

Min dan ix-xahar ta’ Jannar se nerġgħu nibdew bil-laqħat tal-miżżewġin kull l-aħħar Sibt tax-xahar. Se nibdew laqgħat għall-għarajjes kull tielet Erbgħa tax-xahar. Nistiednu lil dawk li għamlu l-kors ta’ Kana għal dawn il-laqgħat, u koppji oħrajn li waslu biex jingħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ.  

Infakkrukom li fejn il-bibien tal-Knisja hemm kaxxi apposta għal min jixtieq juri l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li jwettaq is-Sagristan.