Il-kors Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, ikompli nhar tat-Tlieta 1 ta’ Frar, fl-Oratorju fis-6.30pm.

Il-Ħamis, 3 ta’ Frar, wara l-quddiesa ta’ filgħodu, ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Filgħaxija wara l-quddiesa jkollna mument ta’ adorazzjoni.

Il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għalhekk issir l-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa.

Avviżi oħra

Nixtiequ ninfurmawkom li se joħorġu l-applikazzjonijiet online għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta mill-1 sat-28 ta’ Frar. Għal aktar informazzjoni tistgħu taraw il-website tal-Knisja F’Malta.

Nhar l-Erbgħa 2 ta’ Frar se jsir il-ħasil tal-Oratorju. Inħeġġu ħafna għall-għajnuna tagħkom, mid-9.00am ’il quddiem.

Tistgħu takkwistaw ir-Raba’ pubblikazzjonijiet tal-mixja tal-formazzjoni Nisranija għal kulħadd Ngħożżu f’qalbna, minn għand il-helpers minn ħdejn il-bibien tal-Knisja. Inħeġġukom biex takwistaw koppja b’xejn! Min jixtieq kopji tal-ġimgħat li għaddew, fejn il-bieb tal-knisja fadal xi ftit.