Matul din il-Ġimgħa se nkunu qegħdin niċċelebraw l-Ewwel Tqarbin.

Nhar it-Tnejn 31 se ssir il-prova għat-tfal tal-klassi ta’ Ms Elinor, it-Tlieta 1 ta’ Ġunju għall-klassi ta’ Ms Anthea u l-Erbgħa 2 ta’ Ġunju għall-klassi ta’ Ms Josephine. Dawn isiru fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm. L-attendenza hija importanti..

Il-Ħamis 3 ta’ Ġunju, issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara il-Quddiesa tas-7.30am.

Mill-5.30pm ’il-quddiem se jkollna servizz ta’ qrar b’mod speċjali għall-ġenituri, familji, u tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbin.

Il-Ġimgħa, s-Sibt u l-Ħadd ikollna ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina. Fil-5.15pm it-tfal jinġabru l-Knisja quddiem ix-xbieha ta’ San Marija fil-Knisja, imbagaħd wara ssir mixja għal fuq iz-zuntier fejn jippreżentaw fjura lill-Madonna u fis-6.00pm tibda l-quddiesa. Importanti ħafna li l-ġenituri u familjari jsibu posthom fuq z-zuntier sas-5:40pm, filwaqt nitolbukom tikkoperaw magħna biex kulħadd iħares l-miżuri tas-saħħa pubblika.

Is-Sibt u l-Ħadd, il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-4.30pm minflok  fis-7.00pm.

Dawk iż-żgħażagħ li għamlu l-Griżma tal-Isqof ser jibda jkollhom il-laqgħat tagħhom kull nhar tat-Tlieta. Se nibgħatu lil ġenituri bl-informazzjoni tal-laqgħat u attivitajiet aktar ’il quddiem.

Il-kappella tal-Adorazzjoni hija mill-ġdid miftuħa. Importanti li nirrispettaw l-miżuri tas-saħħa pubblika meta nkunu qed nagħmlu użu mill-post.

Mons. Arċisqof ħatar lil Dun Jimmy Bonnici biex jkun rettur tas-Seminarju. Nitolbu għalih ħalli l-Mulej ikun miegħu f’din il-missjoni li fdalu.