Issa li beda x-xogħol, nixtiequ li l-ġabra tal-lum tmur b’risq il-proġett tas-Sagristija. Inkunu Ġenerużi. 

It-Tnejn, 31 t’Ottubru – lejliet il-festa tal-Qaddisin Kollha –  qegħdin nistiednu t-tfal biex jilbsu ta’ xi qaddis/a għall-quddiesa tas-7pm, fil-Knisja Parrokkjali.

Wara il-Quddiesa tas-7pm jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi u fit-8.00pm jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju.

It-Tlieta, 1 ta’ Novembru, niċċelebraw il-festa tal-Qaddisin Kollha, b’quddiesa animata mill-kor tal-Parroċċa u bis-sehem tal-abbatini.

L-Erbgħa, 2 ta’ Novembru, niċċelebraw l-Għid tal-Imwiet. Il-quddies fil-Knisja Parrokkjali se jkun hekk: fis-6am, fis-6.30am, fis-7am u fis-7.30am. Fis-7pm tiġi ċċelebrata quddiesa animata mill-kor tal-Parroċċa u bis-sehem tal-abbatini, b’suffraġju għall-mejtin kollha.

Inħeġġukom li matul x-xahar ta’ Novembru nitolbu għall-ħutna li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Jekk se nżuru ċ-ċimiterju importanti li nżommu l-post nadif u jkollna sens ta’ ġabra. 

Il-Ħamis, 3 ta’ Novembru, wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena DivinaImbagħad fid-9am ssir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fl-Oratorju.

Matul din il-Ġimgħa, se nkomplu nżuru u nbierku l-familji, nhar il-Ħamis, 3 ta’ Novembru f’Misraħ is-Sebbiegħ u Triq Bidnija. 

Il-Ħadd, 6 ta’ Novembru jsir it-tberik taċ-Ċimiterju. Fl-4:30pm jintalab ir-rużarju u fil-5pm se tiġi ċċelebrata l-quddies. Wara se jkun hemm it- Tberik taċ-Ċimiterju. Il-Quddiesa tal-5pm fil-Knisja ma ssirx. F’każ ta’ maltemp isir kollox fil-Knisja. Infakkru li kull nhar ta’ Tnejn fiċ-ċimiterju tiġi ċċelebrata quddiesa fl-4.30pm

Il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għal daqstant se ssir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa. 

Avviżi oħra

Infakkru li l-Katekeżi tas-Sibt tinkludi quddiesa għall-familja kollha fl-Oratorju fis-6pm. Fis-7pm issir bħas-soltu l-Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ġabra b’risq il-Missjoni mill-Knisja Parrokkjali kienet ta’ €1,495 u mill-Knisja taż -Żebbiegħ kienet ta’ €604.45. 

Qed jkun organizzat bejgħ ta’ Pjanti u Fjuri minn fejn iċ-Ċimiterju u fil-ħinijiet tal-Quddies minn fuq iż-Żuntier. Il-Qliegħ immur b’risq il-Parroċċa. Inkun ġenerużi.