Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir l-ġabra
speċjali b’risq il-Parroċċa.

It-Tnejn, 7 ta’ Frar, ser issir laqgħa għall-membri tal-Kor mal- Kappillan., fil-5.30pm, fil-Knisja Parrokkjali. Importanti li l-membri tal-Kor jattendu kollha.

Il-kors Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, ikompli nhar tat-
Tlieta 8 ta’ Frar, fl-Oratorju fis-6.30pm.

Il-Ħamis, 10 ta’ Frar, niċċelebraw il-Festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu
Missierna San Pawl.
Il-Quddies fil-Knisja Parrokkjali ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd: fil-5.30am, fis-7.00am, fid-9.00am, fl-10.3oam u fil-5.00pm.

Il-Ħamis, se ssir laqgħa għall-Katekisti fl-Oratorju fl-5:00pm.

Il-Ġimgħa, 11 ta’ Frar, huwa Jum il-Morda: nitolbu għall-morda tal-parroċċa tagħna. Filgħaxija se jsir il-Kunsil Pastorali Parrokkjali fit-7.45pm fl-
Oratorju.

Avviżi oħra
Il-Katekeżi għat-tfal se tibda mit-tielet ġimgħa ta’ Frar (il-Ħamis, 17 ta’
Frar għall-1 u 2 sena; il-Ġimgħa, 18 ta’ Frar għas-sena tal-Griżma; Is-Sibt,
19 għat-3 sas-6 sena). Aktar dettalji nikkomunikawhom lill-ġenituri aktar ’il
quddiem.

Tistgħu takkwistaw il-ħames pubblikazzjonijiet tal-mixja tal-formazzjoni Nisranija għal kulħadd Ngħożżu f’qalbna, minn għand il-helpers minn ħdejn il-bibien tal-Knisja. Inħeġġukom biex takwistaw koppja b’xejn! Min jixtieq kopji tal-ġimgħat li għaddew, fejn il-bieb tal-knisja fadal xi ftit.