Għada/llum l-aħħar niċċelebraw il-festa tal-Epifanija tal-Mulej. Illum huwa l-ewwel weekend tax-xahar u għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

It-Tlieta 9 ta’ Jannar Fil-5pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju.

L-Erbgħa 10 ta’ Jannar ser issir laqgħa għall-ġenituri ta’ dawk it-tfal li jattendu l-katekeżi s-Sibt, fil-Knisja Parrokkjali fis-7.15pm dwar it-tieni term. Importanti l-attendenza ta’ kulħadd.

Il-Ħamis 11 ta’ Jannar ser issir Ħarġa organizzata mill-Azzjoni Kattolika tan-Nisa tluq minn fejn l-iskola fl-10.15am, Quddiesa fil-Kappella ta’ Radju Marija u wara ikel. Dawk li jixtiequ jibbukkjaw ikellmu xi membru tal-azzjoni.

Filgħaxija issir l-adorazzjoni wara l-quddiesa. Fit-8pm issir laqgħa għaż-żgħażagħ 18+ fl-Oratorju. Inħeġġu żgħażagħ ġodda biex jingħaqdu mal-grupp.

Il-Ġimgħa 12 ta’ Jannar isir it-tqarbin tal-morda taż-Żebbiegħ. Filgħaxija jkomplu l-laqgħat taż-ŻAK fl-Oratorju.

Is-Sibt 13 ta’ Jannar, festa tal-Magħmudija tal-Mulej nistiednu lil dawk li huma nvoluti fil-ħajja tal-Parroċċa u l-għaqdiet għall-Quddiesa tas-6.30pm li fiha nġeddu l-wegħdiet tagħna tal-magħmudija fil-bidu ta’ sena ġdida fil-Parroċċa. Wara nistiednu l-operaturi pastorali biex niltaqgħu flimkien fl-Oratorju.

Il-Quddiesa u r-rużarju li jsir fit-13 tax-xahar fl-Oratorju ser issir nhar it-Tnejn 15 ta’ Jannar.

It-Tlieta 16 ta’ Jannar ser issir laqgħa għall-ġenituri tal-adoloxxenti tal-Griżma fis-7.15pm fl-Oratorju. Importanti l-attendenza ta’ kulħadd.

Filwaqt li inkomplu inħeġġu għal aktar benefatturi għall-proġett tas-Sagristija nixtiequ nagħtukom rendikont finanzjarju ta’ xi ġbir li sar:

  • Għad-Dar tal-Providenza, mill-kaxxa li għamilna fil-Knisja, mill-ġbir tal-1 tas-sena fil-Knisja Parrokkjali u ż-Żebbiegħ u minn Maratona Sports ġbarna s-somma ta’ €8400.
  • Fin-notice boards tal-Knisja ssibu r-rendikont tal-festa ta’ Santa Marija li għaddiet.
  • Mill-envelops li tqassmu fid-djar fil-Milied għall-bżonnijiet tal-Parroċċa s’issa ġbarna s-somma ta’ €3580.
  • Il-Hospice Movement minn fejn il-bibien ġabru s-somma ta’ €648.29.

Nirringrazzjawkom mill-qalb tal-ġenerożità kbira tagħkom!