Matul dan il-weekend issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

It-Tnejn 8 ta’ Lulju wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jsir Night Hike għall-abbatini. Tluq mill-Pjazza.

It-Tlieta 9 ta’ Lulju jiltaqgħu l-adoloxxenti ta’ wara l-Griżma l-Oratorju bi programm organizzat miż-ŻAK.

L-Erbgħa 10 ta’ Lulju fil-5.00pm jkompli Klabb Sajf fl-Oratorju u fis-7.00pm l-Quddiesa għat-tfal u l-familji fil-Knisja.

Il-Ħamis 11 ta’ Lulju laqgħa taż-żgħażagħ 18+ fl-Oratorju fit-8pm.

Il-Ġimgħa 12 ta’ Lulju Filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda tat-tieni grupp. Filgħaxija l-uffiċċju Parrokkjali ma jitfaħx.

Il-Ħamis 18 ta’ Lulju niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Karmnu fiċ-Ċimiterju. Dakinhar filgħaxija ma jkunx hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.

Il-magħmudijiet fil-Kwindiċina ta’ Santa Marija ser isiru il-Ħadd 11 t’Awwissu fil-Quddiesa tal-10.30am. Dawk li jixtiequ jgħammdu t-trabi tagħhom dakinhar għandhom ikellmuna fl-Uffiċċju Parrokkjali sal-aħħar ta’ Lulju.

Il-Ġabra tal-weekend li għadda b’risq il-karità li jagħmel il-Papa kienet ta’ €1230. Miż-Żebbiegħ inġabret is-somma ta’ €359.13. Grazzi tal-għajnuna tagħkom.

Infakkru fl-iskema tal-benefatturi tax-xahar b’risq il-proġett tas-Sagristija.