l-Erbgħa 11

Ikompli l-Kors ta’ Spiritwalitá fl-Oratorju fis-7.30pm
 
Il-Ħamis 12

Fis-7.00pm issir l-laqgħa Ewkaristika Marjana fl-Oratorju, fl-Oratorju. Wara l-Quddiesa immedjatament isir il-laqgħa madwar il-Kelma t’Alla biex inkomplu nidħlu fil-fond f’dan iż-żmien tal-Avvent.  Dawk li jattendu l-grupp EBDA jiltaqgħu għal din il-laqgħa. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju   .

Il-Ġimgħa 13

Mis-6.00 sal-ħin tal-Quddiesa se jkun hawn saċerdot għall-qrar biex nkomplu inħejju ruħna għal żmien il-Milied.
 
Il-Ħadd 15

Nibdew in-Novena tal-Milied. Wieħed jista jara l-programm tan-novena minn fuq il-Flimkien. Inħeġġu minn issa biex nieħdu sehem f’dawn il-jien tat-tħejjija.
 
Avviżi oħra

Infakkrukom li qed jiġi organizzat Suq tal-Milied b’risq il-Parroċċa. Nitolbukom biex tgħinnu u tieħdu sehem. Il-fondi li jinġabru għal ħidma fil-parroċċa… hemm diversi proġetti u ħidmiet pastorali li qed issiru… Grazzi mill-Qalb  

INFAKKRU: Ix-Xahar ta’ Diċembru huwa x-xahar tal-Karità. Fil-Knisja se jkollna għal xahar sħiħ il-kaxxa tal-Karità ħdejn l-artal ta’ San Ġużepp biex ngħinnu lid-Dar tal-Providenza. Nibdew inħeġġukom biex inkunu ġenerużi.