Illum qed infakkru Jum il-Karità. Bil-għajnuna tagħna, titkompla l-ħidma ma’ min jinsab fil-bżonn, għalhekk il-ġabra llum ser tkun b’riżq il-karità li ssir mill-Knisja f’Malta. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.

Matul  din il-ġimgħa inkomplu nħejju ruħna biex niċċelebraw l-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Sean Abela, li se tkun nhar is-Sibt li ġej . Ejjew nitolbu għalih u għal sħabu wkoll għal aktar vokazzjonijiet. B’rabta mal-ordinazzjoni se jkollna dawn il-mumenti important:

  • Nhar it-Tnejn 9 ta’ Mejju, – festa ta’ San Ġorġ Preca- se jkollna laqgħa ta’ Talb mill-Kelma t’Alla – Lectio Divina fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali.  
  • Nhar il-Ħamis, 12 ta’ Mejju, se ssir adorazzjoni ta’ tħejjija fil-Parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Se jkollna trasport li jitlaq fis-6.00pm mill-Pjazza. Dak li jixtiequ jiġu javviċinaw lill-Kappillan.
  • Is-Sibt 14 ta’ Mejju 2022 – Jum l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Sean Abela. Fid-9:30am flimkien mal-Knisja f’Malta nifirħu mat-tliet żgħażagħ li ser jiġu ordnati saċerdoti fil-Katidral tal-Imdina. Bħala Parroċċa ser norganizzaw trasport li jitlaq Pjazza fil-8:00am. Jekk jogħġobkom minn hu interessat li jiġi kellmu lill-kappillan sa nhar il-Ħamis li ġej.

Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qegħdin nkomplu nagħmlu ż-żjajjar u tberik tal-Familji:

  • It-Tnejn, 9 ta’ Mejju: inkomplu bit-tberik fit-Toroq l-Istaġuni u Triq il-Fdal Puniku, Raddiena u A Deguara.
  • Il-Ħamis,12 ta’ Mejju: Barbara

Dawk kollha li jixtiequ jilqgħuna, importanti li nirrispettaw l-miżuri tas-saħħa; kulħadd ikun bil-maskla u l-ħin taż-żjara ma jkunx aktar minn 10 minuti.

L-Erbgħa 11 ta’ Mejju, se ssir laqgħa għall-ġenituri li għandhom lil uliedhom se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof, nhar l-Erbgħa, 11 ta’ Mejju, fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Fit-8.00pm laqgħa għall-voluntiera li ġejjin l-Albanija fis-sajf li ġej.

Is-Sibt 14 ta’ Mejju, jkollna l-Quddiesa animata għat-tfal.

Infakkru li Il-Ħadd 15 t’ Mejju hija Jum il-Familja. Għaldastant il-Kummissjoni Familja se torganiza attivita’ – Mixja Flimkien – li għaliha qed nistiednu lil kulħadd. Tluq minn ħdejn il-Knisja fis-2.30pm u naslu l-oratorju għal 4pm fejn ikollna ħin ta’ rekreazzjoni flimkien.   

Avviżi oħra

Fuq iz-zuntier qed isir bejgħ ta’ pjanti fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, b’risq il-Parroċċa. Nawgraw lil Ommijiet kollha f’jum l-omm.