Matul din il-ġimgħa, inkomplu bil-kwindiċina ta’ Santa Marija.

Għada/Illum l-Ħadd fil-quddies tal-10.30am, isiru l-preżentazzjonijiet tal-imgħammdin ġodda.

Matul il-ġranet tal-Kwindiċina qed nagħmlu stedina speċjali lill-familji kollha.

Għada t-Tnejn 9 t’ Awwissu, qegħdin nistiednu b’mod speċjali r-residenti tat-toroq Wesgħat il-Ġublew, Ġulepp, Fisher, Sebħ,Triq il-Kbira, Vanilja, Barbara u Lazzru Piżani, għall-quddiesa fis-7.00pm u ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija. Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni l-kappillan bis-sehem tal-kor Regina Coeli.

It-Tlieta 10 t’Awwissu, mistiedna speċjali r-residenti tat-toroq Konkorsi Teatrali, Imqades, San Pietru, Misq, Ħaġrat, Karamelli, Ħarruba, Majjistral, Klin u Melissa, għall-quddiesa fis-7.00pm u ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija. Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni l-kappillan ta’ Pembroke, Dun Ruben Micallef bis-sehem tal-Imgarr Folk Group.

Nhar l-Erbgħa 11 t’Awwissu, mistiedna speċjali r-residenti tat-toroq Santa Marija, Binġemma, In-Niċċa, Temi Zammit, Iż-Żebbiegħ, Profs Trump, Anfora, Fuħħar l-Aħmar u San Filippu, għall-quddiesa fis-7.00pm u ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija. Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni l-Arċipriet tal-Mellieħa, Dun Joe Caruana bis-sehem tal-Imgarr Folk Group.

Il-Ħamis 12 t’Awwissu, mistiedna speċjali r-residenti tat-toroq Dun Ġużepp Micallef, Sir Harry Luke, Gorg Zammit, Għansra, Ċagħaq, Ħawlija, Daħar, Madre Tereża, Vitale, Kurat Chetcuti, Orazju Vella u Għelejjel, għall-quddiesa fis-7.00pm u ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija. Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni Mons. Alfred Vella, bis-sehem tal-kor Regina Coeli.

Il-Ġimgħa 13 t’Awwissu, mistiedna speċjali r-residenti tat-toroq Ramiro Cali, Papa Piju XII, Ġamri Camilleri, Ix-Xagħra tal-Knisja, Ċentinarji tal-Parroċċa, San Franġisk, San Piju, Amarozz, Aruna, u Plejju, għall-quddiesa fis-7.00pm u ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija. Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni Dun Noel Vassallo bis-sehem tal-kor Regina Coeli.

Is-Sibt 14 t’Awwissu, mistiedna speċjali r-residenti tat-toroq Għajn Tuffieħa, Sqaq Ciantar, Il-Palma, Sqaq in-Naħal, Ta’ Mrejnu, Ġnien id-Dwieli, Ras il-Ġebel, Dun Edgar, Skorba, Saqwi, Andrea Deguara u Fdal Puniku, għall-quddiesa fis-7.00pm u ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija. Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni l-Kappillan bis-sehem tal-kor Regina Coeli.

Il-Ħadd 15 t’Awwissu, niċċelebraw il-festa liturġika tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Il-quddies tal-10.30am se tkun animata mill-kor JAM.

Hi drawwa li nhar Santa Marija l-Imġarrin jospitaw il-Mobile Blood Donation Unit u jagħtu d-demm.  Għaldaqstant Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jixtiequ jistiednu lill-komunità tagħna biex jagħtu d-demm fil-mobile blood donation unit mit-8:30am sas-1:00pm maġenb il-Knisja Parrokkjali tal-Imġarr. Wieħed għandu jippreżenta l-karta tal-identità miegħu. Importanti ħafna li ssegwu t-tabelli tan-No Parking; min jirċievi t-tilqima tal-COVID-19 irid iħalli 48 siegħa qabel jersaq biex jagħti d-demm. Min ikollu deni, jew sintomi t’influwenza, għandu jħalli 7 ijiem. Min jagħti d-demm irid iħalli 7 ijiem jgħaddu qabel jersaq biex jieħu t-tilqima COVID-19.