It-Tnejn 23

Niċċelebraw l-aħħar jum tan-novena tal-Milied permezz ta’ purċissjoni tal-Bambin mill-Oratorju fis-5:45pm sal-Knisja Parrokkjali fejn nispiċċaw b’quddiesa flimkien. Mistiedna speċjali t-tfal kollha tal-Katekeżi u l-familji tagħhom. F’din il-quddiesa se nitolbu għall-Vokazzjonijiet mill-parroċċa tagħna.  

 
It-Tlieta 24

Fil-quddiesa tas-7.00pm nitolbu L-Ewwel Għasar tal-Milied.    

Fil-10:45pm tibda l-velja tal-Lejl qaddis tal-Milied, bil-Prietka tal-Milied u fl-12.00am ssir il-Quddiesa. Nħeġġu biex nieħdu sehem fil-lejl qaddis. Ejjew niċċelebraw l-Milied kif suppost, jiġifieri madwar Ġesù! 

     
L-Erbgħa 25 – Il-Milied

Il-Quddiesa tal-5.30am ma ssirx. Il-Quddies l-ieħor ikun bħal tal-Ħadd.

 
Il-Ħamis 26 – Il-Milied

Fit-3.00pm issir l-party tal-anzjani fl-Oratorju.
 
Il-Ġimgħa 27

fis-6.00pm Quddiesa  bil-prietka tal-Milied fiż-Żebbiegħ
 
Is-Sibt 28

Jibdew il-jiem tal-Adorazzjoni lil Ġesù Ewkaristija –il-Kwaranturi. Wara l-Quddiesa ta’ filgħodu tibda ġurnata ta’ Adorazzjoni. Ninpenjaw ruħna ħalli niġu l-Knisja u nagħmlu ftit ħin mal-Mulej.  

Filgħaxija, fis-6.30 ssir Adorazzjoni animata mill-Kummisjoni Familja. Fis-7:00pm Quddiesa fl-Okkazzjoni tal-Familja Mqaddsa. Mistiedna speċjali l-Familji tal-Parroċċa… ħeġġu lil Familji bi tfal żgħar biex jiġu.  

 
Avvizi Oħra

Grazzi mill-qalb lil dawk li resqu jagħtu d-demm il-Ħadd li għadda. Kien hemm turn out tajjeb ħafna ta’ 40 borża demm. Grazzi mill-qalb.  

INFAKKRU: Fil-kaxxa tal-Karità ħdejn l-artal ta’ San Ġużepp biex ngħinnu lid-Dar tal-Providenza. S’issa inġabret is-somma ta’ €2661.89 Grazzi mill-qalb. Inħeġġukom biex inkunu ġenerużi.  

Minn qalbna nawgra Milied qaddis lil kulħadd.