Avviżi – mill-10 sa 17 ta’ Mejju 2020

by admin

Se ssir laqgħa ONLINE għall-ġenituri tal-Griżma, nhar l-Erbgħa 13 t’Mejju fit 8.30pm biex ngħinnukom tkomplu tħejju lill-uliedkom mill-dar għas-Sagrament tal-Griżma. Il-Link tal-meeting huwa: https://meet.google.com/lookup/ed3v6kmawm Nikkomunikaw magħk0m aħna kwarta qabel Nhar il-Ħamis, fit-8.30pm, live fuq il-Facebook spjega tal-Kelma t’Alla. Infakkrukom kuljum li qed tixxandar quddiesa fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali: Mit-Tnejn sas-Sibt, Quddiesa u Rużarju kuljum […]

Avviżi – mit-3 sal-10 ta’ Mejju 2020

by admin

Infakkrukom lil-ħinijiet tal-Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali huma mill-5.30pm sas-7.30pm għat-talb privat. Il-Ħadd il-Knisja tkun miftuħa mis-7.00am sal-10.30am u mill-4.00pm sas-6.00pm. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw Jum it-Talb għall-Vokazzjonijiet. fid-9.30am – Quddiesa minn Mons. Arċisqof mill-Kappella tal-Vokazzjonijiet fuq TVM2 u live fuq Facebook u Youtube – Archdiocese of Malta. fis-6.30pm – Quddiesa minn Mons. Arċisqof (bl-Ingliż) mill-Kappella tal-Vokazzjonijiet fuq TVM2.  Inkomplu nilħqukom ukoll permezz tal-facebook. […]

Avviżi – mid-26 t’April sat-3 ta’ Mejju 2020

by admin

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jistieden lill-Imġarrin biex il-Ħadd, 26 t’April jersqu u jagħtu d-demm fil-mobile blood donation unit li dakinhar mit-8:30am sas-1:00pm ser ikun mal-ġenb tal-knisja parrokkjali tal-Imġarr. Nota importanti ħafna: Minħabba l-COVID-19 qed jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex nipproteġu lil min jersaq biex jagħtu d-demm, kif ukoll lill-professjonisti tagħna. Infakkrukom lil-ħinijiet tal-Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali […]

Avviżi – mid-19 sas-26 t’April 2020

by admin

Mit-Tnejn 20 il-ħinijiet tal-Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali se jibdew ikunu mill-5.30pm sas-7.30pm għat-talb privat. Filgħodu l-Knisja Parrokkjali mhux se tkun miftuħa. Il-Ħadd il-Knisja tkun miftuħa mis-7.00am sal-10.30am u mill-4.00pm sas-6.00pm Infakkru: Skont id-direttivi maħruġa persuni vulnerabli u dawk minn 65+ għandhom jibqgħu d-dar. Tistgħu ssegwu l-Quddies li xxandar l-Knisja f’Malta fuq l-mezzi tal-komunikazzjoni u ssibu ħin […]

Avviżi – mill-4 sat-12 t’April 2020

by admin

Matul din il-Ġimgħa Niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa – l-akbar Ġimgħa għan-nisrani. Inħeġġukom biex mid-djarkom issegwu fuq il-mezzi soċjali ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Liturġija u t-talb. Il-Knisja tkun miftuħa għal talb privat mit-Tnejn sal-Erbgħa fil-ħinijiet tas-soltu. Mill-Ħamis sas-Sibt il-Knisja tkun magħluqa. Se jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet bil-bibien magħluqa minna s-saċerdoti. Se nindikaw il-ħinjiet taċ-ċelebrazzjoni bid-daqq tal-qniepen, biex minn jixtieq jinġabar f’ħin ta’ […]

Avviżi – mid-29 ta’ Marzu sal -4 t’April 2020

by admin

Kuljum Il-Knisja Parrokkjali qed tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għat-talb privat.   Il-Ġimgħa 3 Jum it-Tifkira tal-Madonna tad-Duluri. Fuq il-mezzi soċjali se jkun hemm diversi xandiriet tal-Quddiesa b’mod speċjali fuq il-Facebook Page tal-Knisja f’Malta.   Minflok il-Purċissjoni tad-Duluri, se jkollna live fuq Facebook tal-Parroċċa xi riflessjonijiet mill-Knisja Parrokkjali li jkomplu jgħinnuna nidħlu fl-Ispirtu tar-Randan. Qed issir […]

Avviżi – mit-22 sad-29 ta’ Marzu 2020

by admin

KULJUM Il-Knisja Parrokkjali qed tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għal talb privat. Aħna s-saċerdoti disposti għalikom.   IL-ĠIMGĦA 27 Minflok il-Purċissjoni tar-Redentur, se jkollna live fuq Facebook tal-Parroċċa xi Riflessjonijiet mill-Knisja Parrokkjali li jkomplu jgħinnuna nidħlu fl-Ispirtu tar-Randan. Qed issir fid-9.00pm, għax dak huwa ħin fejn bosta nies jidħlu fuq facebook, għaldaqstant jkun aktar faċli li […]

Avviżi – mill-15 sat-22 ta’ Marzu 2020

by admin

Avviżi Ġenerali Fid-Dawl tas-sitwazzjoni preżenti, infakkru li matul din il-ġimgħa fil-Parroċċa tagħna, fuq direttivi tal-Isfqijiet Maltin, MHUX se jsir Quddies jew attivitajiet oħra bħal l‑katekeżi tat‑tfal, eżerċizzi u laqgħat. Is-Saċerdoti tal-parroċċa qed joffru l-intenzzjonijiet tal-quddiesa skont kif kien ippjanat.   Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għal talb privat F’każ ta’ funeral, is‑saċerdot ser imexxi […]

Avviżi – mill-8 sal-15 ta’ Marzu 2020

by admin

    Il-Ħadd 8 Għada/illum se ssir laqgħa kulturali fil-Binja tal-Kunsil Lokali fl-10.30am   Għada/ ilejla, fil-quddiesa tal-5.00pm jkomplu l-Eżerċizzi tar-Randan fil-Quddiesa tal-5.00pm.  Inħeġġu lil dawk li ma għandhomx ċans fost il-ġimgħa biex jiġu jisimgħu kelma tajba.      Mit-Tnejn sal-Ġimgħa Se jsir kors ta’ Eżerċizzi fil-Knisja Parrokkjali għall-Miżżewġin wara il-Quddiesa tas-7.00pm minn Dun David […]

Avviżi – mill-1 sa 8 ta’ Marzu 2020

by admin

Il-Ħadd 1 Għada/ ilejla, fil-quddiesa tal-5.00pm se jkollna l-Eżerċizzi tar-Randan. Inħeġġu lil dawk li ma għandhomx ċans fost il-ġimgħa. Se jipprietka Dun Ronnie Zammit.       Mit-Tnejn 2 sal-Ġimgħa 6 Se jsir kors ta’ Eżerċizzi fil-Knisja taż-Żebbiegħ; fis-6.00pm ikollna l-quddiesa, u wara ssir ir-riflessjoni minn Dun Andrew Schembri.   L-Erbgħa 4 Fil-5.30pm niċċelebraw l-Ewwel […]