Avviżi – Mill-Ħadd 23 sat-30 ta’ Ġunju 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd  23 Niċċelebraw il-Festa tal-Ġisem u id-Demm ta’ Ġesù – Corpus – Il-Quddiesa tal-5.00pm tkun kantata u wara toħroġ il-Purċissjoni bis-S. Sagrament bis-sehem tat-tfal li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Il-Purċissjoni tgħaddi minn Sir Harry Luke, Triq San Filippu, Triq S. Marija u Triq Fisher. Tajjeb li nilqgħu fit-Toroq tagħna lil Ġesù Ewkaristija bil-preżenza tagħna.   Il-Festa […]

Avviżi – mill-Ħadd 16 sat-23 ta’ Ġunju 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 16 Fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina. Fid-9.00am jiftaħ l- Oratorju. Fl-10.00 nibdew mixja lejn il-Knisja fejn imbagħad fl-10.30am niċċelebraw l-Quddiesa. Nitolbu għat-tfal kollha li f’dan il-jiem se jirċievu l-Ewwel Tqarbina. It-Tnejn 17 Mill-5.00pm sa 6.00pm se jsir l-Party għat-Tfal tal-Praċett fl-Oratorju. Il-Quddiesa tas-7.00pm tkun fiċ-ċimiterju mhux fil-Knisja biex nitolbu għall-erwieħ tal-Missirijiet mejtin. L-Erbgħa 19 […]

Avviżi – mill-Ħadd 9 sas-16 ta’ Ġunju 2019

by Dun George Schembri

  It-Tnejn 10 Fl-4.30pm laqgħa għall-katekisti fl-Oratorju. L-Erbgħa 12 Fil-5.00pm se jsiru il-Provi tal-Ewwel Tqarbin fil-Knisja. Importanti ħafna li it-tfal kollha jattendu. Fil-5.00pm ukoll se jsir l-Kor tat tfal fil-Knisja bi preparazzjoni għal ħadd li ġej. Niċċelebraw il-Laqgħa Ewkaristika Marjana: Il-Quddiesa tas-7.00pm ssir l-Oratorju mhux il-Knisja. Il-Ħamis 13 Wara l-Quddiesa tas-7.00pm ssir ftit ħin ta’ […]

Avviżi

by Editor

It-Tlieta 9 7.30pm fil-Knisja  taż-Żebbiegħ ħin ta’ Qrar u riflessjoni. Inħeġġu biex kull wieħed u waħda minna f’dan iż-żmien jersaq jiċċelebra s-sagramet tal-qrar. L-Erbgħa 10 Il-Grupp tal-Kelma t’Alla din il-ġimgħa jiltaqa’ fis-7.15pm fl-Oratorju. Il-Ħamis 11 Wara l-quddiesa tas-7.00pm, fil-Knisja Parrokkjali, se nagħmlu ħin ta’ talb animat bi preparazzjoni għall-Jum tad-Duluri. Il-Ġimgħa 12 Jum ta’ Devozzjoni lejn […]

Avviżi – mill-Ħadd 17 sal-24 ta’ Marzu 2019

by Editor

Matul din il-Ġimgħa Ikollna l-Eżerċizzi tar-Randan għall-Miżżewġin mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.00pm, fil-Knisja  Parrokkjali, immexxi Dun Joe Mifsud. L-Erbgħa 20 Se ssir il-laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju fit-3.00pm. It-Tfal tal-Year 5 jersqu għas-sagrament tal-Qrar, fil-Knisja Parrokkjali fl-4.30pm. Il-Ħamis 21 Wara l-Quddiesa issir l-adorazzjoni tal-Ħamis. Il-Grupp tal-Kelma t’Alla din il-ġimgħa ma jsirx ħabba l-eżerċizzi Il-Ġimgħa 22 Jsir it-Tqarbin tal-Morda, ir-4 […]

Avviżi

by Editor

It-Tnejn 4 Filgħodu l-uffiċju se jkun magħluq. Inkompli bi tberik fil-5.00pm fi Triq Lazzru Pisani. Toroq Majjestral u Barbara se jsiru darb’oħra. L-Erbgħa 6 Nhar l-Erbgħa nibdew iż-żmien qaddis tar-Randan – Jum ta’ Sawm u Astinenza. Fis-7.00am nitolbu flimkien il-Via Sagra. Fid-9.30am ssir Quddiesa għat-tfal tal-Iskola. Filgħaxija, fis-6.30pm  jibda l-Pellegrinaġġ Penitenzjali mill-Knisja Parrokkjali u jagħdi minn toroq Dun […]

Avviżi – mil-10 sas-17 ta’ Frar 2019

by Editor

Il-Ħadd Niċċelebraw l-Festa tan-Naffraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Ejjew niċċelebraw il-fidi filwaqt li ngħixuha. It-Tnejn 11 Fis-7.15pm se jiltaqa’ l-Kunsil Pastorali Parrokkjali fl-Oratorju. L-Erbgħa 13 l-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-6.00pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan. Issir il-Quddiesa tat-13 tax-xahar fl-Oratorju fis-7.00pm. Għaldaqstant, ma ssirx il-Quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja. Il-Ħamis 14 Inkompli bi tberik fil-5.00pm fi Triq Sir Harry Luke (minn ta’ Mrejnu sa Triq […]

Avviżi – mit-3 sal-10 ta’ Frar 2019

by Editor

il-Ħadd Fis-6.30pm, fis-Sala Gianni Cilia tal-Iskola, se ssir serata Mużiko-Letterarja fl-Okkazzjoni ta’ Ġieħ l-Imġarr. Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi. It-Tnejn L-Ufficju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ. L-Erbgħa Fis-7.15 laqgħa għal Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof.  l-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-7.30pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan. Il-Ħamis Fl-10.30am issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Il-Ħamis mistednin mmorru nagħmlu Quddiesa u mument ta’ Adorazzjoni […]

Avviżi – mis-27 ta’ Jannar sat-3 ta’ Frar 2019

by Editor

Is-Sibt biss Ilejla Fis-7.30 laqgħa ta’ formazzjoni għall-Koppji Miżżewġin fl-Oratorju. Is-Sibt u l-Ħadd sa tad-9.00am Għada /illumil-Ħadd fil-Kunsill Lokali fl-10.15am ser issir taħdita dwar il-biedja f’Malta inħeġġukom biex tattendu. Matul din il-Ġimgħa Matul din il-Ġimgħa se nkomplu bit-Tberik tal-Familji. Kien pożittiv ħafna li din il-Ġimgħa ltqajna ma’ diversi familji li kienu preżenti flimkien għad-tberik. Kien hemm xi ftit […]

Avviżi – mit-20 sas-27 ta’ Jannar 2019

by Editor

Matul din il-Ġimgħa Matul din il-Ġimgħa se nibdew l-ewwel parti tat-Tberik tal-Familji. Huwa mument importanti fejn is-saċerdot jiltaqa’ mal-Familja Kollha. B’differenza mis-snin ta’ qabel, ħassejna l-ħtieġa li nbidlu l-ħinijiet, biex b’hekk ikun aktar possibbli li niltaqgħu mal-membri kollha tal- familja. Għaldaqstant se niltaqgħu magħkom wara s-6.00pm. Tifhmu li l-ħin huwa limitat – imma se nagħmlu ħilitna biex […]