Avviżi – Mit-19 sas-26 ta’ Jannar 2020

by admin

Matul din il-Ġimgħa… Niċċelebraw il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost il-Knejjes Insara. Matul il-Quddies f’dan il-jiem se jsiru ħsibijiet u talb speċjali li jgħinnuna ħasbu fuq din it-tema. Ukoll din il-Ġimgħa fil-Parroċċa tagħna se ssir il-Ġimgħa Biblika, b’diversi laqgħat ta’ formazzjoni u talb li jgħinnuna napprezzaw il-Kelma t’Alla. Inħeġġukom biex tieħdu sehem. It-Tnejn 20 Wara l-Quddiesa […]

Avviżi – Mill-5 sat-12 ta’ Jannar 2020

by admin

L-Erbgħa 8 Se ssir Quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa organizzata mill-Azzjoni Kattolika u mill-grupp tal-anzjani. Tluq minn ħdejn il-Knisja fl-10.30pm   Filgħaxija se ssir laqgħa ta’ formazzjoni Spiritwali fl-Oratorju fis-7.30pm. il-Kelliemi se jkun Dun Joe Mizzi, Kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Luċija.  Inħeġġu biex tieħdu sehem.   Il-Ħamis 9 Terġa tibda l-Katekeżi għall-ewwel u t-tieni sena, fl-4.30pm […]

Avviżi – Mid-29 ta’ Diċembru 2019 sal-5 ta’ Jannar 2020

by admin

It-Tnejn 30 Ikomplu il-jiem ta’ Adorazzjoni lil Ġesù Ewkaristija –il-Kwaranturi. Wara l-Quddiesa ta’ filgħodu tibda ġurnata ta’ Adorazzjoni. Ninpenjaw ruħna ħalli niġu l-Knisja u nagħmlu ftit ħin mal-Mulej. Ħdejn il-bibien tal-ġnub wieħed jista’ jikteb ismu biex jimpenja ruħu għal nofsiegħa ta’ adorazzjoni fis-skiet.   Filgħaxija, fis-6.30 ssir Adorazzjoni animata u fis-7:00pm Quddiesa Għall-Operaturi u l-helpers […]

Avviżi – Mit-Tnejn 23 sal-Ħadd 29 ta’ Diċembru 2019

by admin

It-Tnejn 23 Niċċelebraw l-aħħar jum tan-novena tal-Milied permezz ta’ purċissjoni tal-Bambin mill-Oratorju fis-5:45pm sal-Knisja Parrokkjali fejn nispiċċaw b’quddiesa flimkien. Mistiedna speċjali t-tfal kollha tal-Katekeżi u l-familji tagħhom. F’din il-quddiesa se nitolbu għall-Vokazzjonijiet mill-parroċċa tagħna.     It-Tlieta 24 Fil-quddiesa tas-7.00pm nitolbu L-Ewwel Għasar tal-Milied.     Fil-10:45pm tibda l-velja tal-Lejl qaddis tal-Milied, bil-Prietka tal-Milied u […]

Avviżi – mis-16 sat-22 ta’ Diċembru 2019

by Editor

Matul din il-ġimgħa nkomplu nħejju ruħna għall-Milied billi flimkien nieħdu sehem fin-Novena tal-Milied.    It-Tnejn 16 It-Tnejn, fis-5:45, fil-Maħżen tal-Knisja se jsir l-party tal-Milied għat-tfal tal-year 1 u 2 flimkien mal-familja tagħhom. Wara, it-tfal flimkien mal-familji tagħhom se jieħdu sehem fil-quddiesa tan-novena, fil-Knisja Parrokkjali. Waqt il-ħin tan-novena, ikollna saċerdot dispost għall-qrar.   It-Tlieta 17 Fis-5:45, […]

Avviżi – Mit-8 sal-15 ta’ Diċembru 2019

by Dun George Schembri

l-Erbgħa 11 Ikompli l-Kors ta’ Spiritwalitá fl-Oratorju fis-7.30pm   Il-Ħamis 12 Fis-7.00pm issir l-laqgħa Ewkaristika Marjana fl-Oratorju, fl-Oratorju. Wara l-Quddiesa immedjatament isir il-laqgħa madwar il-Kelma t’Alla biex inkomplu nidħlu fil-fond f’dan iż-żmien tal-Avvent.  Dawk li jattendu l-grupp EBDA jiltaqgħu għal din il-laqgħa. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju   . Il-Ġimgħa 13 Mis-6.00 sal-ħin tal-Quddiesa se […]

Avviżi – mill-1 sat-8 ta’ Diċembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 1 Nibdew iż-żmien tal-Avvent. Inħeġġu minn issa biex ngħixu dan iż-żmien speċjali. Fuq il-fuljett Flimkien hemm programm sħiħ tal-attivitajiet għax-xahar ta’ Diċembru. Inħeġġukom biex nattendu.   It-Tnejn 2 Se Inkomplu biż-Żjajjar tal-Familji fit-toroq Alwiza u Spika.   L-Erbgħa 4 Se ssir laqgħa madwar il-Kelma t’Alla biex inkomplu nidħlu fil-fond f’dan iż-żmien tal-Avvent, wara il-Quddiesa […]

Avviżi – mill-24 ta’ Novembru sal-1 ta’ Diċembru 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 25 L-Uffiċju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ.   Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju   Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Andrea Deguara. It-toroq Alwiza u Spika isiru l-ġimgħa d-dieħla   L-Erbgħa 27 Fid-9.00am jsir Pellegrinaġġ għaċ-Ċimiterju minn nisa tal-Azzjoni Kattolika. F’każ ta’ xita jsir kollox l-Knisja.     Fis-7.30pm ikompli l-kors tal-Ispirtwalità fl-Oratorju.   Fis-7.30pm, Laqgħa […]

Avviżi – mill-Ħadd 17 sas-24 ta’ Novembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 17 Il-Ġbir tal-Quddies qed issir b’risq l-iskejjel tal-Knisja. It-Tnejn 18 Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju   Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Amaroz, Aruna u Plejju.   It-Tlieta 19 Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Magħkuba   L-Erbgħa 20 Il-Laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju, fit-3.00pm. Fis-7.30pm, Laqgħa Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina, fl-Oratorju   Il-Ħamis 21/Il-Ġimgħa […]

by Dun George Schembri

Matul din il-Ġimgħa Ġimgħa Familja mit-Tnejn 11 sal-Ġimgħa 18 ta’ Novembru. Se tkun ġimgħa ta’ formazzjoni b’diversi kellima u suġġetti varji. Se jkun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Matul din il-ġimgħa ma jsir l-ebda laqgħa jew attività oħra fil-parroċċa.   It-Tnejn 11 Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju   Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Toroq Karameli, Fdal Puniku […]