Ġimgħa Ewkaristika 2019

23rd June 2019 – 28th June 2019

Il-Festa ta’ Corpus tiftaħ Ġimgħa Ewkaristika fil-Parroċċa tagħna. Kuljum mit-Tnejn 24 sal-Ħamis 27 ta’ Ġunju issir ħin ta’ Adorazzjoni fil-Knisja. Il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju – Festa tal-Qalb ta’ Ġesù – Ġunata ta’ Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali

Event Details

l-Imnarja – San Piertu u San Pawl

29th June 2019 7:00pm

Fil-Quddiesa ta’ filgħaxija niċċelebraw flimkien l-anniversarju saċerdotali ta’ 3 saċerdoti mill-parroċċa tagħna – Dun Noel Vassalla, Mons Alfred Vella u l-Kappillan – okkazzjoni fejn nitolbu għall-vokazzjonijiet. wara se tigi organizzata Ikla b’risq il-Festa ta’ Santa Marija, fejn is-Salib tal-Knisja, wara il-Quddiesa tas-Sibt filgħaxija. Biljetti mingħand il-kappillan, Patrick Ebejjer jew wieħed jista’ jibbukkja billi jċempel in-numri […]

Event Details

3 Passi Flimkien – laqgħat ta’ Formazzjoni (2)

3rd July 2019 7:30pm

It-Tieni laqgħa minn tliet laqgħat ta’ formazzjoni għall-Lajċi kollha, b’mod speċjali dawk li huma impenjati fil-parroċċa u membri tal-għaqdiet. Din se ssir fis-7.30pm fl-Oratorju. Nhar l-Erbgħa 3 ta’ Lulju. Dakinhar ma jsiru l-ebda laqgħat ta’ gruppi oħra.

Event Details

3 Passi Flimkien – laqgħat ta’ Formazzjoni (3) u BBQ għal Kulħadd

17th July 2019 7:30pm

It-Tielet laqgħa minn tliet laqgħat ta’ formazzjoni għall-Lajċi kollha, b’mod speċjali dawk li huma impenjati fil-parroċċa u membri tal-għaqdiet. Din se ssir fis-7.30pm fl-Oratorju. Nhar l-Erbgħa 17 ta’ Lulju. Dakinhar ma jsiru l-ebda laqgħat ta’ gruppi oħra. Wara il-laqgħa se jkun organizzat BBQ għall-lajċi kollha. Narawkom!

Event Details

Il-Mixja tal-Festa 2019

1st August 2019 6:30 pm

Il-Mixja tal-Festa b’risq il-Parroċċa. Mill-Knisja Parrokkjali sas-Santwarju tal-Mellieħa fejn tiġi ċċelebrata quddiesa

Event Details

Nħejju Ruħna għall-Festa

2nd August 2019 6:00 pm

Fis-6.00pm Qrar minn Saċerdot Barrani. Fis-6.00pm tibda siegħa Adorazzjoni għall-parroċċa. Fis-7.00pm quddiesa. Filgħaxija, ikla Organizzata mis-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema tal-Imġarr fil-post fejn se jkun mibni l-Każin.

Event Details