Ir-Rużarju Kuljum f’Ottubru

1st October 2020 – 31st October 2020 6.30pm

Matul ix-xahar kollu t’Ottubru, se jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat u wara tingħata l-barka fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa).

Event Details