Avviżi – mid-29 ta’ Marzu sal -4 t’April 2020

by admin

Kuljum Il-Knisja Parrokkjali qed tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għat-talb privat.   Il-Ġimgħa 3 Jum it-Tifkira tal-Madonna tad-Duluri. Fuq il-mezzi soċjali se jkun hemm diversi xandiriet tal-Quddiesa b’mod speċjali fuq il-Facebook Page tal-Knisja f’Malta.   Minflok il-Purċissjoni tad-Duluri, se jkollna live fuq Facebook tal-Parroċċa xi riflessjonijiet mill-Knisja Parrokkjali li jkomplu jgħinnuna nidħlu fl-Ispirtu tar-Randan. Qed issir […]

Avviżi – mit-22 sad-29 ta’ Marzu 2020

by admin

KULJUM Il-Knisja Parrokkjali qed tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għal talb privat. Aħna s-saċerdoti disposti għalikom.   IL-ĠIMGĦA 27 Minflok il-Purċissjoni tar-Redentur, se jkollna live fuq Facebook tal-Parroċċa xi Riflessjonijiet mill-Knisja Parrokkjali li jkomplu jgħinnuna nidħlu fl-Ispirtu tar-Randan. Qed issir fid-9.00pm, għax dak huwa ħin fejn bosta nies jidħlu fuq facebook, għaldaqstant jkun aktar faċli li […]

Avviżi – mill-15 sat-22 ta’ Marzu 2020

by admin

Avviżi Ġenerali Fid-Dawl tas-sitwazzjoni preżenti, infakkru li matul din il-ġimgħa fil-Parroċċa tagħna, fuq direttivi tal-Isfqijiet Maltin, MHUX se jsir Quddies jew attivitajiet oħra bħal l‑katekeżi tat‑tfal, eżerċizzi u laqgħat. Is-Saċerdoti tal-parroċċa qed joffru l-intenzzjonijiet tal-quddiesa skont kif kien ippjanat.   Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għal talb privat F’każ ta’ funeral, is‑saċerdot ser imexxi […]

Avviżi – mill-8 sal-15 ta’ Marzu 2020

by admin

    Il-Ħadd 8 Għada/illum se ssir laqgħa kulturali fil-Binja tal-Kunsil Lokali fl-10.30am   Għada/ ilejla, fil-quddiesa tal-5.00pm jkomplu l-Eżerċizzi tar-Randan fil-Quddiesa tal-5.00pm.  Inħeġġu lil dawk li ma għandhomx ċans fost il-ġimgħa biex jiġu jisimgħu kelma tajba.      Mit-Tnejn sal-Ġimgħa Se jsir kors ta’ Eżerċizzi fil-Knisja Parrokkjali għall-Miżżewġin wara il-Quddiesa tas-7.00pm minn Dun David […]

Avviżi – mill-1 sa 8 ta’ Marzu 2020

by admin

Il-Ħadd 1 Għada/ ilejla, fil-quddiesa tal-5.00pm se jkollna l-Eżerċizzi tar-Randan. Inħeġġu lil dawk li ma għandhomx ċans fost il-ġimgħa. Se jipprietka Dun Ronnie Zammit.       Mit-Tnejn 2 sal-Ġimgħa 6 Se jsir kors ta’ Eżerċizzi fil-Knisja taż-Żebbiegħ; fis-6.00pm ikollna l-quddiesa, u wara ssir ir-riflessjoni minn Dun Andrew Schembri.   L-Erbgħa 4 Fil-5.30pm niċċelebraw l-Ewwel […]

Avviżi – mis-23 ta’ Frar sal-1 ta’ Marzu 2020

by admin

Ħadd 23   Fil- Binja tal-Kunsill Lokali se jsir taħdida kulturali, fl-10.30am. Inħeġġu biex tattendu. L-Erbgħa 26 Nhar l-Erbgħa nibdew iż-żmien qaddis tar-Randan – Jum ta’ Sawm u Astinenza. Inħeġġukom biex f’dan il-Jum ninġabru flimkien għall-Ewkaristija.   Fis-7.00am  nitolbu flimkien il-Via Sagra. Fid-9.30am ssir Quddiesa għat-tfal li ma għandhom skola.   Filgħaxija, fis-6.30pm  jibda l-Pellegrinaġġ […]

Avviżi – mis-16 sat-23 ta’ Frar 2020

by admin

Matul dan il- Weekend Qed tiġi organizzata l-Maratona Sports  b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju. Fl-Oratorju se jkun hemm diversi attivitajiet. Inħeġġukom biex tieħdu sehem. It-Tnejn 17 Fil-5.00pm laqgħa għall-Katekisti, fl-Oratorju.   L-Erbgħa 19 Fit-3.00pm se ssir il-laqgħa tal-anzjani fl-Oratorju. Se ssir laqgħa importanti għall-Ġenituri tat-tfal li se jagħmlu l-Ewwel Qrara, fl-Oratorju, fis-7.30pm. Importanti ħafna li […]

Avviżi – mid-9 sas-16 ta’ Frar 2020

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 9 Għada/Illum fil-10.30pm hemm laqgħa kulturali fil-Bini tal-Lokali. It-Tnejn 10 Festa tan-nawfraġju ta’ L-Appostlu Missierna San Pawl, l-Quddiesa se jkun bħal tal-Ħadd.   Qed jiġi organizzat Pellegrinaġġ għall-Gżejjer ta’ San Pawl. Il-postijiet huma limitati, wieħed jista jinkiteb għand il-Kappillan. Dettalji man-notice board.     It-Tlieta 11 It-Tifkira tal-Ewwel dehra tal-Madonna tal-Lourdes. Fil-Quddies se nagħmlu […]

Avviżi – mit-2 sad-9 ta’ Frar 2020

by admin

Il-Ħadd 2 Għada/Illum il-komunitá tagħna tiċċelebra Ġieħ l-Imġarr, fis-Sala Gianni Cilia, fl-Iskola Primarja tal-Imġarr fis-6.30pm.   L-Erbgħa 5 Fis-7.30pm jkompli l-kors tal-Ispiritwalità fl-Oratorju. Il-Ħamis 6 Laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali fit-7.45pm fl-Oratorju.   Il-Ġimgħa 7 Issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fis-2.00pm.   Is-Sibt 8 Issir l-Adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru, tibda fit-8.00pm fil-parroċċa ta’ Santa Luċija.   Avviżi oħra […]

Avviżi – Mis-26 ta’ Jannar sat-2 ta’ Frar 2020

by admin

Il-Ħadd 26 Niċċelebraw il-Ħadd tal-Kelma t’Alla. Tajjeb li fuq sejħa tal-Papa Franġisku niċċelebraw dan il-Ħadd b’ħarsa speċjali fuq il-Kelma t’Alla li trid tkun fiċ-ċentru ta’ ħajjitna.      Għada/Illum se ssir taħdita fil-bini tal-Kunsill Lokali li tibda fl-10.30am. Inħeġġukom biex tattendu L-Erbgħa 22 Fit-3.00pm issir il-laqgħa tal-anzjani fl-Oratorju.  Fil-5.00pm tiltaqa l-Kummissjoni Liturġija fl-Uffiċċju Parrokkjali. . […]