Avviżi – Il-Ħadd 20 ta’ Settembru 2020

by admin

Infakkrukom fl-applikazzjonijiet għall-Katekeżi (id-Duttrina) għas-sena li ġejja. Wieħed jidħol fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa (Parroċċa Santa Marija – Imġarr Malta) u jimla’ l-formola. Jekk xi ħadd m’għandux aċċess formola online, tistgħu tiġu l-uffiċċju Parrokkjali nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Settembru, mill-4.00pm sas- 5:45pm.   Infakkrukom fl-applikazzjonijiet tal-Kors ta’ Kana għall-koppji li jkunu waslu għas-sagrament taż-Żwieġ. Baqa’ xi […]

Avviżi – Il-Ħadd 13 ta’ Settembru 2020

by admin

Nenfasizzaw li waqt il-Quddies iridu jiġu ssegwiti r-regoli kollha tal-miżuri kontra t-tixrid tal-mard tal-imxija: fil-knisja kulħadd jilbes maskla jew visor, nirrispettaw id-distanzi u noqgħdu bil-qiegħda biss fuq it-tabela l-ħadra. Nirringrazzjawkom tal-koperazzjoni tagħkom  Infakkrukom fl-applikazzjonijiet għall-Katekeżi (id-Duttrina) għas-sena li ġejja. Wieħed jidħol fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa (Parroċċa Santa Marija – Imġarr Malta) u jimla’ l-formola. Jekk […]

Avviżi – Il-Ħadd 6 ta’ Settembru 2020

by admin

Infakkrukom fil-ħinijiet tal-Quddies fil-w’ends ta’ Settembru: Is-Sibt filgħaxija il-quddies se jibda jsir fis-7.00pm u fit-8.00pm. il-Ħadd il-quddiesa ta’ Filgħaxija se tibda tkun fil-5.00pm. Il-quddies kollu tal-ħin se jsir fil-Knisja. Infakkrukom li tridu ssegwu r-regoli kollha ta’ miżura kontra it-tixrid tal-mard tal-imxija, fil-knisja kulħadd jilbes maskla jew visor. Nirrispettaw id-distanzi u noqgħdu bil-qiegħda biss fuq it-tabela […]

Avviżi – Il-Ħadd 30 t’ Awwissu 2020

by admin

Ngħidu Grazzi lil dawk kollha li taw sehemhom biex din is-sena stajna niċċelebraw festa oħra lil Santa Marija. Grazzi ukoll mill-qalb tal-ġabra speċjali b’risq il-festa li kienet ta’ €1,608. fil-Ġabra speċjali li għamilna fil- tal-15 t’Awwissu ilħaqna s-somma ta’ €855. Grazzi mill-qalb. Grazzi ukoll lil dawk kollha li taw sehemhom biex għal din is-sena ukoll […]

Avviżi – Il-Ħadd 23 t’ Awwissu 2020

by admin

Matul dan il-weekend,  niċċelebraw il-Festa ta’ Santa Marija fil-parroċċa tagħna. Għaldaqstant, Għada/Illum il-Ħadd 23 t’Awwissu fis-7.00pm nagħmlu l-Quddiesa tal-Festa u wara velja ta’ Talb Quddiem Santa Marija. Huwa importanti ħafna li jekk se tattendi trid issegwi r-regoli kollha ta’ miżura kontra it-tixrid tal-mard tal-imxija u nimxu kif immexxuna l-ushers.   Il-Ħamis, 27 t’Awwissu, Wara il-Quddiesa […]

Avviżi – Il-Ħadd 16 t’ Awwissu 2020

by admin

Matul din il-ġimgħa, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija nkomplunagħmlu ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija, bħala parti mit-Tħejjija (Kwindiċina) għall-Festa ta’ Santa Marija fil-parroċċa tagħna. It-Tnejn, 17 t’Awwissu, fuq iz-Zuntier se nagħmlu quddiesa għat-tfal fis-7.00pm. Mistiedna speċjali dawk li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Nhar it-Tlieta, 18 u l-Erbgħa 19 t’Awwissu, se noffru riflessjonijiet u diskussjonijiet fuq […]

Avviżi – Il-Ħadd 9 t’ Awwissu 2020

by admin

Matul il-jiem li ġejjin, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija nagħmlu ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija, bħala parti mit-Tħejjija (Kwindiċina) għall-Festa ta’ Santa Marija. Stediena: Tajjeb li fil-familji tagħna jinġabru biex jitolbu flimkien bħala familja fid-dar, biex b’hekk niċċelebraw b’mod spiritwali l-festa ta’ Santa Marija.   Nhar it-Tlieta, 11 u l-Erbgħa 12 t’Awwissu, se noffru […]

Avviżi – Il-Ħadd 2 t’ Awwissu 2020

by admin

Mill-ġdid, din il-Ġimgħa hija waħda speċjali għax se niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina lil madwar 60 Tifel/Tifla mill-Parroċċa tagħna. It-Tnejn, 3 t’Awwissu, fil-5.30pm se ssir il-prova lit-tfal tal-Klassi ta’ Ms. Joan fil-Knisja Parrokkjali. Wara il-quddiesa ta’ filgħaxija jiltaqa’ l-kor Parrokkjali. L-Erbgħa, 5 t’Awwissu, fil-5.30pm se ssir il-prova lit-tfal tal-Klassi ta’ Ms. Anthea fil-Knisja Parrokkjali Parrokkjali. Il-Ħamis, 6 […]

Avviżi – Il-Ħadd 26 ta’ Lulju 2020

by admin

Din il-Ġimgħa hija waħda speċjali għax se niċċelebraw is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil madwar 50 żagħżugħ/żagħżugħa mill-Parroċċa tagħna. It-Tnejn, 27 ta’ Lulju fil-5.00pm se ssir il-prova liż-żgħażagħ tal-Klassi ta’ Ms. Rita fil-Knisja Parrokkjali. fil-Quddiesa ta’ filgħaxija huma mistiedna l-abbatini flimkien mal-familjari tagħhom, u wara jkollhom BBQ fuq iz-Zuntier. Wara il-quddiesa ta’ filgħaxija jiltaqa’ l-kor Parrokkjali. It-Tlieta, […]

Avviżi – Il-Ħadd 19 ta’ Lulju 2020

by admin

It-Tnejn, 20 ta’ Lulju fil-5.00pm se ssir laqgħa għat-tfal tal-Klassi ta’ Ms Anthea u li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali.  Fis-7.00pm nagħmlu l-Festa tal-Madonna tal-Karmelu fiċ-Ċimiterju tal-Parroċċa. Wara l-Quddiesa ssir it-tberik tal-Oqbra. Infakkarkom li ma ssirx il-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali. It-Tlieta, 21 ta; Lulju, fil-5.00pm se jsir il-Qrar taż-żgħażagħ li se jiċċelebraw il-Griżma tal-Isqof, […]