Avviżi – Il-Ħadd 12 ta’ Lulju 2020

by admin

It-Tnejn, 13 ta’ Lulju jerġa’ jibda jiltaqa’ l-kor bi tħejjija għall-festa ta’ Santa Marija. L-Erbgħa, 15 ta’ Lulju se jsir il-qrar għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-5.00pm, fil-Knisja Parrokkjali. Fis-7.00pm Quddiesa u wara attività għat-tfal fuq iz-Zuntier.   Il-Ħamis,16 ta’ Lulju, ssir laqgħa ONLINE għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li huma fil-klassi ta’ Ms Joan, fl-4.30pm. Il-Ħamis, qabel il-Quddiesa […]

Avviżi – Il-Ħadd 5 ta’ Lulju 2020

by admin

Matul il-Ġimgħa – Jerġa’ jibda l-quddies kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa fil-Knisja ta’ Sant’ Anna iż-Żebbiegħ fis-6.30pm. Infakkarkom fil-miżuri li irridu nżommu meta niġu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa:   Qabel niġu l-Knisja inkunu żguri li m’għandniex deni jew sintomi ta’ mard. Qabel nidħlu l-Knisja nagħmlu s-sanitizer li se jkun hemm fil-bieb ta’ barra. Meta l-Quddies isir […]

Avviżi – Il-Ħadd 28 ta’ Ġunju 2020

by admin

Għada/Ilum il-Ħadd, Mons. Arċisqof se jkun qiegħed jikkonsagra u jbierek iż-Żjut Imqaddsa. Nitolbu lil Mulej ikabbar fina s-sens ta’ komunità.   It-Tnejn, 29 ta’ Ġunju, niċċelebraw il-Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Il-Knisja f’Malta tifraħ u tirringrazzja lil Alla għall-ordinazzjoni ta’ għaxar saċerdoti ġodda. Tista’ sseġwu l-Ordinazzjoni fuq  TVM2 jew Knisja.mt u Newsbook.com.mt. F’dawn l-ġranet aħna […]

Avviżi – Il-Ħadd 21 ta’ Ġunju 2020

by admin

Nerġgħu nfakkarkom fil-ħinijiet tal-Quddies għall-Ħadd, wara li evalwajna l-ewwel w’end: 5.30am, 7.00am, 9.00am,  10.30am u 7.00pm. Matul l-Ġimgħa l-ħinijiet baqgħu l-istess. Is-Sibt il-quddies se jkun fis-6.00pm u fis-7.00pm. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ isir il-Quddies tal-Ħadd fis-7.30am u fil-11.30am. Dawn il-ħinijiet jibqgħu fis-seħħ sa kemm niġu għan-normalità.  Nħeġġukom biex tikkoperaw magħna biex inkunu nistgħu niċċelebraw l-Quddiesa. Inżommu r-regoli […]

Avviżi – Il-Ħadd 14 ta’ Ġunju 2020

by admin

Infakkarkom fil-ħinijiet tal-Quddies għall-Ħadd: 5.30am, 7.00am, 8.00am, 10.30am u 7.00pm Matul l-Ġimgħa l-ħinijiet baqgħu l-istess. Is-Sibt il-quddies se jkun fis-6.00pm u fis-7.00pm. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ isir il-Quddies tal-Ħadd fis-7.30am u fil-11.30am   Il-Ħadd, 14 ta’ Ġunju, qed nagħmlu l-Festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù – Corpus Christi – Wara il-Quddiesa tas-7.00pm se nagħmlu ftit ħin ta’ […]

Avviżi – Il-Ħadd 7 ta’ Ġunju 2020

by admin

MATUL DIN IL-ĠIMGĦA: Se nkunu qed noħoġru d-dettalji tal-ħinijiet u ta’ kif se tkun iċċellebrata l-Quddiesa fil-parroċċa tagħna. Se nkunu qed noħorġu d-dati u xi dettalji oħra relatati mal-Ewwel Tqarbina u tal-Ġriżma. Se noffru servizz ta’ qrar MHUX fil-ħinijiet tal-Quddiesa biex inkunu nistgħu norrervaw il-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixtrid tal-imxija tal-COVID-19. Dawn se jkunu il-Ħamis, […]

Avviżi – mill-10 sa 17 ta’ Mejju 2020

by admin

Se ssir laqgħa ONLINE għall-ġenituri tal-Griżma, nhar l-Erbgħa 13 t’Mejju fit 8.30pm biex ngħinnukom tkomplu tħejju lill-uliedkom mill-dar għas-Sagrament tal-Griżma. Il-Link tal-meeting huwa: https://meet.google.com/lookup/ed3v6kmawm Nikkomunikaw magħk0m aħna kwarta qabel Nhar il-Ħamis, fit-8.30pm, live fuq il-Facebook spjega tal-Kelma t’Alla. Infakkrukom kuljum li qed tixxandar quddiesa fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali: Mit-Tnejn sas-Sibt, Quddiesa u Rużarju kuljum […]

Avviżi – mit-3 sal-10 ta’ Mejju 2020

by admin

Infakkrukom lil-ħinijiet tal-Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali huma mill-5.30pm sas-7.30pm għat-talb privat. Il-Ħadd il-Knisja tkun miftuħa mis-7.00am sal-10.30am u mill-4.00pm sas-6.00pm. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw Jum it-Talb għall-Vokazzjonijiet. fid-9.30am – Quddiesa minn Mons. Arċisqof mill-Kappella tal-Vokazzjonijiet fuq TVM2 u live fuq Facebook u Youtube – Archdiocese of Malta. fis-6.30pm – Quddiesa minn Mons. Arċisqof (bl-Ingliż) mill-Kappella tal-Vokazzjonijiet fuq TVM2.  Inkomplu nilħqukom ukoll permezz tal-facebook. […]

Avviżi – mid-26 t’April sat-3 ta’ Mejju 2020

by admin

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jistieden lill-Imġarrin biex il-Ħadd, 26 t’April jersqu u jagħtu d-demm fil-mobile blood donation unit li dakinhar mit-8:30am sas-1:00pm ser ikun mal-ġenb tal-knisja parrokkjali tal-Imġarr. Nota importanti ħafna: Minħabba l-COVID-19 qed jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex nipproteġu lil min jersaq biex jagħtu d-demm, kif ukoll lill-professjonisti tagħna. Infakkrukom lil-ħinijiet tal-Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali […]

Avviżi – mid-19 sas-26 t’April 2020

by admin

Mit-Tnejn 20 il-ħinijiet tal-Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali se jibdew ikunu mill-5.30pm sas-7.30pm għat-talb privat. Filgħodu l-Knisja Parrokkjali mhux se tkun miftuħa. Il-Ħadd il-Knisja tkun miftuħa mis-7.00am sal-10.30am u mill-4.00pm sas-6.00pm Infakkru: Skont id-direttivi maħruġa persuni vulnerabli u dawk minn 65+ għandhom jibqgħu d-dar. Tistgħu ssegwu l-Quddies li xxandar l-Knisja f’Malta fuq l-mezzi tal-komunikazzjoni u ssibu ħin […]