Showing: 1 - 9 of 9 RESULTS
Attivitajiet

Eżerċizzi tar-Randan 2021

Ir-Randan huwa l-mument fejn ninżlu fil-fond tal-Kelma t’Alla. il-Papa Franġisku jgħidilna li “aktar ma nħallu l-Kelma tiegħu tmissna, aktar ħa jirnexxilna nduqu l-ħniena tiegħu li hu joffrilna b’xejn.” Kemm hu importanti li f’dan iż-żmien ta’ grazzja nkunu qrib tal-Kelma t’Alla.

Attivitajiet

Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara

Min‑nhar it‑Tnejn, 18 ta’ Jannar 2021, l‑Insara kollha madwar id‑dinja se jiċċelebraw il‑Ġimgħa ta’ Talb għall‑Għaqda fost l‑Insara, li tintemm it‑Tnejn, 25 ta’ Jannar. Matul din il‑ġimgħa l‑Knejjes Insara differenti jingħaqdu għal talb ekumeniku, bit‑tema għal din is‑sena tkun: “Ibqgħu fl‑imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott” (ara Ġw 15:5‑9). Dan huwa kliem mill‑Evanġelju skont San …

Attivitajiet

Laqgħat ta’ Formazzjoni għall-Miżżewġin Insara

Hija laqgħa ta’ formazzjoni għall-miżżewġin Insara fil-Mixja ta’ Ħajjiethom. Dawn il-laqgħat se jservu ta’ opportunità fil-mixja tagħna għas-sena speċjali Familja Amoris Laetitia li l-Papa Franġisku sejjaħ mid-19 ta’ Marzu 2021 sas-26 ta’ Ġunju 2022, fl-okkazzjoni tal-ħames snin mill-publikazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika Amoris Laetitia, dwar il-ġmiel u l-hena tal-imħabba fil-familja. F’dawn il-laqgħat se nimxu  mal-familji biex inpoġġu fil-prattika …