Showing: 1 - 20 of 79 RESULTS
Attivitajiet

Mixja Flimkien

Il-Ħadd 15 t’ Mejju hija Jum il-Familja. Għaldastant il-Kummissjoni Familja qed taħseb li nagħmlu attivita’ – Mixja Flimkien - li għaliha qed nistiednu lil kulħadd. Tluq minn ħdejn il-Knisja fis-2.30pm u wara se nispiċċaw l-Oratorju għal ħin ta’ rekreazzjoni.   
Attivitajiet Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mis-27 ta’ Marzu sat-3 t’April 2022

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nkomplu b’riflessjoni tar-Randan għal kulħadd minn Dun Sean Abela. Matul din il-Ġimgħa se jsiru L-Eżerċizzi Spiritwali għall-Miżżewġin,  fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Imexxi ir-riflessjoni Dun Ewkarist Zammit.  Inħeġġu ħafna biex ikun hawn attendenza tajba. Għal din il-Ġimgħa l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se ssir nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Marzu fid-9.00am fl-Oratorju. Il-Ħamis …