Showing: 1 - 20 of 91 RESULTS
Attivitajiet

L-Għid tal-Imwiet 2022

L-Erbgħa, 2 ta’ Novembru, niċċelebraw l-Għid tal-Imwiet. Il-quddies fil-Knisja Parrokkjali se jkun hekk: fis-6am, fis-6.30am, fis-7am u fis-7.30am. Fis-7pm tiġi ċċelebrata quddiesa animata mill-kor tal-Parroċċa u bis-sehem tal-abbatini, b’suffraġju għall-mejtin kollha. Inħeġġukom li matul x-xahar ta’ Novembru nitolbu għall-ħutna li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Jekk se nżuru ċ-ċimiterju importanti li nżommu l-post nadif u jkollna sens ta’ ġabra. 

Attivitajiet

Il-Qaddisin Kollha

It-Tlieta, 1 ta’ Novembru, niċċelebraw il-festa tal-Qaddisin Kollha, b’quddiesa animata mill-kor tal-Parroċċa u bis-sehem tal-abbatini. It-Tnejn, 31 t’Ottubru – lejliet il-festa tal-Qaddisin Kollha -  qegħdin nistiednu t-tfal biex jilbsu ta’ xi qaddis/a għall-quddiesa tas-7pm, fil-Knisja Parrokkjali.
Attivitajiet

Avviżi mill-4 sal-11 ta’ Settembru 2022

Illum l-Ewwel Ħadd tax-xahar u se ssir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Nhar il-Ħamis 8 ta’ Settembru niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Marija – il-Vitorja; il-quddiesa ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol.  Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-Tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Settembru li ġej. Infakkru …

Attivitajiet

Mixja Flimkien

Il-Ħadd 15 t’ Mejju hija Jum il-Familja. Għaldastant il-Kummissjoni Familja qed taħseb li nagħmlu attivita’ – Mixja Flimkien - li għaliha qed nistiednu lil kulħadd. Tluq minn ħdejn il-Knisja fis-2.30pm u wara se nispiċċaw l-Oratorju għal ħin ta’ rekreazzjoni.   
Attivitajiet Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mis-27 ta’ Marzu sat-3 t’April 2022

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nkomplu b’riflessjoni tar-Randan għal kulħadd minn Dun Sean Abela. Matul din il-Ġimgħa se jsiru L-Eżerċizzi Spiritwali għall-Miżżewġin,  fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Imexxi ir-riflessjoni Dun Ewkarist Zammit.  Inħeġġu ħafna biex ikun hawn attendenza tajba. Għal din il-Ġimgħa l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se ssir nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Marzu fid-9.00am fl-Oratorju. Il-Ħamis …