Showing: 1 - 20 of 29 RESULTS
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-18 sal-25 t’ April 2021

Għall-grazzja t’Alla, minn dan il-Ħadd nerġgħu nirritornaw għall-quddies bħala komunità fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġukom biex tieħdu sehem kif nistgħu. Importanti li wieħed josserva l-miżuri tas-saħħa pubblika. Għalissa l-ġbir fil-quddiesa se jsir wara t-Tqarbin. L-Erbgħa 21, se ssir laqgħa għall-Għarajjes online. Dan huwa l-link tal-laqgħa (Meeting ID: 924 1498 1690 Passcode: DNL1J4) Il-Ħamis 22, fil-5.00pm se ssir …

Avviżi tal-Parroċċa Riżorsi

Avviżi – Mit-28 ta’ Marzu sal-4ta’ April 2021

Matul din il-ġimgħa nkunu qed niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa. Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għat-talb fil-privat, bħas-soltu, minn nhar it-Tnejn sal- Erbgħa, fil-Għodu u fil-għaxija. Ħamis ix-Xirka l-Knisja se tkun miftuħa wara l-Quddiesa ta’ fil-għaxija, u nhar il-Ġimgħa l-Kbira, matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu. Sibt il-Għid il-Knisja tkun magħluqa l-ġurnata kollha. Għada/Illum, il-Ħadd 28 ta’ Marzu …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-21 sal-28 ta’ Marzu 2021

Infakkrukom li minkejja li bħalissa l-Quddies mhux qed ikun għall-pubbliku, il-Knisja Parrokkjali sal-11 ta’ April, se tkun miftuħ għat-talb privat mis-7.00am sat-8.00am u mill-5.30pm sas-7.30pm. Il-knisja taż-Żebbiegħ tkun miftuħa kull nħar ta’ Ħadd bejn is-7.30am u 8.30am. Infakkarkom li aħna s-saċerdoti dejjem disponibbli għall-qrar.  Ibqgħu segwu l-paġna ta’ Facebook u l-Website tal-Parroċċa  għal-aktar informazzjoni. Infakkrukom li fuq il-Youtube u l-Facebook tal-Arċidjoċesi u fuq …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-14 sal-21 ta’ Marzu 2021

Minkejja li bħalissa l-Quddies mhux qed ikun għall-pubbliku, il-Knisja Parrokkjali sal-11 ta’ April, se tkun miftuħ għat-talb privat mis-7.00am sat-8.00am u mill-5.30pm sas-7.30pm. Il-knisja taż-Żebbiegħ tkun miftuħa kull nħar ta’ Ħadd bejn is-7.30am u 8.30am. Infakkarkom li aħna s-saċerdoti dejjem disponibbli għall-qrar.  Ibqgħu segwu l-paġna ta’ Facebook u l-Website tal-Parroċċa  għal-aktar informazzjoni. Infakkrukom li fuq …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-7 sal-14 ta’ Marzu 2021

Il-Ħadd 7 Infakkrurkom li għada/lejla jkomplu l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-quddiesa tal-5.00pm immexxija minn Dun Ronnie Zammit.   Mit-Tnejn 8 sal-Ġimgħa 12 Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd; fis-7.00pm Quddiesa u wara l-eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Dun Keith Scicluna.   Il-Ħamis 11 L-Adorazzjoni bi tħejjija għat-Raba’ Ħadd tar-Randan, se ssir fis-6.30pm, qabel l-quddiesa ħalli wara l-quddiesa jkomplu …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-28 ta’ Frar sas-7 ta’ Marzu 2021

l-Ħadd 28 ta’ Frar Infakkrurkom li għada/lejla jkomplu l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-quddiesa tal-5.00pm immexxija minn Dun Ronnie Zammit.   L-Erbgħa 3 ta’ Marzu Issir l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa, fid-9.00am, fl-Oratorju. Il-Ħamis 4 ta’ Marzu Issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-7.30am.     Niċċelebraw l-Ewwel Qrara tat-tfal li din is-sena se jersqu għall-Ewwel Tqarbina. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-21 sat-28 ta’ Frar 2021

Matul din il-Ġimgħa: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa Jkun hemm l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd fil-Knisja taż-Żebbiegħ; fis-6.00pm jkun hemm Quddiesa u wara l-eżerċizzji tar-Randan; jmexxi Dun Tony Pace.   Il-Ġimgħa, l-prietka tal-eżerċizzi ssir fil-quddiesa, u wara jkun hemm servizz ta’ qrar, fil-Knisja taż-Żebbiegħ.   L-Erbgħa 24 issir l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa, fid-9.00am. Nhar il-Ħamis 25 wara l-Quddiesa ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-14 sal-21 ta’ Frar 2021

L-Erbgħa 17 – Ras ir-RandanNibdew iż-żmien speċjali tar-Randan Mqaddes. Inħeġġu ħafna biex f’dan iż-żmien nersqu viċin il-Kelma t’Alla. Nhar l-Erbgħa l-Knisja tħeġġiġna biex nagħmlu ġurnata ta’ sawm u astinenza.   Fis-7.00am nitolbu l-Via Sagra u fis-7.30am Quddiesa. Fis-6.30pm talb Penitenzjali mill-Kelma t’Alla u wara ssir Quddiesa. Fit-8.00pm issir l-laqgħa Nimxu Flimkien għall-Għarajjes fl-Oratorju   Il-Ħamis …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-7 sal-14 ta’ Frar 2021

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għaldaqstant issir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Grazzi mill-Qalb.  Nhar L-Erbgħa, 10 ta’ Frar, niċċelebraw il-Festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Nhar it-Tlieta, il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun tal-Festa ta’ San Pawl, u nhar l-Erbgħa, il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd: fil-5.30am, fis-7.00am, fid-9.00am, fl-10.3oam u fil-5.00pm. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ il-Quddies ikun: it-Tlieta …