Showing: 1 - 20 of 53 RESULTS
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-12 sad-19 ta’ Settembru 2021

Nhar l-Erbgħa, 15 u l-Ġimgħa 17 ta’ Settembru, fl-Uffiċju Parrokkjali, mill-4.00pm sas-6.00pm, se jsiru r-registrazzjonijiet tat-tfal tal-ewwel u t-tieni sena għall-katekeżi (anke dawk li kienu jiġu s-sena l-oħra u li kienu l-ewwel sena). Nixtiequ nfakkru li: Ir-reġistrazzjoni trid issir fil-preżenza taż-żewġ ġenituri hekk kif inhi mitluba l-firma taż-żewġ ġenituri/kustodji tat-tfal. Il-firem iridu jsiru quddiem il-Kappillan …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-5 sat-12 ta’ Settembru 2021

Illum l-ewwel weekend tax-xahar, nagħmlu ġabra speċjali għall-parroċċa. Nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Settembru – Niċċelebraw it-Twelid ta’ Marija Verġni – Jum il-Vittorja. Fit-8.30am se ssir quddiesa għat-tfal u żgħażagħ tal-Imgarr football nursery fil-ground.   Nhar il-Ħamis fl-4.30pm se ssir laqgħa għall-katekisti fl-Oratorju. Filgħaxija, wara l-Quddiesa tas-7.00pm,  issir l-adorazzjoni. Nixtiequ nfakkru li nhar l-Erbgħa 15 u …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-29 t’Awwissu sal 5 ta’ Settembru 2021

Nixtiequ ngħidu grazzi lil Alla l-Imbierek li iċċelebrajna festa flimkien f’ġieħ Marija Assunta. Grazzi lil kull min ta sehmu u talli kontu ġenerużi mal-Parroċċa. Fl-Offerta tal-Vara ingħatat is-somma sabiħa ta’ €10,000. Grazzi mill-qalb.   Nhar il-Ħamis fit-8.00pm adorazzjoni mill-grupp tal-Ħniena Divina. Fis-6.00pm ikollna konfessur barrani għall-qrar u wara l-Quddiesa tas-7.00pm  issir adorazzjoni. l-istatwa ta’ Santa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-22 sad-29 t’Awwissu 2021

Illum/Għada, 22 t’Awwissu 2021  – Jum il-Festa: Il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Fis-6.30pm Quddiesa Solenni tal-Festa mmexxija minn Dun Jimmy Bonnici, ir-rettur il-ġdid tas-Seminarju. Wara l-Quddiesa ssir it-talba tar-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u l-Barka Sagramentali. Matul din il-ġimgħa, l-uffiċċju parrokkjali se jkun magħluq. Nhar il-Ġimgħa li ġej, 27 t’Awwissu 2021 fil-5.30pm se ssir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-15 sat-22 t’Awwissu 2021

Il-Ħadd 15 t’Awwissu, niċċelebraw il-festa liturġika tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija.Nkomplu bi tħejjija tagħna għall-festa tal-parroċċa tagħna billi l-quddies tal-10.30am tkun dik tal-kwindiċina u  se tkun animata mill-kor JAM. Hi drawwa li nhar Santa Marija nagħtu d-demm. Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jixtiequ jistiednu lill-komunità tagħna biex jagħtu d-demm fil-mobile blood donation unit mit-8:30am sas-1:00pm maġenb il-Knisja Parrokkjali. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-8 sal-15 t’Awwissu 2021

Matul din il-ġimgħa, inkomplu bil-kwindiċina ta’ Santa Marija. Għada/Illum l-Ħadd fil-quddies tal-10.30am, isiru l-preżentazzjonijiet tal-imgħammdin ġodda. Matul il-ġranet tal-Kwindiċina qed nagħmlu stedina speċjali lill-familji kollha. Għada t-Tnejn 9 t’ Awwissu, qegħdin nistiednu b’mod speċjali r-residenti tat-toroq Wesgħat il-Ġublew, Ġulepp, Fisher, Sebħ,Triq il-Kbira, Vanilja, Barbara u Lazzru Piżani, għall-quddiesa fis-7.00pm u ftit ħin ta’ talb quddiem …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-1 sat-8 t’Awwissu 2021

Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir l-ġabra speċjali. Għall grazzja t’Alla, matul il-ġimgħa li għaddiet kienet organizzata l-attività Ġimgħa żgħażagħ. Kien mument sabiħ u li nħarsu ’l quddiem għal diversi attivitajiet oħra. Grazzi lil kull min ħa sehem, u lil dawk li għenu.   Matul din il-ġimgħa jkomplu l-attivitajiet fl-Oratorju għat-tfal u ż-żgħażagħ. It-Tnejn …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-25 ta’ Lulju sal-1 t’Awwissu 2021

Matul din il-ġimgħa se tkun organizzata l-attività Ġimgħa żgħażagħ li tibda għada/llum il-Ħadd fis-6.00pm fl-Oratorju u tispiċċa s-Sibt bil-quddiesa ta’ filgħaxija. Infakkru li dawk li applikaw taħt it-18-il sena jridu jġibu magħhom in-nota tal-kunstent. Matul din il-ġimgħa l-attivitajiet fl-Oratorju ma jsirux. Isir biss il-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju. It-Tnejn 26 ta’ Lulju, fit-7:45 fl-Oratorju ssir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-18 sal-25 ta’ Lulju 2021

Matul din il-ġimgħa jitkomplew l-attivitajiet fl-Oratorju għat-tfal li applikaw biex jieħdu sehem. It-Tnejn 19 ta’ Lulju, Se ssir laqgħa għall-Grupp tal-Abbatini, fil-5.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Jsiru l-provi tal-kor bi preparazzjoni għall-festa ta’ Santa Marija, fil-5.30pm. It-Tlieta 20 ta’ Lulju, se ssir siegħa adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ mill-5.30pm. Erbgħa, 21 ta’ Lulju wara l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-11 sat-18 ta’ Lulju 2021

Matul din il-ġimgħa jitkomplew l-attivitajiet fl-Oratorju għat-tfal li applikaw biex jieħdu sehem. It-Tnejn 19 ta’ Lulju, jibdew il-provi tal-kor bi preparazzjoni għall-festa ta’ Santa Marija, fil-5.30pm fil-Knisja Parrokkjali. l-Erbgħa, 14 ta’ Lulju wara l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, issir il-quddiesa tas-7.00pm animata għat-tfal, fil-Knisja Parrokkjali. Il-Ħamis 15 ta’ Lulju, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-4 sal-11 ta’ Lulju 2021

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Matul din il-Ġimgħa nibdew bl-attivitajiet tas-Sajf fl-Oratorju. Inħeġġu lit-tfal li applikaw għal diversi attivitajiet biex jieħdu sehem. l-Erbgħa, 7 ta’ Lulju jibda l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju u wara ssir il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali li tkun animata għat-tfal. Il-Ħamis 8 ta’ Lulju – Wara …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-27 ta’ Ġunju sal-4 ta’ Lulju 2021

Matul il-quddies ta’ dan il-Ħadd infakkrukom li qed ssir il-Ġabra għall-Papa. B’din il-ġabra nkunu ngħinu lill-Papa  biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra.  Inkunu Ġenerużi. It-Tlieta 29 ta’ Ġunju niċċeleraw il-Festa ta’ San Pietru u San Pawl, l-Imnarja. Għalkemm il-quddies ikun bħal ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-20 sas-27 ta’ Ġunju 2021

Għada/llum huwa Jum il-Missier. Nitolbu għall-missirijiet kollha, ħajjin u mejtin. Il-Ħamis 24 ta’ Ġunju wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni. Il-Ġimgħa 25 ta’ Ġunju, fil-Knisja taż-Żebbiegħ issir siegħa Adorazzjoni fil-5:30pm. Nhar is-Sibt 26 ta’ Ġunju, se jsir il-ħasil tal-Oratorju fid-9.30am. Napprezzaw kull għajnuna. Infakkrukom li f’dan is-Sajf se jsiru diversi Attivitajiet għat-tfal u żgħażagħ fl-Oratorju. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-13 sal-20 ta’ Ġunju 2021

Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju se ssir laqgħa għall-Ministri tat-Tqarbin fl-Oratorju, fil-5.00pm. Il-Ħadd 20 ta’ Ġunju nfakkru Jum il-Missier. Nitolbu għall-missirijiet kollha, ħajjin u mejtin.   Għandna xewqa li nerġgħu nibdew il-grupp Mother and Baby. Min interessat li jingħaqad magħna u jgħinna, javviċina lill-Kappillan. Fis-sajf li ġej għandna pjan li norganizzaw Klabb Sajf Flimkien. Nistiednu lit-tfal …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-30 ta’ Mejju sas-6 ta’ Ġunju 2021

Matul din il-Ġimgħa se nkunu qegħdin niċċelebraw l-Ewwel Tqarbin. Nhar it-Tnejn 31 se ssir il-prova għat-tfal tal-klassi ta’ Ms Elinor, it-Tlieta 1 ta’ Ġunju għall-klassi ta’ Ms Anthea u l-Erbgħa 2 ta’ Ġunju għall-klassi ta’ Ms Josephine. Dawn isiru fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm. L-attendenza hija importanti.. Il-Ħamis 3 ta’ Ġunju, issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-23 sat-30 ta’ Mejju 2021

Nhar l-Erbgħa u l-Ħamis se jkollna l-quddiesa tal-Ewwel Tqarbina tal-Iskola San Anton. Għaldaqstant il-quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fil-5.00pm flok fis-7.00pm   Din il-Ġimgħa m’hemmx katakeżi għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Il-Ġimgħa d-dieħla se jsiru l-provi tal-Ewwel Tqarbina. Aktar dettalji fuq il-programm li batna d-dar.   Il-Ġimgħa filgħaxija jsiru l-laqgħat taż-żgħażagħ fl-Oratorju.

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-16 sat-23 ta’ Mejju 2021

Nifirħu mill-qalb lid-Djaknu Sean Abela, li dalgħodu/ilbieraħ ġie ordnat djaknu minn Mons. Arċisqof. Nitolbu għalih u għall-Komunità tagħna biex minnha l-Mulej isejjaħ qlub ġenerużi. It-Tnejn 17 se ssir l-prova tal-Griżma tal-Isqof, Fuq iz-Zuntier tal Knisja Parrokkjali. Il-klass ta’ Ms Isabelle jiltaqgħu fil-5.00pm fil-waqt li ta’ Ms Rita jiltaqgħu fis-6.45pm. L-attendenza hija importanti. Nhar il-Ħamis il-Klassi …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mid-9 sas-16 ta’ Mejju 2021

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Mejju, fit-7:45pm fil-Knisja ssir l-laqgħa tal-Ġenituri u l-Parrini tal-Griżma. Nhar il-Ħamis 13 ta’ Mejju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Nhar il-Ħamis il-Klassi tal-Ewwel Tqarbin ta’ Ms Anthea se ssir fil-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm biex issir tħejjija aktar mill-qrib. Il-Klassijiet ta’ Ms Elinor u Ms Josephine, il-Katakeżi se ssir Online. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-18 sal-25 t’ April 2021

Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant isir ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Mejju, fit-7:45pm fil-Knisja ssir l-laqgħa tal-Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Nhar il-Ħamis 6 ta’ Mejju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Nhar il-Ħamis il-Klassi tal-Ewwel Tqarbin ta’ Ms Elenor se ssir fil-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm biex issir …