Showing: 1 - 20 of 41 RESULTS
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-20 sas-27 ta’ Ġunju 2021

Għada/llum huwa Jum il-Missier. Nitolbu għall-missirijiet kollha, ħajjin u mejtin. Il-Ħamis 24 ta’ Ġunju wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni. Il-Ġimgħa 25 ta’ Ġunju, fil-Knisja taż-Żebbiegħ issir siegħa Adorazzjoni fil-5:30pm. Nhar is-Sibt 26 ta’ Ġunju, se jsir il-ħasil tal-Oratorju fid-9.30am. Napprezzaw kull għajnuna. Infakkrukom li f’dan is-Sajf se jsiru diversi Attivitajiet għat-tfal u żgħażagħ fl-Oratorju. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-13 sal-20 ta’ Ġunju 2021

Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju se ssir laqgħa għall-Ministri tat-Tqarbin fl-Oratorju, fil-5.00pm. Il-Ħadd 20 ta’ Ġunju nfakkru Jum il-Missier. Nitolbu għall-missirijiet kollha, ħajjin u mejtin.   Għandna xewqa li nerġgħu nibdew il-grupp Mother and Baby. Min interessat li jingħaqad magħna u jgħinna, javviċina lill-Kappillan. Fis-sajf li ġej għandna pjan li norganizzaw Klabb Sajf Flimkien. Nistiednu lit-tfal …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-30 ta’ Mejju sas-6 ta’ Ġunju 2021

Matul din il-Ġimgħa se nkunu qegħdin niċċelebraw l-Ewwel Tqarbin. Nhar it-Tnejn 31 se ssir il-prova għat-tfal tal-klassi ta’ Ms Elinor, it-Tlieta 1 ta’ Ġunju għall-klassi ta’ Ms Anthea u l-Erbgħa 2 ta’ Ġunju għall-klassi ta’ Ms Josephine. Dawn isiru fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm. L-attendenza hija importanti.. Il-Ħamis 3 ta’ Ġunju, issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-23 sat-30 ta’ Mejju 2021

Nhar l-Erbgħa u l-Ħamis se jkollna l-quddiesa tal-Ewwel Tqarbina tal-Iskola San Anton. Għaldaqstant il-quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fil-5.00pm flok fis-7.00pm   Din il-Ġimgħa m’hemmx katakeżi għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Il-Ġimgħa d-dieħla se jsiru l-provi tal-Ewwel Tqarbina. Aktar dettalji fuq il-programm li batna d-dar.   Il-Ġimgħa filgħaxija jsiru l-laqgħat taż-żgħażagħ fl-Oratorju.

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-16 sat-23 ta’ Mejju 2021

Nifirħu mill-qalb lid-Djaknu Sean Abela, li dalgħodu/ilbieraħ ġie ordnat djaknu minn Mons. Arċisqof. Nitolbu għalih u għall-Komunità tagħna biex minnha l-Mulej isejjaħ qlub ġenerużi. It-Tnejn 17 se ssir l-prova tal-Griżma tal-Isqof, Fuq iz-Zuntier tal Knisja Parrokkjali. Il-klass ta’ Ms Isabelle jiltaqgħu fil-5.00pm fil-waqt li ta’ Ms Rita jiltaqgħu fis-6.45pm. L-attendenza hija importanti. Nhar il-Ħamis il-Klassi …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mid-9 sas-16 ta’ Mejju 2021

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Mejju, fit-7:45pm fil-Knisja ssir l-laqgħa tal-Ġenituri u l-Parrini tal-Griżma. Nhar il-Ħamis 13 ta’ Mejju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Nhar il-Ħamis il-Klassi tal-Ewwel Tqarbin ta’ Ms Anthea se ssir fil-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm biex issir tħejjija aktar mill-qrib. Il-Klassijiet ta’ Ms Elinor u Ms Josephine, il-Katakeżi se ssir Online. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-18 sal-25 t’ April 2021

Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant isir ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Mejju, fit-7:45pm fil-Knisja ssir l-laqgħa tal-Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Nhar il-Ħamis 6 ta’ Mejju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Nhar il-Ħamis il-Klassi tal-Ewwel Tqarbin ta’ Ms Elenor se ssir fil-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm biex issir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-25 t’ April sat-2 ta’ Mejju 2021

Matul dan il-weekend se nagħmlu attività tal-biegħ tal-frawli u oġġetti oħra tal-ħelu relatati mal-frawli, minflok Festa Frawli, bi stand ħdejn il-portiku tal-Knisja u oħra fejn ir-Roundabout li tieħu għal Binġemma. Il-Ġenorożità tagħkom hija importanti biex inwettqu x-xogħol tal-Bini tas-Sagristija.    Il-Ħamis 29, fil-5.00pm se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Ewwel Tqarbina. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-18 sal-25 t’ April 2021

Għall-grazzja t’Alla, minn dan il-Ħadd nerġgħu nirritornaw għall-quddies bħala komunità fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġukom biex tieħdu sehem kif nistgħu. Importanti li wieħed josserva l-miżuri tas-saħħa pubblika. Għalissa l-ġbir fil-quddiesa se jsir wara t-Tqarbin. L-Erbgħa 21, se ssir laqgħa għall-Għarajjes online. Il-Ħamis 22, fil-5.00pm se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Ewwel Tqarbina.  Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir Adorazzjoni …

Avviżi tal-Parroċċa Riżorsi

Avviżi – Mit-28 ta’ Marzu sal-4ta’ April 2021

Matul din il-ġimgħa nkunu qed niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa. Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għat-talb fil-privat, bħas-soltu, minn nhar it-Tnejn sal- Erbgħa, fil-Għodu u fil-għaxija. Ħamis ix-Xirka l-Knisja se tkun miftuħa wara l-Quddiesa ta’ fil-għaxija, u nhar il-Ġimgħa l-Kbira, matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu. Sibt il-Għid il-Knisja tkun magħluqa l-ġurnata kollha. Għada/Illum, il-Ħadd 28 ta’ Marzu …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-21 sal-28 ta’ Marzu 2021

Infakkrukom li minkejja li bħalissa l-Quddies mhux qed ikun għall-pubbliku, il-Knisja Parrokkjali sal-11 ta’ April, se tkun miftuħ għat-talb privat mis-7.00am sat-8.00am u mill-5.30pm sas-7.30pm. Il-knisja taż-Żebbiegħ tkun miftuħa kull nħar ta’ Ħadd bejn is-7.30am u 8.30am. Infakkarkom li aħna s-saċerdoti dejjem disponibbli għall-qrar.  Ibqgħu segwu l-paġna ta’ Facebook u l-Website tal-Parroċċa  għal-aktar informazzjoni. Infakkrukom li fuq il-Youtube u l-Facebook tal-Arċidjoċesi u fuq …