Avviżi tal-Parroċċa

110 of 21 items

Avviżi – Il-Ħadd 26 ta’ Lulju 2020

by admin

Din il-Ġimgħa hija waħda speċjali għax se niċċelebraw is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil madwar 50 żagħżugħ/żagħżugħa mill-Parroċċa tagħna. It-Tnejn, 27 ta’ Lulju fil-5.00pm se ssir il-prova liż-żgħażagħ tal-Klassi ta’ Ms. Rita fil-Knisja Parrokkjali. fil-Quddiesa ta’ filgħaxija huma mistiedna l-abbatini flimkien mal-familjari tagħhom, u wara jkollhom BBQ fuq iz-Zuntier. Wara il-quddiesa ta’ filgħaxija jiltaqa’ l-kor Parrokkjali. It-Tlieta, […]

Avviżi – Il-Ħadd 5 ta’ Lulju 2020

by admin

Matul il-Ġimgħa – Jerġa’ jibda l-quddies kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa fil-Knisja ta’ Sant’ Anna iż-Żebbiegħ fis-6.30pm. Infakkarkom fil-miżuri li irridu nżommu meta niġu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa:   Qabel niġu l-Knisja inkunu żguri li m’għandniex deni jew sintomi ta’ mard. Qabel nidħlu l-Knisja nagħmlu s-sanitizer li se jkun hemm fil-bieb ta’ barra. Meta l-Quddies isir […]

Avviżi – mill-10 sa 17 ta’ Mejju 2020

by admin

Se ssir laqgħa ONLINE għall-ġenituri tal-Griżma, nhar l-Erbgħa 13 t’Mejju fit 8.30pm biex ngħinnukom tkomplu tħejju lill-uliedkom mill-dar għas-Sagrament tal-Griżma. Il-Link tal-meeting huwa: https://meet.google.com/lookup/ed3v6kmawm Nikkomunikaw magħk0m aħna kwarta qabel Nhar il-Ħamis, fit-8.30pm, live fuq il-Facebook spjega tal-Kelma t’Alla. Infakkrukom kuljum li qed tixxandar quddiesa fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali: Mit-Tnejn sas-Sibt, Quddiesa u Rużarju kuljum […]

Avviżi – mid-19 sas-26 t’April 2020

by admin

Mit-Tnejn 20 il-ħinijiet tal-Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali se jibdew ikunu mill-5.30pm sas-7.30pm għat-talb privat. Filgħodu l-Knisja Parrokkjali mhux se tkun miftuħa. Il-Ħadd il-Knisja tkun miftuħa mis-7.00am sal-10.30am u mill-4.00pm sas-6.00pm Infakkru: Skont id-direttivi maħruġa persuni vulnerabli u dawk minn 65+ għandhom jibqgħu d-dar. Tistgħu ssegwu l-Quddies li xxandar l-Knisja f’Malta fuq l-mezzi tal-komunikazzjoni u ssibu ħin […]

Avviżi – mill-4 sat-12 t’April 2020

by admin

Matul din il-Ġimgħa Niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa – l-akbar Ġimgħa għan-nisrani. Inħeġġukom biex mid-djarkom issegwu fuq il-mezzi soċjali ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Liturġija u t-talb. Il-Knisja tkun miftuħa għal talb privat mit-Tnejn sal-Erbgħa fil-ħinijiet tas-soltu. Mill-Ħamis sas-Sibt il-Knisja tkun magħluqa. Se jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet bil-bibien magħluqa minna s-saċerdoti. Se nindikaw il-ħinjiet taċ-ċelebrazzjoni bid-daqq tal-qniepen, biex minn jixtieq jinġabar f’ħin ta’ […]

Avviżi – mid-29 ta’ Marzu sal -4 t’April 2020

by admin

Kuljum Il-Knisja Parrokkjali qed tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għat-talb privat.   Il-Ġimgħa 3 Jum it-Tifkira tal-Madonna tad-Duluri. Fuq il-mezzi soċjali se jkun hemm diversi xandiriet tal-Quddiesa b’mod speċjali fuq il-Facebook Page tal-Knisja f’Malta.   Minflok il-Purċissjoni tad-Duluri, se jkollna live fuq Facebook tal-Parroċċa xi riflessjonijiet mill-Knisja Parrokkjali li jkomplu jgħinnuna nidħlu fl-Ispirtu tar-Randan. Qed issir […]

Avviżi – mill-8 sal-15 ta’ Marzu 2020

by admin

    Il-Ħadd 8 Għada/illum se ssir laqgħa kulturali fil-Binja tal-Kunsil Lokali fl-10.30am   Għada/ ilejla, fil-quddiesa tal-5.00pm jkomplu l-Eżerċizzi tar-Randan fil-Quddiesa tal-5.00pm.  Inħeġġu lil dawk li ma għandhomx ċans fost il-ġimgħa biex jiġu jisimgħu kelma tajba.      Mit-Tnejn sal-Ġimgħa Se jsir kors ta’ Eżerċizzi fil-Knisja Parrokkjali għall-Miżżewġin wara il-Quddiesa tas-7.00pm minn Dun David […]

Avviżi – Mit-19 sas-26 ta’ Jannar 2020

by admin

Matul din il-Ġimgħa… Niċċelebraw il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost il-Knejjes Insara. Matul il-Quddies f’dan il-jiem se jsiru ħsibijiet u talb speċjali li jgħinnuna ħasbu fuq din it-tema. Ukoll din il-Ġimgħa fil-Parroċċa tagħna se ssir il-Ġimgħa Biblika, b’diversi laqgħat ta’ formazzjoni u talb li jgħinnuna napprezzaw il-Kelma t’Alla. Inħeġġukom biex tieħdu sehem. It-Tnejn 20 Wara l-Quddiesa […]

Avvizi: 18 – 25 ta’ Ottubru 2015

by Editor

It-Tlieta Fid-9.00am ħa naħslu s-sala tal-Oratorju biex nippreparaw għall-Ġimgħa Familja. Għandna bżonn ta’ xi voluntira li jistgħu jgħinuna f’tindif tas-siġġijiet tas-sala.  L-Erbgħa Fid-8.45am it-tfal tal-Primarja jkollhom quddiesa fl-iskola. L-Erbgħa ukoll fl-4.00pm l-Grupp Anzjani jkollhom l-laqgħa tagħhom fl- Oratorju. Imbagħad l-Erbgħa fil-għaxija ħa jiġi Kor Inġliż “Gresham’s Chapel Choir” fejn ħa jagħti kunċert ta’ Mużika Sagra […]

Avvizi: 11 – 18 ta’ Ottubru 2015

by Editor

It-Tnejn Fis-6.00 ta’ filgħaxija, tiltaqgħa l-Kummissjoni Kateketika. It-Tlieta Fit-8.00pm laqgħa Ewkaristika Marjana fl-Oratorju. L-Erbgħa Fid-9.30 am Ħarġa bil-quddiesa mill-Azzjoni Kattolika u l-Grupp Anzjani. Il-Ġimgħa Fil-7.30 pm fl-Oratorju l-Kappillan jiltaqgħa mal-Grupp tal-Adoloxxenti tal- Form 2 u 3. Avvizi Oħra Il-Ħadd li ġej Ġurnata Missjunarja: L-offerti tagħkom waqt il-quddies imorru għall-missjoni. Ċirkulari tal-Vigarju Ġenerali theġġiġna nuru l-qalb […]