Showing: 21 - 40 of 199 RESULTS
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-26 ta’ Frar sat-3 ta’ Marzu

Il-Ħamis 29 ta’ Frar Fid-9am l-azzjoni kattolika tan-nisa se jiltaqgħu ħdejn ir-ruħ biex jitolbu il-Via Sagra. F’każ ta’ maltemp issir fil-Knisja. Il-Ġimgħa 1 ta’ Marzu l-ewwel ġimgħa tax-xahar, filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda tal-ewwel grupp. Is-Sibt 2 ta’ Marzu bħala parti mill-eżerċizzi għall-adoloxxenti, filgħodu ser jagħmlu esperjenza ta’ volontarjat ġewwa d-Dar tal-Providenza. Aktar dettalji fuq il-paġna …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mid-19 ta’ Frar sal-25 ta’ Frar

Matul dan il-weekend qegħdin nitolbu għas-seminaristi u għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali filwaqt li l-ġbir kollu tal-Quddies ser imur għall-bżonnijiet tas-Seminarju tal-Arċisqof. Fl-Oratorju illum u għada qed issir il-Maratona Sports b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju: 24 siegħa ta’ Billiard u Table Tennis. Tibda mis-Sibt wara l-Quddiesa tas-6.30pm u tkompli sal-Ħadd filgħaxija. Waqt li jkun għaddej il-logħob …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-12 ta’ Frar sat-18 ta’ Frar

It-Tnejn 12 ta’ Frar filgħodu ssir ħarġa għall-abbatini. Tluq fit-8.45am mill-Pjazza. Filgħaxija wara l-Quddiesa jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi. Dakinhar filgħaxija ssir il-laqgħa għall-plejers ta’ Maratona Sports fl-Oratorju. It-Tlieta 13 ta’ Frar il-quddiesa ta’ filgħaxija ma tkunx il-Knisja imma l-Oratorju. L-Erbgħa 14 ta’ Frar, Ras ir-Randan, ġurnata bl-obbligu tas-sawm u l-astinenza. Filgħodu fis-7am nitolbu l-Via Sagra …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-5 ta’ Frar sal-11 ta’ Frar

Dan huwa l-ewwel weekend tax-xahar u għalhekk illum issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. It-Tnejn 5 ta’ Frar wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi. Il-Ħamis 8 ta’ Frar Fid-9am issir il-laqgħa tal-azzjoni kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni. Fit-8pm issir il-laqgħa għal Żgħażagħ 18+ fl-Oratorju. Il-Ġimgħa 9  ta’ Frar filgħodu jsir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mid-29 ta’ Jannar sal-4 ta’ Frar 2024

It-Tlieta 30 ta’ Jannar tibda Ġimgħa Familja fl-Oratorju fis-7.30pm l-ewwel laqgħa dwar il-komunikazzjoni bejn il-koppji mmexxija minn Dr.Nicholas Brifa. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Il-Miżżewġin u l-koppji kollha huma mistednin jattendu. L-Erbgħa 31 ta’ Jannar tkompli l-Ġimgħa Familja fl-Oratorju. Fis-7.30pm laqgħa dwar il-komunikazzjoni fil-familja u membri oħra tal-familja mmexxija minn Dr.Joe u Dr Anna …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-22 sat-28 ta’ Jannar 2024

It-Tlieta 23 ta’ Jannar ser issir laqgħa tal-abbatini fil-5pm fil-Knisja Parrokkjali. Il-Ħamis 25 ta’ Jannar fid-9am issir il-laqgħa tal-azzjoni kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni. Fit-8pm issir il-laqgħa għaż-Żgħażagħ 18+, niltaqgħu id-Dar Parrokkjali. Il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar fil-5.00pm issir l-adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ. Il-Ħadd 28 ta’ Jannar fl-10.30am issir il-Quddiesa għat-tfal u l-familji. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-15 sal-21 ta’ Jannar 2024

It-Tnejn 15 ta’ Jannar il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju fl-okkażjoni tat-13 tax-xahar u wara nitolbu r-rużarju. It-Tlieta 16 ta’ Jannar ser issir laqgħa għall-ġenituri tal-adoloxxenti tal-Griżma fis-7.15pm fl-Oratorju. Importanti l-attendenza ta’ kulħadd. Il-Ħamis 18 ta’ Jannar fid-9am issir il-laqgħa tal-azzjoni kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Filgħaxija terġa tibda l-katekeżi fl-Oratorju. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni. Il-Ġimgħa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-8 sal-14 ta’ Jannar 2024

Għada/llum l-aħħar niċċelebraw il-festa tal-Epifanija tal-Mulej. Illum huwa l-ewwel weekend tax-xahar u għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. It-Tlieta 9 ta’ Jannar Fil-5pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju. L-Erbgħa 10 ta’ Jannar ser issir laqgħa għall-ġenituri ta’ dawk it-tfal li jattendu l-katekeżi s-Sibt, fil-Knisja Parrokkjali fis-7.15pm dwar it-tieni term. Importanti l-attendenza ta’ kulħadd. Il-Ħamis 11 ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-1 sas-7 ta’ Jannar 2024

Għada/llum l-aħħar Jum tas-Sena u mil-lejla niċċelebraw is-Solennita ta’ Marija Omm Alla. Il-Quddiesa tal-5pm ma ssirx imma tkun fis-6.30pm fejn nroddu ħajr lil Alla ta’ din is-sena li għaddiet u bħala ringrazzjament inkantaw it-talba tat-Te Deum. It-Tnejn 1 ta’ Jannar Il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Il-Ġbir fil-Quddies kollu jmur għad-Dar tal-Providenza. Hemm ukoll …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-25 sal-31 ta’ Diċembru 2023

Għada/llum lejliet il-Milied filgħaxija fil-5pm nitolbu t-talba tal-Għasar u Quddiesa tal-Vġili. Fit-8pm issir Quddiesa fiż-Żebbiegħ. Fl-10.30pm tiftaħ il-Knisja Parrokkjali għall-Velja tal-lejl qaddis tal-Milied li tibda fl-11pm bis-sehem tal-korijiet tat-tfal u ż-żgħażagħ segwita mill-prietka tradizzjonali tat-tfal. F’12am tibda l-Quddiesa solenni tat-twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. It-Tnejn 25 ta’ Diċembru Jum il-Milied il-quddies ikun bħal ta’ nhar …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-18 sal-24 ta’ Diċembru 2023

Illum huwa it-Tielet Ħadd tal-Avvent. Għada/Illum issir Quddiesa għat-tfal u l-familji fl-10.30am fejn ser inbierku l-bambini. It-Tnejn 18 ta’ Diċembru ssir il-Purċissjoni tal-Bambin. Noħorġu fil-5.30pm mill-Knisja Parrokkjali u ngħaddu minn dawn it-toroq: Pjazza, Dun Oraz Vella, Vitale, Barbara, Dun Edgar u lura għall-Knisja. Wara jkollna l-Quddiesa tan-Novena. Inħeġġu b’mod speċjali lit-tfal biex jattendu u l-komunità …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-11 sas-17 ta’ Diċembru 2023

Illum huwa it-Tieni Ħadd tal-Avvent. Għada/Illum issir Quddiesa għat-tfal u l-familji fl-10.30am fejn ser nirriflettu dwar San Nikola. It-Tlieta 12 ta’ Diċembru fil-5pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju. L-Erbgħa 13 ta’ Diċembru, il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Oratorju. Dakinhar l-Uffiċċju Parrokkjali ma jiftaħx. Il-Ħamis 14 ta’ Diċembru fid-9.00am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fl-Oratorju. Il-Ġimgħa 15 ta’ Diċembru …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-4 sal-10 ta’ Diċembru 2023

Illum huwa l-ewwel Ħadd tal-Avvent. Għada/Illum issir Quddiesa għat-tfal u l-familji fl-10.30am. Il-Ħamis 7 ta’ Diċembru filgħodu wara l-Quddiesa ssir l-adorazzjoni organizzata mill-grupp tal-Ħniena Divina. Fid-9.00am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fl-Oratorju. Fl-4.45pm isir it-tluq mill-Pjazza għal dawk it-tfal li ser jattendu għall-attività djoċesana ġewwa l-Kalkara. Fis-6.30pm ser ssir adorazzjoni b’talb għall-vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Virtu. Il-Ġimgħa 8 …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-27 ta’ Novembru sat-3 ta’ Diċembru 2023

Illum niċċelebraw is-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Għada filgħaxija Mons Arċisqof imexxi ċelebrazzjoni djoċesana fil-Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid fil-5pm, min jixtieq jista’ jattendi. It-Tnejn 27 ta’ Novembru – fl-4.00pm issir it-talba tar-Rużarju wara Quddiesa fiċ-Ċimiterju. Fil-5pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju. Il-Ħamis 30 ta’ Novembru – fid-9am Pellegrinaġġ minn fejn il-Knisja għaċ-Ċimiterju fejn …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-20 sat-26 ta’ Novembru 2023

Skont xewqa tal-Papa dan il-jum huwa ddedikat għall-foqra tad-dinja kollha. Tajjeb li aħna nirringrazzjaw lil dawk li jgħinu lill-foqra mhux biss finanzjarjament imma anke b’mezzi oħrajn. Żgur li huwa dmir tagħna li nitolbu għalihom u għal dawk li jgħinuhom. It-Tnejn 20 ta’ Novembru – fl-4.00pm issir it-talba tar-Rużarju u fl-4.30pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju. L-Erbgħa 22 ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-13 sad-19 ta’ Novembru 2023

Għada l-Ħadd – Nistiednu t-tfal u l-familji tagħhom għall-Quddiesa tal-10.30am fejn ser niċċelebraw lil San Martin. Inħeġġu lit-tfal iġibu l-borża ta’ San Martin biex inberkuha u wara nagħtuhom tifkira żgħira wkoll. It-Tnejn 13 ta’ Novembru – fl-4.15pm issir it-talba tar-Rużarju u fl-4.30pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju. Peress li jaħbat it-13 tax-xahar il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Oratorju fis-6.30pm …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-6 sat-12 ta’ Novembru 2023

Matul dan l-ewwel weekend tax-xahar issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet u l-ħidma tal-Parroċċa. It-Tnejn 6 ta’ Novembru fl-4.15pm issir it-talba tar-Rużarju u fl-4.30pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali ssir ukoll. Il-Ħamis 9 ta’ Novembru – Filgħodu wara l-Quddiesa jkun hawn adorazzjoni organizzata mill-Grupp tal-Ħniena Divina. Filgħaxija wara l-Quddiesa wkoll, ikollna wkoll mument ta’ adorazzjoni …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-30 t’Ottubru sal-5 ta’ Novembru 2023

Matul dan il-weekend ħdejn il-bibien tal-Knisja hemm membri mill-Hospice Movement li qegħdin jagħmlu ġabra għall-bżonnijiet tal-ħidma tagħhom. Mit-Tnejn 30 t’Ottubru għax-xhur li ġejjin, il-ħin tal-Quddies ta’ filgħaxija ser jibda jkun fis-6.30pm u mhux fis-7pm mit-Tnejn sas-Sibt. Fis-6pm ikun hemm ir-rużarju ħlief f’xi okkażjonijiet fejn dan mhux ser ikun possibli. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ matul il-ġimgħa tkun fis-6pm. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-23 t’Ottubru sat-29 t’Ottubru 2023

Illum/Għada l-Ħadd hija l-ġurnata missjunarja. Filwaqt li nħeġġukom biex nitolbu għall-missjunarji li qegħdin iwettqu l-ħidma tagħhom f’pajjżi oħra, il-ġabra ta’ dan il-weekend tmur għall-bżonnijiet tal-missjoni. Inħeġġukom biex inkunu ġenerużi. Għada/Illum il-Ħadd tiġi ċċelebrata l-festa tal-Kappella ta’ Binġemma. Fl-4.30pm ikun hemm purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna u fil-5pm Quddiesa. It-Tnejn 23 t’Ottubru jibdew il-provi tal-Kor Parrokkjali wara l-Quddiesa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-16 t’Ottubru sat-22 t’Ottubru 2023

It-Tlieta 17 t’Ottubru – Fil-5.30pm issir il-laqgħa tal-abbatini fil-Knisja Parrokkjali. L-Erbgħa 18 t’Otturbu – Fit-3pm issir il-laqgħa tal-anzjani l-Oratorju. Fis-7.30pm ser issir laqgħa għall-koppji u l-ġenituri bit-tema: It-trobbija ta’ uliedna organizzata mill-kummisjoni familja ġewwa l-Oratorju mmexxija minn Fr. Frankie Cini MSSP. Inħeġġukom biex nattendu. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Nhar il-Ħadd li ġej hija …