Showing: 21 - 30 of 30 RESULTS
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-7 sal-14 ta’ Frar 2021

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għaldaqstant issir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Grazzi mill-Qalb.  Nhar L-Erbgħa, 10 ta’ Frar, niċċelebraw il-Festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Nhar it-Tlieta, il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun tal-Festa ta’ San Pawl, u nhar l-Erbgħa, il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd: fil-5.30am, fis-7.00am, fid-9.00am, fl-10.3oam u fil-5.00pm. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ il-Quddies ikun: it-Tlieta …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-31 Jannar sas-7 ta’ Frar 2021

L-Erbgħa 3Issir il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa fid-9.00am fl-Oratorju.   Il-Ħamis 4Filgħodu wara l-Quddiesa ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.   Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.   Avviżi oħra Matul din l-Ġimgħa l-Uffiċċju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ.   Se ssir laqgħa għall-ġenituri li din is-sena se jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina nhar il-Ħamis …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-24 sal-31 Jannar 2021

Ħadd, 24 ta’ JannarNiċċelebraw Il-Ħadd tal-Kelma t’Alla. Inħeġġukom ħafna biex nagħlmu dak li hu meħtieġ biex nersqu aktar viċin il-Kelma t’Alla.   It-Tnejn, 25 ta’ JannarIt-Tnejn, issir il-laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali fit-7:45pm ġewwa l-Oratorju.   L-Erbgħa, 27 ta’ JannarIssir il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa fid-9.00am fl-Oratorju.   Se ssir laqgħa għall-ġenituri taż-żgħażagħ li se jirċievu l-Griżma …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-17 sal-24 ta’ Jannar 2021

Nhar it-Tnejn 18 ta’ Jannar tibda  l-Ġimgħa ta’ Talb ghall-Għaqda fost l-Insara. Matul din il‑ġimgħa aħna msejjħin biex jingħaqdu għal talb biex fostna, l-Insara kollha, tikber l-għaqda, imnebbħin mill-Kelma ta’ Ġesù “Ibqgħu fl‑imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott.” Matul din il-Ġimgħa, fil-quddiesa, se nkunu qed nitolbu b’din l-intenzzjoni speċjali.   It-Tnejn, wara l-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-10 sat-17 ta’ Jannar 2021

L-Erbgħa 13 Jergħu jibdew il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa fid-9.00am fl-Oratorju.   Bi preparazzjoni għall-Ħadd tal-Kelma t’Alla li se niċċelebrawh nhar l-24 ta’ Jannar, se nibdew sensiela tal-laqgħat dwar il-Kelma t’Alla. Nhar l-Erbgħa fis-7.30pm, fil-Knisja Parrokkjali, se nagħmlu l-ewwel laqgħa fuq xi Parrabboli fl-Antik Testment. Il-Ħamis 14 Il-Katekeżi għat-tfal tal-Year 1 (4:45pm) u 2 (5.00pm) terġa’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-3 sat-10 ta’ Jannar 2021

Il-Ħamis 7, Filgħodu wara l-Quddiesa ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.   Mill-Ġimgħa 8, Jerġgħu jibdew il-laqgħat għaż-żgħażagħ fl-Oratorju.   Matul l-vaganzi tal-Milied kompla x-xogħol fl-Oratorju. Nhar is-Sibt 9 ta’ Jannar, fid-9.00am, se jsir il-ħasil tal-Oratorju. Kull għajnuna hija apprezzata.   Aviżżi oħra Grazzi Kbira f’isem id-Dar tal-Providenza għas-somma ta’ €8100 miġbura mill-Parroċċa Tagħna.   …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2020

Matul din il-Ġimgħa fil-parroċċa tagħna niċċelebraw jiem ta’ Adorazzjoni Quddiem Ġesù Ewkaristija –Il-Kwaranturi. Nibdew nhar It-Tlieta 29, wara l-Quddiesa ta’ filgħodu jiġi sponut Ġesù Ewkaristija sal-Quddiesa ta’ filgħaxija. Kemm l-Erbgħa 30 kif ukoll u l-Ħamis 31 huma jiem oħra ta’ adorazzjoni. Il-Ħamis, 31 ta’ Diċembru Fil-5.30pm Qrar fil-Knisja Parrokkjali; fis-7.00pm Quddiesa ta’ għeluq il-Jiem ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Il-Ħadd 20 ta’ Diċembru 2020

Għada/illum nkomplu bin-novena tal-Milied. Il-quddiesa tal-10:30am se tkun animata għat-tfal u li fiha jsir t-tberik tal-bambini. Inħeġġu lit-tfal kollha biex jieħdu sehem. Se jsir ukoll il-ġbir tal-karus tal-imħabba li tqassam fil-klassijiet tal-Katekeżi. It-Tnejn 21 ta’ Diċembru fis-6:00pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fil-Knisja Parrokkjali. In-Novena tal-Milied se tkun animata għall-abbatini u wara jiġu ppremjati tas-servizz tagħhom. It-Tlieta …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Il-Ħadd 13 ta’ Diċembru 2020

Minn nhar it-Tlieta 15 ta’ Diċembru nibdew in-Novena tal-Milied. Kuljum ikollna quddiesa fis-7pm u wara ftit ħin t’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. Inħeġġukom ħafna biex f’ dawn il-jiem speċjali tal-Milied nipreparaw ruħna kif jixraq. Minn nhar l-Erbgħa 16 ta’ Diċembru, fl-uffiċċju Parrokkjali, mill-4:00pm ‘l quddiem jistgħu jibdew jinġabru l-biljetti għal min jixtieq jieħu sehem fil-Quddiesa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Il-Ħadd 6 ta’ Diċembru 2020

It-Tnejn, 7 ta’ Diċembru, 6.30.pm ċelebrazzjoni Marjana u wara Quddiesa tal-Vġili tal- Immakulata Kunċizzjoni. It-Tlieta, 8 ta’ Diċembru fis-6.00pm Adorazzjoni u Rużarju Meditat quddiem Ġesù Espost Il-Ħamis, 10 ta’ Diċembru, wara il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-adorazzjoni tal-Ħamisli se ssir bi preparazzjoni għat-Tielet Ħadd għall-Avvent. Is-Sibt, 12 ta’ Diċembru fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa minflok ir-Rużarju) se nagħmlu …