Showing: 21 - 40 of 124 RESULTS
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-14 sal-21 t’Awwissu 2022: Il-Ġimgħa tal-Festa

Il-Ħadd, 14 t’Awwissu:  Il-Griżma tal-Isqof – It-Tieni Grupp:  Fl-10.30am Quddiesa mmexxija minn Mons. Isqof Joseph Galea Curmi li fiha ser jagħti il-griżma tal-Isqof liż-żgħażagħ. (Grupp B – Kunjomom jibda bil H sa Z) IT-TNEJN, 15 T‘AWWISSU: L-GĦID ASSUNTA – Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fl-10am ibda l-Pellegrinaġġ tal-Muturi sal-Parroċċa ta’ Ħad Dingli. Din se tkun b’risq il-Hospice Malta.  IT-TLIETA, 16 T‘AWWISSU: INAWGURAZZJONI TAL-MANT: Fis-7pm Quddiesa mmexija minn Kan. Martin Borg. Wara ċ-ċelebrazzjoni …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-7 sal-14 t’Awwissu 2022

Il-ġabra illum hija waħda speċjali u tmur b’risq il-Parroċċa. Inkunu Ġenerużi. Il-Ħadd,  7 t’Awwissu: Jum is-Soċjetà Ċivili: Fl-10.30am Quddiesa bis-sehem tas-soċjetà Civili. Iqaddes Dun Noel Vassallo. Mit-8pm ‘il quddiem serata ta’ divertiment Bidu l-Festa  fil-Pjazza tal-Knisja. Inħeġġukom biex tieħdu sehem u tgħinnuna biex niffinanzjaw l-proġett tas-sagristija. It-Tnejn, 8 t’Awwissu:  Jum It-Tfal:  Fis-6.30pm purċissjoni ċelebrattiva għat-tfal mill-Oratorju li tgħaddi minn Triq San Pawl, għal Sir Harry Luke …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-31 ta’ Lulju sas-7 t’Awwissu 2022

Nhar it-Tlieta, 2 t’Awwissu ssiru l-provi gġas-sagrament tal-Griżma ta’ l-isqof għaż-żgħażagħ li se jersqu għal dan is-sagrament fil-5pm fil-Knisja Parrokkjali. Iż-żgħażagħ huma mistennija li jattendu. Erbgħa, 3 t’Awwissu ssir l-aħħar attivita’ tal-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, u wara issir il-quddiesa tas-7.00pm animata għat-tfal, fil-Knisja Parrokkjali. Infakkru lill-ġenituri li t-Tnejn 8 ta’ Awwissu se ssir ċelebrazzjoni …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-24 sal-31 ta’ Lulju 2022

Illum se ssir il-ġabra speċjali b’risq il-festa. Inkunu ġenerużi.   Nhar it-Tnejn 25 ta’ Lulju l-quddiesa tas-7pm se ssir fiċ-ċimiterju fl-okkazzjoni tat-tifkira tal-Madonna tal-Karmenu li għaliha huwa ddedikat iċ-ċimiterju. Fil-Knisja Parrokkjali ma jkunx hawn il-quddiesa tas-7pm. Nhar it-Tlieta 26 ta’ Lulju huwa s-60 anniversarju mill-mewt ta’ San Ġorġ Preca. Dakinhar il-Kappella ta’ Sidtna Marija tal-Midalja …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-17 sas-24 ta’ Lulju 2022

Nhar it-Tlieta, 19 ta’ Lulju, ssir l-laqgħa tal-Katekeżi għaż-żgħażagħ li se jiċċelebraw l-Griżma tal-Isqof. Il-Klassi ta’ Ms Rita se tkun fil-4.45pm u l-Klassi ta’ Ms Isabella tkun fis-5.45pm. Iż-żgħażagħ huma mistennija li jattendu.  Erbgħa, 20 ta’ Lulju jsir l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, u wara issir il-quddiesa tas-7.00pm animata għat-tfal, fil-Knisja taż-Żebbiegħ.  L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa se jkunu jiem tat-Tħejjija għall-Festa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-10 sas-17 ta’ Lulju 2022

Illum/ilbieraħ s-Sibt 9 ta’ Lulju, bdiet l-esperjenza ġewwa l-Albanija ta’ grupp mill-Parroċċa tagħna f’din is-sena speċjali taċ-ċentinarju. Nitolbu għalihom ħalli din l-esperjenza tħalli l-frott. Għada/illum il-Ħadd, 10 ta’ Lulju, fil-Bażilika ta’ San Pawl tar-Rabat, fis-6.00pm, Dun Sean Abela, se jiċċelebra l-quddiesa ta’ ringrazzjament għad-Don tas-saċerdozzju. Inħeġġukom biex nattednu u nitolbu miegħu.   Nhar it-Tlieta, 12 ta’ Lulju, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-3 sal-10 tal-Lulju 2022

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għalhekk issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Inkunu Ġenerużi. Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Lulju jibda jiltaqa’ l-KLABB SAJF FLIMKIEN, b’attivita’ fl-Oratorju mill-5pm sal-Quddiesa tas-7pm fil-Knisja Parrokkjali li tkun animata apposta għat-tfal. Il-Ħamis, 7 ta’ Lulju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Nhar Is-Sibt 9 ta’ Lulju, tibda l-esperjenza ġewwa l-Albanija ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-26 ta’ Ġunju sat-3 ta’ Lulju 2022

Il-Ġbir waqt il-quddiesa tal-lum se jmur b’risq il-Karitajiet li jagħmel il-Papa Franġisku. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. It-Tnejn, 27 ta’ Ġunju, Il-quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fejn iċ-Ċimiterju biex nitolbu għall-Ħutna li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.  It-Tlieta, 28 ta’ Ġunju, se ssir l-attivita’ speċjali biex inkomplu niġbru l-fondi b’risq il-Missjoni Dumnikana fl-Albanija li fiha se jmorru l-grupp ta’ voluntiera mill-parroċċa tagħna: …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mid-19 sas-26 ta’ Ġunju 2022

Illum niċċelebraw il-Festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù – Corpus Domini: Nirringrazzjaw lill-Mulej għat-tfal li ressqu biex jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina matul dawn il-jiem. Matul din il- ġimgħa, sal-festa tal-Qalb ta’ Ġesù, fil-parroċċa tagħna se nkunu qed nagħmlu Ġimgħa Ewkaristika: It-Tnejn 20, fis-6pm siegħa adorazzjoni fis-skiet u wara l-quddiesa tas-7pm ssir adorazzjoni animata. It-Tlieta 21, fis-6pm …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit- 12 sad-19 ta’ Ġunju 2022

It-Tnejn 13 ta’ Ġunju, Il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju fl-okkazzjoni tat-13 tax-xahar. Nkomplu nitolbu lil Madonna għall-paċi fid-dinja.  Matul din il-Ġimgħa d-dieħla niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina. Nhar it-Tnejn, 13 ta’ Ġunju jsiru l-provi għat-tfal: fl-4.30pm sal-5.pm – il-Klassi ta’ Ms Elinor, fil-5.15pm sas-5.45pm – il-klassi ta’ Ms Anthea u fis-6.00om sas-6.30pm – il-Klassi ta’ Ms Josephine.  Nhar il-Ħamis, 16 ta’ Ġunju ikollna servizz tal-qrar għall-ġenituri u …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-5 sat-12 ta’ Ġunju 2022

Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-Xahar għaldaqstant ssir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. It-Tlieta, 7 ta’ Ġunju, se ssir laqgħa tal-Kummissjoni Festa fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.  Avviżi oħra Infakkru li l-Ġimgħa d-dieħla (bejn it-13 u d-19 ta’ Ġunju) hija l-ġimgħa li fiha niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina. It-Tnejn, 13 ta’ Ġunju jsiru l-Provi għat-tfal filwaqt li il-Ħamis, 16 ikollna l-qrar għall-ġenituri u t-tfal tal-Ewwel Tqarbina, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mid-29 ta’ Mejju sal-5 ta’ Ġunju 2022

Il-Ġabra tal-lum se tmur b’risq il-Festa ta’ Santa Marija, inkunu ġenerużi. Matul din il-Ġimgħa nkomplu bin-Novena tal-Ispirtu s-Santu bi tħejjija għall-Festa tal-Pentekoste. Kuljum, wara il-quddiesa se nkunu qed nagħmlu ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija. Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qegħdin nkomplu nagħmlu ż-żjajjar u tberik tal-Familji: It-Tnejn, 30 ta’ Mejju: Triq San Pietru …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-22 sad-29 ta’ Mejju 2022

It-Tnejn 23 ta’ Mejju, l-Azzjoni Kattolika Nisa tagħmel l-Festa ta’ Santa Rita. Għall-Quddiesa ta’ filgħaxija nistiednu l-membri nisa tal-Azzjoni Kattolika u lil dawk li jisimhom Rita. Imbgaħad nhar l-Erbgħa 25 ta’ Mejju, l-Azzjoni Kattolika Nisa se tagħmel ħarġa li tinkludi quddiesa fil-kunvent tal-Agostinjani Fluerdesles. Min se jattendi, javża sa Tnejn lil ġej.    Matul din …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-15 sat-22 ta’ Mejju 2022

Infakkru li għada/llum Il-Ħadd 15 t’ Mejju hija l-ġurnata mondjali għall-Familja. Għaldastant il-Kummissjoni Familja se torganiza attivita’ – Mixja Flimkien – li għaliha qed nistiednu lil kulħadd. Tluq minn ħdejn il-Knisja fis-2.30pm u naslu l-oratorju għal 4pm fejn ikollna ħin ta’ rekreazzjoni flimkien.   Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qegħdin nkomplu nagħmlu ż-żjajjar u tberik tal-Familji: …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-8 sal-15 ta’ Mejju 2022

Illum qed infakkru Jum il-Karità. Bil-għajnuna tagħna, titkompla l-ħidma ma’ min jinsab fil-bżonn, għalhekk il-ġabra llum ser tkun b’riżq il-karità li ssir mill-Knisja f’Malta. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Matul  din il-ġimgħa inkomplu nħejju ruħna biex niċċelebraw l-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Sean Abela, li se tkun nhar is-Sibt li ġej . Ejjew nitolbu għalih u għal sħabu …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-1 sat-8 ta’ Mejju 2022

Għada/Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Matul ix-xahar ta’ Mejju se nkunu qed niċċelebraw l-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Sean Abela, li se tkun is-Sibt, 14 t’ Mejju. Għaldaqstant se nkunu qed nagħmlu jiem ta’ tħejjija biex bħala komunita’ nitolbu għal dawk li se jkunu ordnati saċerdoti ġodda u għal aktar …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-24 t’April sa l-1 ta’ Mejju 2022

Għada/llum niċċelebraw flimkien Festa Frawli – ċelebrazzjoni ta’ ferħ fil-komunità tagħna. Inħeġġu lil Kulħadd biex jgħin u jieħu sehem. Infakkru li l-fondi li jinġabru mmorru b’risq il-proġett tas-sagristija. Għada/llum niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina. Fl-4.00pm ssir siegħa adorazzjoni. Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qegħdin nkomplu nagħmlu ż-żjajjar u tberik tal-Familji: It-Tnejn, 25 t’ April: Ta’ Mrejnu, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-17 sal-24 t’April

Għada/Illum Fl-10.30am issir Quddiesa animata għat-tfal u wara tberik tal-Figolli u l-Bajd tal-Għid. Matul din il-ġimgħa niċċelebraw il-100 sena mill-miġja tal-vara ta’ Santa Marija. Inħeġġukom ħafna biex tieħdu sehem. Nhar il-Ħadd 24 t’April, niċċelebraw flimkien Festa Frawli – ċelebrazzjoni ta’ ferħ fil-komunità tagħna. Inħeġġu lil Kulħadd biex jgħin u jieħu sehem. Infakkru li l-fondi li …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-10 t’April sas-17 t’April

Matul din il-ġimgħa niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa – akbar ġimgħa fil-ħajja tan-Nisrani. Inħeġġukom biex tieħdu sehem għall-Liturġija fil-Knisja. għada/Illum 10 t’April:  ĦADD IL-PALM U C-ĊELEBRAZZJONI TAL-PASSJONI TAL-MULEJ : Fl-10.00am nagħmlu ċ-ċelebrazzjoni solenni tad-daħla ta’ Ġesu f’Ġerusalemm, bit- tberik taż-żebbuġ minn fejn il-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani, u wara tkompli l-quddiesa li fiha nfakkru l-Passjoni tal-Mulej. It-Tnejn,  11 t’April …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-3 sal-10 t’April 2022

It-Tnejn 4, it-Tlieta 5 u l-Ebgħa 6 se jsiru L-Eżerċizzi Spiritwali għaż-Żgħażagħ 16+ fit-7.45pm fil-Oratorju. Imexxi ir-riflessjoni l-Kappillan. Inħeġġu ħafna liż-żgħażagħ 16+ jattendu. Il-Ħamis 7 t’April, wara il-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina.  Il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se tibda fid-8.45am fl-Oratorju. Fil-għaxija, fis-7.30pm se ssir Ċelebrazzjoni Penitenzjali u Qrar, li għalih se jkollna konfessuri …