Showing: 21 - 40 of 139 RESULTS
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-24 ta’ Diċembru 2022 sal-1 ta’ Jannar 2023

Is-Sibt, 24 ta’ Diċembru – lejliet il-Milied – Ilejla fl-10.30pm tiftaħ il-Knisja Parrokkjali biex fil-11pm tibda l-velja tal-Lejl qaddis tal-Milied, bl-għanjiet tal-Milied, it-Talba tal-Uffiċċju tal-Qari u l-Prietka tat-Tfal. Fl-12am toħroġ l-quddiesa tal-Lejl Qaddis tal-Milied.  Il-Ħadd, 25 ta’ Diċembru – Jum il-Milied – Il-Quddiesa ikun bħal tal-Ħadd. Inħeġġu biex f’dan il-jum naħsbu f’dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Infakkarkom li bħala Parroċċa qed  nagħmlu kampanja ta’ karitá b’risq id-Dar tal-Providenza. Wieħed jista’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-18 sal-25 ta’ Diċembru 2022

Matul din il-Ġimgħa nkomplu bin-Novena tal-Milied fil-Knisja Parrokkjali: It-Tnejn, 19 ta’ Diċembru nistiednu għall-festin fl-Oratorju lit-tfal tat-Tielet u r-Raba’ sena tal-Katekeżi fil-5.30pm. Wara t-tfal jinġabru l-Knisja Parrokkjali flimkien mal-familji tagħhom għall-quddiesa tan-Novena fis-7pm. It-Tlieta, 20 ta’ Diċembru nistiednu għall-festin fl-Oratorju lit-tfal tal-Ħames u s-Sitt sena tal-Katekeżi fil-5.30pm. Wara t-tfal jinġabru l-Knisja Parrokkjali flimkien mal-familji tagħhom għall-quddiesa tan-Novena fis-7pm. L-Erbgħa, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-11-18 ta’ Diċembru 2022

Inħeġġu lill-professjonisti għall-mument ta’ riflessjoni nhar it-Tnejn,12 ta’ Diċembru, fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali.  It-Tlieta, 13 ta’ Diċembru l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fl-Oratorju fl-okkazzjoni tat-13 tax-xahar Din il-Ġimgħa nibdew bin-Novena tal-Milied; preparazzjoni ta’ disgħat’ ijiem qabel l-Festa tal-Milied: Il-Ħamis, 15 ta’ Diċembru – L-Ewwel Jum tan-Novena: Mistiedna speċjali t-tfal tal-year 1 u year 2 flimkien mal-familji tagħhom. Fis-5.30pm se jiltaqgħu fl-Oratorju għall-festin tal-Milied. Imbagħad jingħaqdu …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-4 sal-11 ta’ Diċembru 2022

Avviżi mill-4 sal-11 ta’ Diċembru 2022 Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Is-Sibt Biss: Illum fl-Oratorju se ssir Wine & Pizza ġewwa l-Oratorju bħala bidu ta’ preparamenti għall-Maratona Sports li ser tkun b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju. Min jixtieq jiġi l-marċ favur il-ħajja, għada/Illum il-Ħadd, ikellem lil Kappillan. Tluq minn fejn il-Knisja, fis-2pm. Inħeġġu lill-insara biex issemmgħu …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-28 ta’ Novembru sal-4 ta’ Diċembru 2022

Għada/Illum l-Ħadd ser issir fiera ġewwa ż-Żebbiegħ mis-1pm ‘il quddiem. It-Tnejn, 28 ta’ Novembru fl-4.30pm ssir l-quddiesa fiċ-ċimiterju. Fit-8.00pm issir Quddiesa bħala għeluq tal-Kors ta’ Kana fil-Knisja Parrokkjali tal-Manikata. It-Tlieta 29 ta’ Novembru wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn l-provi tal-Kor. Nhar l-Erbgħa 30 ta’ Novembru se ssir laqgħa importanti għall-ġenituri tal-adoloxxenti tal-Griżma 2023. Din …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-20 sas-27 ta’ Novembru 2022

It-Tnejn, 21 ta’ Novembru fl-4.30pm ssir l-quddiesa fiċ-ċimiterju. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hemm l-provi tal-Kor u fit-8.00pm jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju. It-Tlieta 22 ta’ Novembru issir il-laqgħa tal-Abbatini fil-5.30pm fl-Oratorju u wara jattendu għall-Quddiesa tas-7pm. Il-Ħamis, 24 ta’ Novembru, fid-9am l-Azzjoni Kattolika qed torganizza pellegrinaġġ għaċ-Ċimiterju li jintemm b’Quddiesa fejn nitolbu għal mejtin …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-30 t’Ottubru sas-6 ta’ Novembru 2022

Issa li beda x-xogħol, nixtiequ li l-ġabra tal-lum tmur b’risq il-proġett tas-Sagristija. Inkunu Ġenerużi.  It-Tnejn, 31 t’Ottubru – lejliet il-festa tal-Qaddisin Kollha –  qegħdin nistiednu t-tfal biex jilbsu ta’ xi qaddis/a għall-quddiesa tas-7pm, fil-Knisja Parrokkjali. Wara il-Quddiesa tas-7pm jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi u fit-8.00pm jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju. It-Tlieta, 1 ta’ Novembru, niċċelebraw il-festa tal-Qaddisin Kollha, b’quddiesa animata mill-kor tal-Parroċċa u bis-sehem tal-abbatini. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-23 sas 30 t’Ottubru 2022

Jum il-Missjoni – Il-ġbir kollu li se jsir matul il-quddies tal-weekend li ġej se jmur b’risq il-Missjoni. Inkunu Ġenerużi. Matul din il-Ġimgħa, se nerġgħu nibdew ż-żjajjar u tberik tal-Familji: It-Tnejn, 24 t’Ottubru: Ras il-Ġebel u Ġnien Dwieli. It-Tnejn, 24 t’Ottubru jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi wara l-quddiesa tas-7pm.  It-Tnejn ukoll, fit-8.00pm, jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju. It-Tlieta, 25 t’Ottubru ssir l-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju u wara jkompli bil-quddiesa tas-7pm. Il-Ħamis, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-16 sat-23 t’Ottubru 2022

It-Tnejn, 17 t’Ottubru nkomplu bit-tberik u żjajjar lill-Familji fi triq il-Faħħar l-Aħmar (minn Temi Zammit sa Ġnien Dwieli). Nixtieq li waqt it-Tberik, min ikun id-dar, jiltaqa’ magħna s-saċerdoti. It-Tnejn, jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju fit-8.00pm. Il-Ħamis, 20 t’Ottubru tibda l-Katekeżi tat-tfal fl-Oratorju. It-tfal li huma fl-ewwel sena fl-4.45pm sal-5.30pm. Dawk li huma fit-tieni sena fil-Klassi ta’ Ms Josephine mill-4.30pm sal-5.30pm. Dawk li huma ma’ Ms Elinor …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mid-9 sas 16 t’Ottubru 2022

Matul din il-Ġimgħa, se nerġgħu nibdew ż-żjajjar u tberik tal-Familji: It-Tnejn, 10 t’Ottubru: L-Imqaddes (mill-Fuħħar l-Aħmar sa Trump) u Prof.Trump. Il-Ħamis, 13 t’Ottubru: L-Imqaddes (minn Saqwi sa Skorba) Skorba, Saqwi. It-Tnejn, 10 t’Ottubru se jerġa’ jibda jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi wara l-quddiesa tas-7pm.  It-Tnejn, fit-8.00pm, jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju.  Il-Ħamis, 13 t’Ottubru l-quddiesa tas-7pm ssir l-Oratorju fl-Okkazzjoni tat-13 tax-xahar. Is-Sibt, 15 t’Ottubru filgħodu se …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-2 sad-9 t’Ottubru 2022

Illum l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali. Infakkru li għada/llum l-Ħadd, 2 t’Ottubru, niċċelebraw il-Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Wara il-Quddiesa tal-5:00pm issir il-purċissjoni bil-Madonna tal-Fatima li ser tgħaddi min triq Dun Oraz Vella, Triq Vitale, Triq San Pawl, Triq Santa Marija u Triq Fisher. It-Tnejn, 3 t’Ottubru se jibda il-Kors ta’ Kana fl-Oratorju fit-8.00pm. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mil-11 ta’ Settembru sat-18 ta’ Settembru 2022

Nhar It-Tlieta 13 ta’ Settembru, ser issir laqgħa għall-abbatini fil-5:30pm fl-Oratorju. It-Tlieta, l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju u mhux fil Knisja fl-okkazzjoni tat-13 tax-xahar. Il-Ġimgħa 16 ta’ Settembru, ŻAK l-Imġarr ser jorganiżżaw ‘Lejla Oratorju’. L-attività tibda b’quddiesa tas-7pm fil-Knisja u wara niltaqgħu l-oratorju. Għal din l-attività huma mistiedna ż-żgħażagħ flimkien mal-familji tagħhom. Jekk għad hemm …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-28 t’Awwissu sal-4 ta’ Settembru 2022

It-Tnejn 29, it-Tlieta 30 ta’ Awwissu u l-Ħamis 1 ta’ Settembru se jsiru r-reġistrazzjonijiet tat-tfal li se jiġu l-Oratorju għall-Katekeżi minn Ottubru li ġej għal min se jibda jiġi l-ewwel darba, fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri. Minn isib xi diffikulta jkellem lill-Kappillan. Dawk it-tfal li ġa kienu jattendu l-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra, jistgħu japplikaw onlajn. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-21 sat-28 t’Awwissu 2022 – Jum il-Festa

Il-Ġbir Illum hija waħda speċjali u tmur b’risq il-Parroċċa. Inkunu Ġenerużi. Il-Ħadd,  21  t’Awwissu: Jum Il-Festa:  Fid-9am Quddiesa kantata solenni preseduta mill-Eċċ. Tiegħu Mons George Frendo, Arċisqof Emeritu Ta’ Tirana-Durrës fl-Albanija. Fil-11am ssir Quddiesa letta u  fl-12pm Talba tal-Angelus fejn il-Madonna fil-ġenb tal-knisja fejn isir l-offerta għall-irfigħ tal-Vara. Fis-6pm Quddiesa bit-Tieni Għasar u wara tibda ħierġa l-Purċissjoni bl-istatwa devota ta’ Santa Marija li tgħaddi minn Triq …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-14 sal-21 t’Awwissu 2022: Il-Ġimgħa tal-Festa

Il-Ħadd, 14 t’Awwissu:  Il-Griżma tal-Isqof – It-Tieni Grupp:  Fl-10.30am Quddiesa mmexxija minn Mons. Isqof Joseph Galea Curmi li fiha ser jagħti il-griżma tal-Isqof liż-żgħażagħ. (Grupp B – Kunjomom jibda bil H sa Z) IT-TNEJN, 15 T‘AWWISSU: L-GĦID ASSUNTA – Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fl-10am ibda l-Pellegrinaġġ tal-Muturi sal-Parroċċa ta’ Ħad Dingli. Din se tkun b’risq il-Hospice Malta.  IT-TLIETA, 16 T‘AWWISSU: INAWGURAZZJONI TAL-MANT: Fis-7pm Quddiesa mmexija minn Kan. Martin Borg. Wara ċ-ċelebrazzjoni …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-7 sal-14 t’Awwissu 2022

Il-ġabra illum hija waħda speċjali u tmur b’risq il-Parroċċa. Inkunu Ġenerużi. Il-Ħadd,  7 t’Awwissu: Jum is-Soċjetà Ċivili: Fl-10.30am Quddiesa bis-sehem tas-soċjetà Civili. Iqaddes Dun Noel Vassallo. Mit-8pm ‘il quddiem serata ta’ divertiment Bidu l-Festa  fil-Pjazza tal-Knisja. Inħeġġukom biex tieħdu sehem u tgħinnuna biex niffinanzjaw l-proġett tas-sagristija. It-Tnejn, 8 t’Awwissu:  Jum It-Tfal:  Fis-6.30pm purċissjoni ċelebrattiva għat-tfal mill-Oratorju li tgħaddi minn Triq San Pawl, għal Sir Harry Luke …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-31 ta’ Lulju sas-7 t’Awwissu 2022

Nhar it-Tlieta, 2 t’Awwissu ssiru l-provi gġas-sagrament tal-Griżma ta’ l-isqof għaż-żgħażagħ li se jersqu għal dan is-sagrament fil-5pm fil-Knisja Parrokkjali. Iż-żgħażagħ huma mistennija li jattendu. Erbgħa, 3 t’Awwissu ssir l-aħħar attivita’ tal-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, u wara issir il-quddiesa tas-7.00pm animata għat-tfal, fil-Knisja Parrokkjali. Infakkru lill-ġenituri li t-Tnejn 8 ta’ Awwissu se ssir ċelebrazzjoni …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-24 sal-31 ta’ Lulju 2022

Illum se ssir il-ġabra speċjali b’risq il-festa. Inkunu ġenerużi.   Nhar it-Tnejn 25 ta’ Lulju l-quddiesa tas-7pm se ssir fiċ-ċimiterju fl-okkazzjoni tat-tifkira tal-Madonna tal-Karmenu li għaliha huwa ddedikat iċ-ċimiterju. Fil-Knisja Parrokkjali ma jkunx hawn il-quddiesa tas-7pm. Nhar it-Tlieta 26 ta’ Lulju huwa s-60 anniversarju mill-mewt ta’ San Ġorġ Preca. Dakinhar il-Kappella ta’ Sidtna Marija tal-Midalja …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-17 sas-24 ta’ Lulju 2022

Nhar it-Tlieta, 19 ta’ Lulju, ssir l-laqgħa tal-Katekeżi għaż-żgħażagħ li se jiċċelebraw l-Griżma tal-Isqof. Il-Klassi ta’ Ms Rita se tkun fil-4.45pm u l-Klassi ta’ Ms Isabella tkun fis-5.45pm. Iż-żgħażagħ huma mistennija li jattendu.  Erbgħa, 20 ta’ Lulju jsir l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, u wara issir il-quddiesa tas-7.00pm animata għat-tfal, fil-Knisja taż-Żebbiegħ.  L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa se jkunu jiem tat-Tħejjija għall-Festa …