Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
Uncategorised

Avviżi mil-25 ta’ Settembru sat-2 t’Ottubru 2022

Matul din il-ġimgħa se nkunu qed nagħmlu ż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa tagħna: Data Post It-Tnejn, 26 ta’ Settembru Ta’ Mrejnu It-Tlieta, 27 ta’ Settembru Fil-Knisja taż-Żebbiegħ l-Erbgħa, 28 ta’ Settembru Bingemma Il-Ħamis, 29 ta’ Settembru Ground tal-Football Il-Ġimgħa, 30 ta’ Settembru Is-Santi Il-Quddiesa tkun fis-7.00pm u wara jkun hemm ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija. Infakkru li …

Uncategorised

Avviżi mill-18 sal- 25 ta’ Settembru 2022

Nhar l-Erbgħa 21 ta’ Settembru Festa Pubblika l-Uffiċċju Parrokkjali mhux ser jkun miftuħ. Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru ser jkun miftuħ. Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru l-grupp tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa se jorganizzaw ġurnata għal Għawdex, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tluq fis-7.30am minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jattendi jkellem lil membri tal-Azzjoni Kattolika. Jekk għad hemm min …

Uncategorised

Avviżi – Mill-14 sat-21 ta’Novembru 2021

Għada/llum għall-quddiesa tal-10.30am nistiednu lit-tfal kollha li qegħdin fil year 1 u year 2 biex flimkien niċċelebraw il-festa ta’ San Martin. It-Tnejn 15 ta’ Novembru, Fl-okkazzjoni tat-tlettax tax-xhar, fis-6:30 ser issir ir-Rużarju u fis-7.00pm issir il-quddiesa. Din id-Darba ser issir fil-Knisja Parrokkjali u mhux fl-Oratorju.  It-Tnejn ikompli l-kors ta’ Kana fl-Oratorju, fit-7.45 pm. It-Tlieta 16 ta’ Novembru se ssir il-laqgħa …