Showing: 1 - 9 of 9 RESULTS
Uncategorised

Avviżi mit- 19 ta’ Marzu sal-26 ta’ Marzu 2023

Għada/Illum ser issir Mixja b’Riflessjoni tluq fis 2pm minn fejn il-Knisjanistiednu b’mod speċjali l-grupp tal-koppji żgħar. It-Tnejn 20 ta’ Marzu Lectio Divina reflessjoni fuq il-Kelma t’Alla fis 6.25pm, fil-Knisja Parrokkjali. Wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid. It-Tlieta 21 ta’ Marzu, fil-5.30pm jiltaqgħu l-Abbatini fl-Oratorju. Nhar Il-Ħamis 23 ta’ Marzu, fid-9.00am l-Azzjoni …

Uncategorised

Avviżi mit- 12 ta’ Marzu sal-19 ta’ Marzu 2023

Għada/Illum ser issir Mixja b’Riflessjoni tluq fis 2pm minn fejn il-Knisjanistiednu b’mod speċjali l-grupp tal-koppji żgħar. Mit-Tnejn 13 sal-Ġimgħa 17 ta’ Marzu eżerċizzi għal miżżewġin fis-6:25pm fil-Knisja Parrokkjali Immexxi Patri Etienne Gilson ofm conv. It-Tnejn wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid. Nhar l-Erbgħa 15 ta’ Marzu fit 3.00pm laqgħa għal-anzjani fl-oratorju. …

Uncategorised

Avviżi mis-13 sat-20 ta’ Novembru 2022

It-Tnejn, 14 ta’ Novembru fl-4.30 ssir l-quddiesa fiċ-ċimiterju. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hemm l-provi tal-Kor u fit-8.00pm jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju. Il-Ħamis, 10 ta’ Novembru, fid-9am ssir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fl-Oratorju. Nhar il-Ħamis, 17 u  il-Ġimgħa, 18 ta’ Novembru se ssir l-Assemblea Djoċesana ta’ din is-sena u li se nkomplu l-mixja tagħna bħala Knisja fejn se nkunu qed niffukaw fuq l-attitudnijiet …

Uncategorised

Avviżi mis-6 sat-13 ta’ Novembru 2022

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għal daqstant se ssir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa.  Illum il-Ħadd, 6 ta’ Novembru jsir it-tberik taċ-Ċimiterju. Fl-4:30pm jintalab ir-rużarju u fil-5pm se tiġi ċċelebrata l-quddies. Wara se jkun hemm it- Tberik taċ-Ċimiterju. Il-Quddiesa tal-5pm fil-Knisja ma ssirx. F’każ ta’ maltemp isir kollox fil-Knisja.  Matul din il-Ġimgħa, se nkomplu nżuru u nbierku l-familji, Għada t–Tnejn, 7 ta’ …

Uncategorised

Avviżi mil-25 ta’ Settembru sat-2 t’Ottubru 2022

Matul din il-ġimgħa se nkunu qed nagħmlu ż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa tagħna: Data Post It-Tnejn, 26 ta’ Settembru Ta’ Mrejnu It-Tlieta, 27 ta’ Settembru Fil-Knisja taż-Żebbiegħ l-Erbgħa, 28 ta’ Settembru Bingemma Il-Ħamis, 29 ta’ Settembru Ground tal-Football Il-Ġimgħa, 30 ta’ Settembru Is-Santi Il-Quddiesa tkun fis-7.00pm u wara jkun hemm ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija. Infakkru li …

Uncategorised

Avviżi mill-18 sal- 25 ta’ Settembru 2022

Nhar l-Erbgħa 21 ta’ Settembru Festa Pubblika l-Uffiċċju Parrokkjali mhux ser jkun miftuħ. Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru ser jkun miftuħ. Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru l-grupp tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa se jorganizzaw ġurnata għal Għawdex, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tluq fis-7.30am minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jattendi jkellem lil membri tal-Azzjoni Kattolika. Jekk għad hemm min …

Uncategorised

Avviżi – Mill-14 sat-21 ta’Novembru 2021

Għada/llum għall-quddiesa tal-10.30am nistiednu lit-tfal kollha li qegħdin fil year 1 u year 2 biex flimkien niċċelebraw il-festa ta’ San Martin. It-Tnejn 15 ta’ Novembru, Fl-okkazzjoni tat-tlettax tax-xhar, fis-6:30 ser issir ir-Rużarju u fis-7.00pm issir il-quddiesa. Din id-Darba ser issir fil-Knisja Parrokkjali u mhux fl-Oratorju.  It-Tnejn ikompli l-kors ta’ Kana fl-Oratorju, fit-7.45 pm. It-Tlieta 16 ta’ Novembru se ssir il-laqgħa …