Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Uncategorised

Avviżi – Mill-14 sat-21 ta’Novembru 2021

Għada/llum għall-quddiesa tal-10.30am nistiednu lit-tfal kollha li qegħdin fil year 1 u year 2 biex flimkien niċċelebraw il-festa ta’ San Martin. It-Tnejn 15 ta’ Novembru, Fl-okkazzjoni tat-tlettax tax-xhar, fis-6:30 ser issir ir-Rużarju u fis-7.00pm issir il-quddiesa. Din id-Darba ser issir fil-Knisja Parrokkjali u mhux fl-Oratorju.  It-Tnejn ikompli l-kors ta’ Kana fl-Oratorju, fit-7.45 pm. It-Tlieta 16 ta’ Novembru se ssir il-laqgħa …