Uncategorised

110 of 203 items

Avviżi – Il-Ħadd 6 ta’ Settembru 2020

by admin

Infakkrukom fil-ħinijiet tal-Quddies fil-w’ends ta’ Settembru: Is-Sibt filgħaxija il-quddies se jibda jsir fis-7.00pm u fit-8.00pm. il-Ħadd il-quddiesa ta’ Filgħaxija se tibda tkun fil-5.00pm. Il-quddies kollu tal-ħin se jsir fil-Knisja. Infakkrukom li tridu ssegwu r-regoli kollha ta’ miżura kontra it-tixrid tal-mard tal-imxija, fil-knisja kulħadd jilbes maskla jew visor. Nirrispettaw id-distanzi u noqgħdu bil-qiegħda biss fuq it-tabela […]

Avviżi – Il-Ħadd 30 t’ Awwissu 2020

by admin

Ngħidu Grazzi lil dawk kollha li taw sehemhom biex din is-sena stajna niċċelebraw festa oħra lil Santa Marija. Grazzi ukoll mill-qalb tal-ġabra speċjali b’risq il-festa li kienet ta’ €1,608. fil-Ġabra speċjali li għamilna fil- tal-15 t’Awwissu ilħaqna s-somma ta’ €855. Grazzi mill-qalb. Grazzi ukoll lil dawk kollha li taw sehemhom biex għal din is-sena ukoll […]

Avviżi – Il-Ħadd 23 t’ Awwissu 2020

by admin

Matul dan il-weekend,  niċċelebraw il-Festa ta’ Santa Marija fil-parroċċa tagħna. Għaldaqstant, Għada/Illum il-Ħadd 23 t’Awwissu fis-7.00pm nagħmlu l-Quddiesa tal-Festa u wara velja ta’ Talb Quddiem Santa Marija. Huwa importanti ħafna li jekk se tattendi trid issegwi r-regoli kollha ta’ miżura kontra it-tixrid tal-mard tal-imxija u nimxu kif immexxuna l-ushers.   Il-Ħamis, 27 t’Awwissu, Wara il-Quddiesa […]

Avviżi – Il-Ħadd 16 t’ Awwissu 2020

by admin

Matul din il-ġimgħa, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija nkomplunagħmlu ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija, bħala parti mit-Tħejjija (Kwindiċina) għall-Festa ta’ Santa Marija fil-parroċċa tagħna. It-Tnejn, 17 t’Awwissu, fuq iz-Zuntier se nagħmlu quddiesa għat-tfal fis-7.00pm. Mistiedna speċjali dawk li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Nhar it-Tlieta, 18 u l-Erbgħa 19 t’Awwissu, se noffru riflessjonijiet u diskussjonijiet fuq […]

Avviżi – Il-Ħadd 9 t’ Awwissu 2020

by admin

Matul il-jiem li ġejjin, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija nagħmlu ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija, bħala parti mit-Tħejjija (Kwindiċina) għall-Festa ta’ Santa Marija. Stediena: Tajjeb li fil-familji tagħna jinġabru biex jitolbu flimkien bħala familja fid-dar, biex b’hekk niċċelebraw b’mod spiritwali l-festa ta’ Santa Marija.   Nhar it-Tlieta, 11 u l-Erbgħa 12 t’Awwissu, se noffru […]

Avviżi – Il-Ħadd 2 t’ Awwissu 2020

by admin

Mill-ġdid, din il-Ġimgħa hija waħda speċjali għax se niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina lil madwar 60 Tifel/Tifla mill-Parroċċa tagħna. It-Tnejn, 3 t’Awwissu, fil-5.30pm se ssir il-prova lit-tfal tal-Klassi ta’ Ms. Joan fil-Knisja Parrokkjali. Wara il-quddiesa ta’ filgħaxija jiltaqa’ l-kor Parrokkjali. L-Erbgħa, 5 t’Awwissu, fil-5.30pm se ssir il-prova lit-tfal tal-Klassi ta’ Ms. Anthea fil-Knisja Parrokkjali Parrokkjali. Il-Ħamis, 6 […]

Avviżi – Il-Ħadd 19 ta’ Lulju 2020

by admin

It-Tnejn, 20 ta’ Lulju fil-5.00pm se ssir laqgħa għat-tfal tal-Klassi ta’ Ms Anthea u li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali.  Fis-7.00pm nagħmlu l-Festa tal-Madonna tal-Karmelu fiċ-Ċimiterju tal-Parroċċa. Wara l-Quddiesa ssir it-tberik tal-Oqbra. Infakkarkom li ma ssirx il-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali. It-Tlieta, 21 ta; Lulju, fil-5.00pm se jsir il-Qrar taż-żgħażagħ li se jiċċelebraw il-Griżma tal-Isqof, […]

Avviżi – Il-Ħadd 12 ta’ Lulju 2020

by admin

It-Tnejn, 13 ta’ Lulju jerġa’ jibda jiltaqa’ l-kor bi tħejjija għall-festa ta’ Santa Marija. L-Erbgħa, 15 ta’ Lulju se jsir il-qrar għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-5.00pm, fil-Knisja Parrokkjali. Fis-7.00pm Quddiesa u wara attività għat-tfal fuq iz-Zuntier.   Il-Ħamis,16 ta’ Lulju, ssir laqgħa ONLINE għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li huma fil-klassi ta’ Ms Joan, fl-4.30pm. Il-Ħamis, qabel il-Quddiesa […]

Avviżi – Il-Ħadd 28 ta’ Ġunju 2020

by admin

Għada/Ilum il-Ħadd, Mons. Arċisqof se jkun qiegħed jikkonsagra u jbierek iż-Żjut Imqaddsa. Nitolbu lil Mulej ikabbar fina s-sens ta’ komunità.   It-Tnejn, 29 ta’ Ġunju, niċċelebraw il-Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Il-Knisja f’Malta tifraħ u tirringrazzja lil Alla għall-ordinazzjoni ta’ għaxar saċerdoti ġodda. Tista’ sseġwu l-Ordinazzjoni fuq  TVM2 jew Knisja.mt u Newsbook.com.mt. F’dawn l-ġranet aħna […]

Avviżi – Il-Ħadd 21 ta’ Ġunju 2020

by admin

Nerġgħu nfakkarkom fil-ħinijiet tal-Quddies għall-Ħadd, wara li evalwajna l-ewwel w’end: 5.30am, 7.00am, 9.00am,  10.30am u 7.00pm. Matul l-Ġimgħa l-ħinijiet baqgħu l-istess. Is-Sibt il-quddies se jkun fis-6.00pm u fis-7.00pm. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ isir il-Quddies tal-Ħadd fis-7.30am u fil-11.30am. Dawn il-ħinijiet jibqgħu fis-seħħ sa kemm niġu għan-normalità.  Nħeġġukom biex tikkoperaw magħna biex inkunu nistgħu niċċelebraw l-Quddiesa. Inżommu r-regoli […]