Uncategorised

110 of 169 items

Avviżi – mill-Ħadd 13 sal-20 t’Ottubru 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 14Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Toroq Melissa, Sebħ u Misq.   L-lezzjonijiet tal-Kitarra se jibdew isiru nhar ta’ Tnejn u mhux nhar ta’ Tlieta fil-5.30pm, fl-Oratorju.   Fis-7:00pm ssir iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika Marjana fl-Oratorju fis-7.00pm. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ma ssirx fil-Knisja Parrokkjali. L-Erbgħa 16 Laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju fit-3.00pm Il-Ġimgħa 18 It-Tqarbin tal-Morda, it-tieni Grupp Is-Sibt 19 […]

Avviżi – mill-Ħadd 6 sat-13 t’Ottubru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 6 Niċċelebraw l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5.00pm joħroġ pellegrinaġġ mill-Knisja Parrokkjali sal-Oratorju fejn issir quddiesa. It-Tnejn 7 Se jibdew iż-Żjajjar tal-Familji fi triq iż-Żebbiegħ u Klin . Fit-7:45pm laqgħa tal-Kummissjoni Festa Esterna, fl-Uffiċċju Parrokkjali. It-Tlieta 8 Se jkomplu l-lezzjonijiet tal-Kitarra għat-tfal 5.30pm fl-Oratorju. L-Erbgħa 9 Jibdew il-Laqgħat tal-Azzjoni Kattolika Nisa b’quddiesa fil-Parroċċa tal-Manikata. Aktar informazzjoni […]

Avviżi – mill-Ħadd 29 ta’ Settembru sas-6 t’Ottubru 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 30 Inkomplu biż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa. Nhar it-Tnejn ssir quddiesa f’Binġemma, it-Tlieta fil-Knisja taż-Żebbiegħ, il-Ħamis fejn il-Ground tal-Football u nhar il-Ġimgħa, Is-Santi. Il-Quddiesa tkun fis-7.00pm u wara nitolbu ir-Rużarju Quddiem Ġesù Ewkaristija. Inħeġġu lil Kulħadd biex jieħu sehem b’mod speċjali lir-residenti taż-żona. Infakkru li l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx. L-Erbgħa 2 Niċċelebraw Il-Festa […]

Avviżi – mill-Ħadd 22 sad-29 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ġimgħa 27 Jibdew iż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa. Nhar il-Ġimgħa ssir quddiesa f’Ta’ Mrejnu fis-7.00pm u wara nitolbu ir-Rużarju Quddiem Ġesù Ewkaristija. Inħeġġu lil Kulħadd biex jieħu sehem b’mod speċjali lir-residenti taż-żona. Infakkru li l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx. Is-Sibt 28 Filgħodu (9.00am) se jsir il-ħasil tal-Oratorju. Inħeġġu ħafna biex wieħed jiġi jagħti daqqa t’id. […]

Avviżi – mill-Ħadd 15 sat-22 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

Mit-Tnejn 16 sal-Ħamis 19Se jkun organiozzat il-Live-in taż-Żgħażagħ fil-Mellieħa.   Il-Ħamis 19 Għal dawk li ma laħħqux ġew jirreġistraw lit-Tfal għall-Katekeżi se jkollhom l-opportunità li jagħmlu dan fl-Oratorju mill-4.30pm sas 7.00pm. Dawk l-Ġenituri li se jiktbu lil Uliedhom għall-ewwel darba jridu jkunu preżenti t-Tnejn li huma.    Il-Ġimgħa 20Tqarbin tal-Morda t-Tieni Grupp Is-Sibt 21 Fil-Quddiesa […]

Avviżi – mill-Ħadd 8 sal-15 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħamis 12 Se ssir il-laqgħa Ewkaristika Marjana fis-7.00pm fl-Oratorju. Il-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja ma ssirx. Il-Ġimgħa 13Grupp tal-Anzjani u tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa se jorganizzaw ġurnata għal Għawdex, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tluq fis-7.30am minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jattendi jkellem lil Marija Camilleri tal-Azzjoni Kattolika. Is-Sibt 14L-Adorazzjoni għall-Qdusija tal-Kleru se ssir fil-Knisja taż-Żebbiegħ. Tibda fid-9.00pm […]

Avviżi – mill-Ħadd 1 sat-8 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

Mit-Tnejn 2 sal-Erbgħa 4 Ir-reġistrazzjoni għat-tfal li se jattendu d-Duttrina fil-parroċċa tagħna mill-4.30pm sas-6.oopm fl-Oratorju. Dawk l-Ġenituri li se jiktbu lil Uliedhom għall-ewwel darba jridu jkunu preżenti it-Tnejn li huma.    Il-Ġimgħa 6 Filgħodu jsirTqarbin tal-Morda l-1 grupp.   Se ssir taħdita interessanti għal kulħadd dwar l-pittura ta’ San Ġorġ Preca, impittra minn Giovanni Gasparo, […]

Avviżi – mill-Ħadd 25 t’Awwissu sal-1 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 26 Fl-4.00pm laqgħa għall-Katekisti fl-Oratorju.   Il-Ħamis 29Ħarġa għall-abbatini u l-familja tagħhom. Niltaqgħu l-pjazza fid-9.15 am u niġu lura ghat-3.30pm.  Il-Lezzjonijiet tal-Kitarra għal nhar il-Ħamis biss se jsiru fil-5.30pm fl-Oratorju.   Il-Ġimgħa 30 Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ, fil-5.00pm.   Avviżi oħra Nixtiequ nfakkru li r-reġistrazzjoni għat-tfal li se jattendu d-Duttrina fil-parroċċa tagħna se ssir min-nhar […]

Avviżi – mill-Ħadd 19 sal-25 t’Awwissu 2019

by Dun George Schembri

Is-Sibt/ il-Ħadd Inkomplu niċċelebraw flimkien il-festa ta’ Santa Marija: Għada/Illum Fis-6:00pm Quddiesa bit-Tieni Għasar minn Patri Karm Borg mssp u fis-7:00pm Tibda ħierġa l-Purċissjoni bl-istatwa devota ta’ Santa Marija.   It-Tnejn 19 l-Uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq.   Il-Ħamis 22 Jaħbat il-50 sena mill-mewt ta’ Mons. Edgar Salomone. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija tkun b’suffraġju għar-Ruħu.   […]

Avviżi – mill-Ħadd 11 sal-18 t’Awwissu 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd, 11 t’Awwissu Fit-8.00pm Lejla Storika permezz ta’ Teatru Grieg fuq iz-Zuntier li tfakkar parti mill-ġrajja tal-parroċċa tagħna. Inħeġġu ħafna biex niġu u nieħdu sehem f’din il-lejla storika: ġibu magħkom it-tfal biex inrawwmu fihom sens ta’ apprezzament li dak li l-parroċċa tagħna għaddiet minnu. It-Tnejn, 12 t’Awwissu Niċċelebraw Jum iż-Żgħażagħ fil-Quddiesa tas-7:00pm li se tkun […]