Uncategorised

110 of 213 items

Avviżi – Il-Ħadd 29 ta’ Novembru 2020

by admin

Għada/Illum, Il-Ħadd 29 ta’ Novembru, ħdejn il-binja tal-Kunsill Lokali se jiġu mfakkra l-vittmi tal-Gwerra, wara l-quddiesa  tal-10.30am. Il-quddiesa tal-10.30 se tkun animanta għat-tfal. Inħeġġu lill-familji jinġabru l-Knisja. Dejjem insegwu l-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixrid tal‑imxija tal‑covid‑19. Il-ġbir f’dan il-weekend qed immur b’risq il-Missjoni fl-Art Imqaddsa It-Tnejn 30 ta’ Novembru se ssir laqgħa għall-Katekisti li jgħallmu […]

Avviżi – Il-Ħadd 22 ta’ Novembru 2020

by admin

Illum fl-okkazzjoni tal-festa ta’ Kristu Sultan se ssir ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re’ fil-Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid, fil-5.00pm u li tistgħu sseġwuha live fuq il-Facebook page jew Youtube tal-Knisja f’Malta. It-Tnejn 23 ta’ Novembru fis-6.00pm se nagħmlu laqgħa għall-abbatini kollha, fil-Knisja Parrokkjali. Nhar l-Erbgħa fil-quddiesa tas-7.00pm se jsir it-tesserament tan-nisa tal–Azzjoni Kattolika. Filgħaxija […]

Avviżi – Il-Ħadd, 15 ta’ Novembru 2020

by admin

Nhar l-Erbgħa ssir l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fid-9.00am u filgħaxija jitkompla l-Kors ta’ Kana, fit-7:45pm fl-Oratorju. Nhar il-Ħamis, wara il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-adorazzjoni tal-Ħamis u wara nagħmlu l-laqgħa tal-Kelma t’Alla, fil-Knisja. Jekk Alla jrid nhar il-Ħadd, 22 ta’ Novembru li ġej niċċelebraw il-festa ta’ Kristu Sultan. Fil-għaxija se ssir ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re’ se […]

Avviżi – Il-Ħadd 8 ta’ Novembru 2020

by admin

Nhar l-Erbgħa ssir l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fid-9.00am u filgħaxija jitkompla l-Kors ta’ Kana, fit-7:45pm fl-Oratorju. Filgħaxija l-uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq. Nhar il-Ħamis, wara il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-adorazzjoni tal-Ħamis. Wara l-Quddiesa mhux se nagħmlu l-laqgħa tal-Kelma t’Alla, fil-Knisja. Kif tistgħu taraw, din il-Ġimgħa tqiegħed f’ postu il-mużajk ta’ Santa Marija fil-Fronte Spizio tal-Knisja […]

Avviżi – Il-Ħadd 1 ta’ Novembru 2020

by admin

Il-Ħadd li ġej niċċelebraw is-solennità tal-Qaddisin Kollha. Tajjeb li niftakru li aħna msejjħin għall-qdusija. It-Tnejn, 2 ta’ Novembru, l-Għid tal-Imwiet, il-Quddies ikun fis-6.30am, fis-7.00am, fis-7.30am u fis-7.00pm li tkun quddiesa b’suffraġju għall-ħutna l-Mejtin kollha tal-parroċċa tagħna. Iċ-Ċimiterju jkun miftuħ,  nitolbukom biex meta tmorru ċ-ċimiterju żżommu ambjent ta’ ġabra u l-post naddif. Nhar it-Tlieta, 3 ta’ […]

Avviżi – Il-Ħadd 25 t’ Ottubru 2020

by admin

Infakkrukom li minn għadda/llum nibdew bil-ħin tax-Xitwa. Il-Quddies fil-Knisja Parrokkjali jibqa’ kif  inhu. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ il-Quddies ta’ kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa jibdew ikunu fis-6.00pm. Infakkrukom li matul ix-xahar kollu t’Ottubru, qed jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat u wara tingħata l-barka fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa). Nhar l-Erbgħa issir laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fid-9.00am fl-Oratorju u […]

Avviżi – Il-Ħadd 18 t’ Ottubru 2020

by admin

Illum qed niċċelebraw l-Ġurnata Missjunarja  – tajjeb li nżommu f’talbna lill-Knisja Missjunarja biex tkompli tagħmel l-ġid u xxandar il-Kelma ta’ Alla. https://www.youtube.com/watch?v=cb0-Sk41FIo Infakkrukom fl-envelopes li rċievejtu d-dar. Ibatu l-offerti tagħkom lill-Uffiċċju Missjunarju jew ġibuhom il-Knisja u itfgħuhom fil-kaxxa tad-donazzjonjiet ħdejn il-bieb prinċipali tal-knisja. Il-ġabra tal-lum tmur b’risq il-missjoni.     Infakkrukom li matul ix-xahar kollu […]

Avviżi – Il-Ħadd 11 t’ Ottubru 2020

by admin

Ngħidu grazzi mill-qalb tal-ko-operazzjoni li sibna biex bdejna b’mod tajjeb l-katekeżi fil-parroċċa. Niġbdu ftit l-attenzzjoni li minħabba raġuni prattika, l-Klassi ta’ Ms Anthea, tal-Ewwel Tqarbina, li pjanata ssir fil-Knisja Parrokkjali se tibda tkun fl-Oratorju, fl-istess ħinijiet, minħabba problemi biex nikkomunikaw mat-tfal fil-Knisja. Importanti li nirrispettaw il-ħinijiet. Id-dħul fl-Oratorju ssir minn Triq San Pawl. Kulħadd irid ikun libes maskra […]

Avviżi – Il-Ħadd 3 t’ Ottubru 2020

by admin

Infakkrukom li l-ġabra tal-lum se tmur biex tgħin fl-għotjiet ta’ karità li l-Papa Franġisku jagħmel ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra.  Nkunu ġenerużi kif dejjem konna.  (Għada/Illum)Il-Ħadd, 4 t’Ottubru se niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5.00pm quddiesa speċjali u wara nitolbu r-Rużarju meditat quddiem Ġesù Ewkaristija. Infakkrukom […]

Avviżi – Il-Ħadd 27 ta’ Settembru 2020

by admin

Matul dan il-Ħadd il-Knisja tfakkar il-Jum Dinji dedikat lill-Immigranti u Refuġjati. Nitolbu ħafna għal dawk ħutna li jinstabu f’diffikultà soċjali u umana, u nitolbu biex noħolqu kultura mibnija mhux fuq mibegħda imma  fuq sens qawwi ta’ ġustizzja. Din is-sena, b’mod differenti mis-soltu se nagħmlu ż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa. filgħaxija nistiednu lill-Familji biex tinġabru u titolbu […]