Dawl il-Punent – Ħarġa Speċjali għal żmien ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa 2021. 

Inħeġġukom biex iżżommu ruħkom aggornati, u ippjanaw ġranet li fihom tersqu għall-Eżerċizzi u ċ-ċelebrazzjonijiet matul dan iż-żmien qaddis.