Infakkru l-100 sena meta S.Sagrament ġie transportat mill-Knisja l-Antika għall-Knisja Parrokkjali l-Ġdida (3 t’Awwissu 1919)

Fis-7:oopm Quddiesa Fuq iż-Żuntier immexxija mill-Kappillan Dun George Schembri. Wara l-Quddiesa ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika – Marjana, Barka Sagramentali, Dħul tal-Vara ta’ Santa Marija fil-Knisja għall-ġranet tal-Festa.