Ħarġa Speċjali Dawl il-Punent (1)

“Dehret il-grazzja ta’ Alla, għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollhaTit 2,11