Dan id-dramm se jkun imtella’ mill-Kumpanija Teatrali Aniċi bil-kolaborazzjoni tal-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija. 

Il-Produzzjoni issir fis-Sala Dun Edgar, fl-Oratorju.

Is-Sibt 28 ta’ Marzu 2020 – fit-8:00pm.

Il-Ħadd 29 ta’ Marzu 2020 – fis-6.00pm.