Matul ix-xahar kollu t’Ottubru, se jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat u wara tingħata l-barka fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa).