Nhar il-Ġimgħa, 2 t’Ottubru,  niċċelebraw il-Jum tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Filgħaxija jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija, Quddiesa speċjali u wara l-Quddiesa nagħmlu Adorazzjoni b’ringrazzjament lil Alla ta’ kull ma jagħmel magħna bħala parroċċa.