Se jsiru l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd fil-Knisja taż-Żebbiegħ, fis-6.00pm Quddiessa u wara ssir il-prietka tal-Eżerċizzi.