Bil-festi tal-Ewwel Tqarbina se nagħtu bidu għal Ġimgħa Ewkaristika fil-Parroċċa tagħna. Kuljum, sal-festa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-ġimgħa d-dieħla jkollna Adorazzjoni fil-Knisja. Minn issa nħeġġukom biex tieħdu sehem.