Irridu naslu biex niċċelebraw il-misteru tat-tbatija, il-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù. Dan l-misteru rridu ngħixuh f’ħajjitna. Din trid tkun sejħa speċjali li tpoġġi fina l-kuraġġ u r-rieda biex f’ħajjitna nagħrfu lil Ġesù “u l-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet” (Fil 3, 10).

XANDIRIET ONLINE: Diversi ċelebrazzjonijiet se jkunu mxandra live fuq il-paġna tal-Facebook – Parrocca Santa Marija – Imgarr, Malta.

ĦARSIEN TAL-MIŻURI KONTRA L-COVID-19: Fil-Knisja l-Postijiet ikunu limitati. Aktar ’il quddiem noħorġu l-linji gwida biex wieħed jsib post fil-Knisja waqt iċ-ċelebrazzjonijiet. Għandhom dejjem jiġu mħarsa l-miżuri kollha tas-saħħa bħmod partikulari l-ilbies tal-maska, l-użu tad-diżinfettant, u d-distanza soċjali. Grazzi mill-qalb tal-koperazzjoni.