Mill-Kaxxa tal-Karita’ ….€ 5144.10

Mill-Ġbir fil-Knisja Parrokkjali….€3170.08

Mill-Knisja taż-Żebbiegħ…€385.82

Grazzi mill-Qalb