Fis-sajf bħala parroċċa qed norganizzaw KLABB SAJF FLIMKIEN, b’attivita’ fl-Oratorju kull nhar ta’ Erbgħa mill-5pm ‘il quddiem sal-Quddiesa tas-7pm li tkun animata apposta għat-tfal