Informazzjoni fuq il-Kunsill Pastorali Parrokkjali u l-Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali 2020-2024

Kappillan:- Dun George J. Schembri

Chairperson:- Mrs. Rossella Depasquale

Segretarju:-   Mr. Keith Vella

Kummissjoni Familja:- 

Kummissjoni Djakonija:- Ms. Connie Camilleri

Oratorju:- Ms. Anthea Vella

Kummissjoni Żgħażagħ :- Ms Julia Vella

Katekisti :- Mrs. Josephine Galea

Kummissjoni Liturgija :- Mrs. Rossella Depasquale

Kummissjoni Festa :- Mr. Mario Vassallo 

Taqsima Accounts:- Mr. Mark Depasquale u Mrs. Pauline Vassallo

Żona Żebbiegħ:- Alex Falzon

Mr. Michele Laferla

Dun Jimmy Bonnici

Dun Noel Vassallo

 

 

Kummissjoni Djakonija

Għan: Ħsieb morda u anzjani u nies bi bżonnijiet speċjali.
President: Il-Kappillan Dun George J. Schembri
Chairperson: Connie Camilleri
Laqgħat: Dar Parrokkjali, Isiru laqgħat soċjali għall-Anzjani kull tielet Erbgħa tax-xahar fl-Oratorju
Meta: Xitwa 3.00pm Sajf 4.00pm
Fil-Milied, fl-Għid u f’Santa Marija iż-żjajjar lill-morda fid-djar tagħhom. Żjajjar lill-anzjani Mġarrin imxerrda fid-Djar tal-Anzjani.

Kummissjoni Familja

Għan: Formazzjoni u Edukazzjoni għall-Ħajja Miżżewġa.
President: Il-Kappillan Dun George J. Schembri
Jieħdu ħsieb: 
Laqgħat: Darba fix-xahar nhar ta’ Sibt, fl-Oratorju.

Kummissjoni Liturgija

Għan: Animazzjoni tal-Liturġija fil-Parroċċa.
President: Il-Kappillan Dun George J. Schembri
Żmien ta’ Tiġdiet

Sotto-Kummissjoni Festa Esterna

Għan: Kummissjoni konsultattiva biex tgħin lill-Kappillan Fuq il-Festa Esterna ta’ Santa Marija.
Segretarja: Sandra Vassallo

Sotto- Kummissjoni Lejla Mġarrija/Festa Frawli

Responsabbli: Il-Kumitat iffurmat minn diversi membri Voluntiera, bl-għajnuna ta’ ħafna Voluntiera oħra.
Għan: Li tippromwovi l-Prodott Lokali u l-Iffinanzjar għat-Tkomplija tas-Sagristija tal-Knisja tal-Imġarr.

President: Il-Kappillan Dun George J. Schembri

Chairperson: Pawlu Vella
Segretarju: Anthea Vella
Kaxxier: Matthew Borġ

Sotto- Kummissjoni Ċelebbrazzjoni tal-Ġimgha l-kbira

Għan:  Animazzjoni taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa

President: President: Il-Kappillan Dun George J. Schembri
Segretarja: Frances Mifsud